Lasīt ziņu

2016-06-08

Aicinām darba devējus pieteikties subsidēto darba vietu izveidei un saņemt ESF līdzfinansējumu

ESF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (projekta Nr. 7.1.1.0/15/I/001) ietvaros īstenotais aktīvās nodarbinātības pasākums „Apmācība pie darba devēja” 

 

Mērķis: darba devējam vajadzīgā darbinieka praktiskā sagatavošana, organizējot apmācību pie darba devēja.

Detalizētāka informācija par pasākumu, tā nosacījumiem un dotāciju apmēru izlasāma NVA interneta vietnes www.nva.gov.lv sadaļā  ”Darba devējiem” à Praktiskā apmācība pie darba devēja  

NVA Preiļu filiālē:

Tālr.: 65314026 E-pasts: Iveta.Gribuste@nva.gov.lv

Tālr.: 65314044, mob.: 25685300 E-pasts: Mara.Karklina@nva.gov.lv

 

Pasākums noteiktām personu grupām (ESF projekts “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001) ( mērķa grupas bezdarbnieki)

 

Mērķis: bezdarbnieku nodarbināšana subsidētajās darba vietās, lai palīdzētu bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.

Detalizētāka informācija par pasākumu, tā nosacījumiem un dotāciju apmēru izlasāma www.nva.gov.lv sadaļā  ”Darba devējiem” à Pasākums noteiktām personu grupām (ESF projekts “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”) .  

NVA Preiļu filiālē

Tālr.: 65314022, mob.: 28233767 E-pasts: Lidija.Gorenko@nva.gov.lv

Tālr.: 65314022, mob.: 28233767 E-pasts: Inese.Gribuste@nva.gov.lv

 

ESF projekta „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 atbalsta pasākums

„Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” 


Mērķis:
• atbalsts jauniešu darbam sabiedrības labā;
• biedrību un nodibinājumu statūtos noteikto funkciju nodrošināšanu un vērsta uz jauniešu aktivitātes veicināšanu sabiedrības labā, neveicot saimniecisko darbību komerciāliem mērķiem, kas kvalificējama kā komercdarbības atbalsts, bez nolūka gūt peļņu.

Detalizētāka informācija par pasākumu, tā nosacījumiem un dotāciju apmēru izlasāma www.nva.gov.lv sadaļā  ”Darba devējiem” à Atbalsta pasākums „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”

NVA Preiļu filiālē:

 Tālr.: 65324315, mob.: 25685835 E-pasts:  Vita.Piskunova@nva.gov.lv

 

ESF projekta „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 atbalsta pasākums "Subsidētās darba vietas  jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)" ( Jauniešiem bezdarbniekiem ar invaliditāti)

 

Mērķis: sekmēt jauniešu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā, konkurētspēju un iekārtošanos pastāvīgā darbā, pilnveidojot jauniešu darba prasmes un iemaņas.

Detalizētāka informācija par pasākumu, tā nosacījumiem un dotāciju apmēru izlasāma www.nva.gov.lv sadaļā  ”Darba devējiem” à Atbalsta pasākums “Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)”

NVA Preiļu filiālē:

Tālr.: 65324315, mob.: 20229351 E-pasts: Natalija.Golubicka@nva.gov.lv

 

ESF projekta „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 atbalsta pasākums "Pirmā darba pieredze jaunietim"


Mērķis: sekmēt jauniešu bezdarbnieku integrēšanu darba tirgū, vienlaikus veicinot pastāvīgas darba vietas izveidi un jauniešu bezdarbnieku pastāvīgu nodarbinātību.

Detalizētāka informācija par pasākumu, tā nosacījumiem un dotāciju apmēru izlasāma www.nva.gov.lv sadaļā  ”Darba devējiem” à Atbalsta pasākums "Pirmā darba pieredze jaunietim"

NVA Preiļu filiālē:

Tālr.: 65324315, mob.: 25685835 E-pasts: Vita.Piskunova@nva.gov.lv

 

Cien. darba devēji,

gaidīsim jūsu zvanus, e- pastus vai klātienes apmeklējumus NVA Preiļu filiālē Raiņa bulvāris 19, Preiļos un Rīgas iela 77, Līvānos.

Kontaktinformācija
tel. 65324376, Riebiņi
Riebiņu novada dome, 2006
All rights reserved