Lasīt ziņu

2016-05-25

Aicinājums Maltas Trūpu kapsētas piederīgajiem

Lai uzlabotu telpas kvalitāti un iesaistītu iedzīvotājus, kas ar savu ieguldījumu veicinātu novada attīstību, iniciatīvu grupa „Maltas Trūpu kopiena” iesniedza projekta pieteikumu „Mēs – kapsētai” Riebiņu novada domes izsludinātajā mazo grantu projektu konkursā „Ieguldīsim savu darbu novada attīstībā”. Projekta mērķis – uzstādīt jaunu žogu kapsētai. Riebiņu novada dome projektu atbalstīja ar maksimālo finansējumu EUR 600.00 apmērā. Lai projektu īstenotu pilnībā, aicinām Maltas Trūpu kapsētas piederīgos atbalstīt kapsētas labiekārtošanu finansiāli. Banka: Swedbank, konts: LV18HABA0551035530890 vai sazinoties personīgi: Arturs Vaivods, mob. 26757868; 26231416.

Kontaktinformācija
tel. 65324376, Riebiņi
Riebiņu novada dome, 2006
All rights reserved