Lasīt ziņu

2015-02-23

Tiek ieviesti satiksmes ierobežojumi

Smagsvara autotransporta ierobežojumi tiek ieviesti, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 456 „Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi”, ņemot vērā pavasara šķīdoņa laiku, kā arī, lai novērstu autoceļu bojājumus.

            Autotransporta satiksmes ierobežojumi tiek ieviesti uz nenoteiktu laiku (galējais laiks līdz pavasara šķīdoņa beigām). Iestājoties labvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem (sals vai sauss saulains laiks) ierobežojumi uz noteiktu laiku var tikt atcelti.

            Lūdzam kravu pārvadātājiem un lauku saimniecībām laicīgi izvest/piegādāt kravas, līdz ierobežojumu ieviešanai.

 

ATGĀDINĀM:

- pa visiem autoceļiem bez ierobežojuma atļauts pārvietoties operatīvajiem transportlīdzekļiem;

- nekādas speciālās atļaujas kravu izvešanai šķīdoņa laikā pa ceļiem, kur noteikti ierobežojumi, netiek izsniegtas (izņemot svaigpiena pārvadājumiem);

- satiksmes ierobežojumu ievērošanu kontrolēs Riebiņu novada atbildīgās amatpersonas sadarbībā ar Pašvaldības policiju un Valsts policiju.

Sīkāka informācija par satiksmes ierobežojumiem pieejama pa tālr. 65324378.

 

No 2015.gada 2.marta pakāpeniski tiks ieviesti smagsvara autotransporta satiksmes ierobežojumi, uzstādot ceļa zīmes Nr. 312 „Masas ierobežojums 10 t” , uz šādiem Riebiņu novada pašvaldības autoceļiem:

1.      Sīļukalna pagastā:

Stikāni-Madžuļi

Seiļi-Madžuļi

Seiļi-Ereļi

Seiļi-Vingri

Sondori-Ičaunieki-Sīļukalns

Sprukstiņi-Dūdari

1.1.Sakarā ar satiksmes ierobežojumiem uz valsts vietējiem autoceļiem V735 Stabulnieki-Sīļukalns-Varakļāni, V739 Galēni-Sīļukalns-Stirniene un V761 Rožupe-Varakļāni, satiksmes ierobežojumi attiecas arī uz šādiem pašvaldības autoceļiem:

Opolie-Salenieki-Upenieki

Vecsēta-Kapsēta-Opolie

Grozu Bernāni-Stienīši

Kapenieki-Liepas

Sīļukalns-Broki

Reiņi-Brokas

Seiļi-Meži

Stikāni-Sondori

Darbnīcas-Slegīši

Stikāni-Ičaunieki

Čaunāni-Kaževa

Teilāni-Grāvuļi-Straujupe

Jaungaiļi-Sporāni

Brokas-Meža eriņi-Kassalieši

Kassalieši-Lečeja

Aizpurieši-Zvergža Varaža

Kapenieki-Straumēni

Grigi-Zvaigznītes

Krogzeme-Mežuļi

Kassalieši-Kassalieši

Brokas-Varakļānu pagasta robeža

Brokas-Bojāru Eriņi

2.      Galēnu pagastā:

Galēni-Priževoiti-Lomi

Akmenāja-Priževoiti-Zeimuļi

Mičuļevka-Vecbeči

Galēni-Indāni

Voveri-Pīzāni-Indāni

Akmenāja-Pīzāni

Stabulnieki-Kuperi-Lomi

2.1.Sakarā ar satiksmes ierobežojumiem uz valsts vietējiem autoceļiem V595 Viļāni-Maltastrupi-Lomi, V739 Galēni-Sīļukalns-Stirniene un V740 Zeimuļi-Lomi-Riebiņi, satiksmes ierobežojumi attiecas arī uz sekojošiem pašvaldības autoceļiem:

