Lasīt ziņu

2015-10-06

Izvirzīsim novada iedzīvotājus apbalvojumamKā katru gadu, tuvojoties 18. novembrim – Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai, Riebiņu novadā tiek pasniegti novada Atzinības raksti un naudas balvas par nozīmīgiem darbiem vai nopelniem novada attīstībā, saimnieciskajā, sabiedriskajā darbībā vai citā jomā, vērtējot iepriekšējo gadu vai ilgāku laika posmu.

Laureātus, kas saņems iepriekšminētos apbalvojumus, apstiprina novada domes deputāti, taču izvirzīt kandidātus apbalvošanai kā ierasts var darba kolektīvi, sabiedriskās un politiskās organizācijas, cilvēku grupas un privātpersonas individuāli.

Lai izvirzītu pretendentu apbalvošanai, ir jāiesniedz:
1)iesniegums Riebiņu novada domei izskatīt pretendenta apbalvošanu ar novada Atzinības rakstu,
2)iesniegumam klāt jāpievieno izvirzītās personas raksturojums un pamatojums, kādēļ tieši šis cilvēks ir pelnījis saņemt novada Atzinības rakstu, kā arī kādā nominācijā.

Iesniegumus līdz 2015. gada 19. oktobrim plkst. 17:00 var adresēt pagastu teritoriālajām pārvaldēm vai iesniegt personīgi Riebiņu novada domes sekretariātā, vai arī sūtot pa pastu (Riebiņu novada dome, Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326), kā arī sūtot elektroniski uz e – pastu rolands.naglis@riebini.lv.

 

Sabiedrisko attiecību speciālists

Rolands Naglis

Kontaktinformācija
tel. 65324376, Riebiņi
Riebiņu novada dome, 2006
All rights reserved