Lasīt ziņu

2016-04-27

Sludinājums par slēgtu izsoli

Informējam, ka ar 2016. gada 19. aprīļa domes sēdes lēmumu Nr. 14 (prot. Nr.6) apstiprināti rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas tiesību nomas Riebiņu novada Rušonas pagasta Bicānu, Jašas, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Mazā Salkas, Salmeja un Rušona ezeros slēgtas izsoles noteikumi. Izsole notiks 2016. gada 16. maijā plkst. 10.00 Riebiņu novada domes kultūras centra Mazajā zālē, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā. Interesentus aicinām iepazīties ar izsoles noteikumiem un kārtību http://riebini.lv/lv/sulmumi/?date=2016-04-19

Kontaktinformācija
tel. 65324376, Riebiņi
Riebiņu novada dome, 2006
All rights reserved