Lasīt ziņu

2015-04-21

Līdz 5. maijam pagarināts logo un moto konkursa darbu iesniegšanas termiņšTiek pagarināts Riebiņu novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra „Pakāpieni” logo un moto konkursa darbu iesniegšanas termiņš! Darbus varēs iesniegt līdz 2015. gada 5. maijam.

 Jaunatnes centra logo un moto izstrādē aicināts piedalīties ikviens interesents. Logo dizainā var būt ne vairāk par 3 krāsām, var izmantot visus grafiskos un glezniecības līdzekļus. Ievērojot, ka logo asociējas ar jaunatnes centru, atspoguļo tā būtību - aktīvus atraktīvus jauniešus, jauniešu darbību, kustību un ir viegli izpildāms dažādās tehnoloģijās. Jaunatnes centra moto ir jābūt īsam, lakoniskam un viegli iegaumējamam, kas aicinātu jauniešus apmeklēt jaunatnes centru.

Apbalvojums: iespēja divām personām, laika periodā no 2015.gada 15.maija līdz 2016.gada 15.maijam, bez maksas apmeklēt Riebiņu novada kultūras centra organizētos pasākumus un balles. Nelielas pateicības balvas saņems ikviens konkursa dalībnieks.

Darbus var sūtīt gan kopā, gan atsevišķi, līdz 5.maijam uz e-pastu riebini@riebini.lv, vai arī nogādāt papīra formātā Riebiņu novada domē, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novadā, LV-5326 vai nosūtot elektroniski uz e-pastu riebini@riebini.lv. Iesniedzot darbu jānorāda konkursa nosaukums „Riebiņu novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra „Pakāpieni” logo un moto konkurss”, aizmugurē pretendenta Vārds, uzvārds, adrese, e-pasts (ja tāds ir), telefons. Konkursa NOLIKUMS.

Kontaktinformācija
tel. 65324376, Riebiņi
Riebiņu novada dome, 2006
All rights reserved