Lasīt ziņu

2015-07-29

Daudzbērnu ģimenēm iespēja saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei

Novada trīs un vairāk bērnu ģimenēm, ja bērns mācās Riebiņu novada izglītības iestādēs, vecumā no pirmsskolas līdz 9. klasei ir iespēja saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei  EUR 15.00 apmērā, uzsākot jauno mācību gadu. Lai saņemtu pabalstu, lūgums iesniegt iesniegumus novada pagastu sociālajām darbiniecēm.

Kontaktinformācija
tel. 65324376, Riebiņi
Riebiņu novada dome, 2006
All rights reserved