Zeimuļi-Sondori

Soboļevka-M.Trūpi

Akmenāja-Belova

Griblova-Apšu mājas

Griblova-z/s Liepas

Soboļevka-Priževoiti

Marinski-M.Trūpi

Voveri-Bukšinu kapi

Leščinski-Ceperi

Lomi-z/s Baltie stārķi

M.Trūpi-Brišķi

Puncuļi-Zeimuļa mājas

Puncuļi-Čača mājas

M.Trūpi-Zamoži

Leščinski-Lomi

Lomi-G.Čulkova mājas

Marinski-J.Nagļa mājas

Griblova-Vecbeči

Skabi-Ceperi

Zeimuļi-Puncuļi

Lomi-Makarovka

Ošupe-Mičuļevka

Mičulevka-Vortsola

Mičulevka-Belova

Lomi-Desetnieki

Griblova-Mičuļevka

Zeimuļi-Blūzmi

Vecbeči-Polkorna

Belova-Ūgaiņi/Puduļi

Brišķi-Purvs

Sondori-Radžu aka

Ošupe-Atkritumu izgāztuve

3.      Stabulnieku pagastā:

Stabulnieki-Kuperi-Lomi

3.1.Sakarā ar satiksmes ierobežojumiem uz valsts vietējiem autoceļiem V737 Kokorieši-Jezufinova-Dravnieki un V735 Stabulnieki-Sīļukalns-Varakļāni satiksmes ierobežojumi attiecas arī uz sekojošiem pašvaldības autoceļiem:

Vilciņi-Zvergža Varaža

Vilciņi-Vilciņu vecticībnieku lūgšanas nams

Pastari-Zvergža

4.      Riebiņu pagastā:

Riebiņi-Kalnacki

Opūgi-Runcavnieki

Zabegi-Pušča

Lukašiški-Pudniki

Ķesteri-Zabegi

Opūgi-Petrauski

4.1.Sakarā ar satiksmes ierobežojumiem uz valsts vietējiem autoceļiem V577 Puša-Krāce-Silajāņi-Riebiņi, V751 Upmala-Ančkini-Pieniņi-Kauša, V737 Kokorieši-Jezufinova-Dravnieki, V738 Pieniņi-Smelteri un V740 Zeimuļi-Lomi-Riebiņi, satiksmes ierobežojumi attiecas arī uz sekojošiem pašvaldības autoceļiem:

Sunepi-Pieniņi

Kalnacki-Sakaiņi

Pušča-Silajāņu pag.-Kotļerova

Aizupieši-Leinišķi

Muhtiņi-Leinišķi

Pieniņi-Ezermuiža(vecā skola)

Lielie Gavari-Vinkova

Pieniņi-Jaunie Rumpi

Lielie Rumpi-Atvari

Pieniņi-Medvenieki

Sakaiņi-Zariņi

Kokorieši-Lielie Rumpi

Kokorieši-Mazie Orieši

Kalna-Randari-Šļomovka

Veronikova-Lukašiški

Riebiņi-Blazeviči

Lejas Randari-Zaseki

Aizupieši-Mdvenieki

Sadovka-Vēveri

Novini-Paļšas kapi

Novini-Ostrovas ezers

Klanacki-Sunepu kapi

Piebraucamais ceļš Kokriešu kapiem

Riebiņi-Pivovari

Piebraucamais ceļš Novinu kapiem

Piebraucamais ceļš Medvenieku kapiem

Lukašiški-Morgi

5.      Silajāņu pagastā:

Pušča-Jačmenišķi-Kotlerova

Antāni-Kotlerova

Krievu Balbārži-Latviešu Balbārži-Ščadrinieki

Silajāņi-Padlipje

Silajāņi-Kairiši

Silajāņi-Kairiši-Markova-Špaki

Antāni-Paļša

Markova-Ostrova

Krevi-Dumbrova-Golubi

Bikova-Nalobņa

5.1.Sakarā ar satiksmes ierobežojumiem uz valsts vietējiem autoceļiem V577 Puša-Krāce-Silajāņi-Riebiņi, un V740 Zeimuļi-Lomi-Riebiņi, satiksmes ierobežojumi attiecas arī uz sekojošiem pašvaldības autoceļiem:

Leitāni-Kostigi

Muktiņi-Kostigi-Jačmenišķi

Krevi-Muktiņi-Jačmenišķi

Červoniki-Paļša

Kotlerova-Latviešu Balbārži

Golubi-Latatujeva

Markova-Podļipje-Antāni

Markova-Lubjanka

Seveļi-Tūči

Krievu Balbārži-Latviešu Balbārži

Silajāņi-Kuļči

Pievedceļš Červoniku kapiem

6.      Rušonas pagastā:

Gaiļmuiža-Pizāni-Ivanāni

Pīzāni-Kozuļi

Kalnacki-Prikuļu kapi-Kankuļi

Eisāgi-Antonišķi-Makuši

Šnitkina-Tiša

Kaži-Vilcāni

Gaiļmuiža-Ludvigova

Kategrade-Ondzuļi-Gaileiši

Ondzuļi-Gračuļi-Kaži

Ondzuļu kapi-Kužmi

Kliškovas-Sededži-Stupāni

Lipņaki-Solkas kapi

Kontaktinformācija
tel. 65324376, Riebiņi
Riebiņu novada dome, 2006
All rights reserved