Lasīt ziņu

2015-07-01

Uzsākta dabas aizsardzības plānu izstrāde dabas liegumiem „Lielais Pelēčāres purvs”, „Jašas – Bicānu ezers”, „Rušonas ezera salas”

Uzsākot dabas aizsardzības plānu izstrādi tiek organizētas informatīvās sanāksmes: dabas lieguma „Lielais Pelēčāres purvs” dabas aizsardzības plāna izstrādes informatīvā sanāksme notiks šī gada 9. jūlijā plkst. 11.00 Riebiņu kultūras centra mazajā zālē (Saules iela 8a, Riebiņi, Riebiņu novads); dabas lieguma „Jašas – Bicānu ezers” dabas aizsardzības plāna izstrādes informatīvā sanāksme notiks šī gada 9. jūlijā plkst. 13.00 Riebiņu kultūras centra mazajā zālē (Saules iela 8a, Riebiņi, Riebiņu novads un dabas lieguma „Rušona ezera salas” dabas aizsardzības plāna izstrādes informatīvā sanāksme notiks šī gada 9. jūlijā plkst. 14.00 Riebiņu kultūras centra mazajā zālē (Saules iela 8a, Riebiņi, Riebiņu novads).

Informatīvo sanāksmju laikā visi interesenti tiks informēti par dabas liegumu izveidošanas mērķiem un esošajām dabas vērtībām, dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē.

Kontaktinformācija
tel. 65324376, Riebiņi
Riebiņu novada dome, 2006
All rights reserved