Lasīt ziņu

2014-07-21

Konkursa kārtībā aicina darbā darba aizsardzības speciālistu

Riebiņu novada dome konkursa kārtībā aicina darbā darba aizsardzības speciālistu Riebiņu vidusskolā, Riebiņu pirmskolas izglītības iestādē „Sprīdītis”, Riebiņu pagasta teritoriālajā pārvaldē, jauniešu centrā „Pakāpieni”

(darbs uz nepilnu slodzi ar bruto mēnešalgu 75,00 EUR mēnesī)

 

Darba pienākumi:

 

·         Pārzināt un piemērot darba aizsardzības normatīvos aktus un standartus iestādēs.

·         Veikt darbiniekiem nepieciešamās instruktāžas un praktiskās nodarbības darba aizsardzībā, ugunsdrošībā un civilajā aizsardzībā.

·         Veikt darba vides iekšējo uzraudzību;

·         Organizēt un veikt darba vides risku novērtēšanu, nosakot darba vides risku apjomu, raksturu un ietekmi uz nodarbināto drošību un veselību;

·         Dokumentēt darba vides riska novērtēšanas rezultātus;

·         Organizēt obligāto veselības pārbaužu veikšanu;

·         Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības normatīvo aktu prasības;

·         Nekavējoties ziņos darba devējam par nelaimes gadījumu darbā, veikt darbā notikušo nelaimes gadījumu izmeklēšanu vai piedalīties izmeklēšanas komisijas darbā;

·         Veikt nepieciešamos ugunsdrošības un civilās aizsardzības pasākumus iestādēs.

Prasības pretendentiem:

 

·         Prasme pielietot darbā teorētiskās zināšanas.

·         Orientēšanās likumos un normatīvajos aktos

·         Teicamas latviešu valodas zināšanas.

·         Atbildības sajūta un spēja patstāvīgi veikt uzticētos darba pienākumus.

·         Labas komunikācijas prasmes, spēja sadarboties, apzinīga un pozitīva attieksme pret veicamajiem pienākumiem.

·         Atbilstoša akadēmiskā izglītība.

Piedāvājam:

 

·         Izaicinošu, interesantu un dinamisku darbu.

·         Lielisku iespēju likt lietā iniciatīvu.
       

Pieteikumu vēstules un dzīves gājuma aprakstu iesniegt personīgi Riebiņu novada domē vai sūtīt pa pastu vai e-pastu riebini@riebini.lv līdz 06.08.2014. Adrese: Riebiņu novada dome, Saules 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novads, LV – 5326.

Kontaktinformācija
tel. 65324376, Riebiņi
Riebiņu novada dome, 2006
All rights reserved