Lasīt ziņu

2014-04-11

Piedalies novada domes izsludinātajā projektu konkursāRiebiņu novada dome organizē mazo grantu projektu konkursu „Seno amatu prasmju saglabāšana, jaunu tūrisma produktu radīšana, tūrisma aktivitāšu veicināšana Riebiņu novadā” Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2014. gadā.

Riebiņu novada tūrisma attīstībā ir potenciāls attīstīties mājražošanai, komercializējot senos arodus un prasmes – maizes cepšanas, sieru siešana, amatniecība un citi, tāpēc šogad pašvaldība nolēmusi prioritāri atbalstīt tās aktivitātes, kas saistītas ar seno amatu prasmju saglabāšana, jaunu tūrisma produktu radīšana, tūrisma aktivitāšu veicināšana Riebiņu novadā.

Idejas pamatā tiek ņemta iespēja finansiāli atbalstīt un motivēt novada iedzīvotājus, uzņēmējus, zemnieku saimniecības, pašnodarbinātas personas, biedrības un citus veikt ieguldījumu dažādu aktivitāšu veikšanā, kas saistītas ar kultūras un tūrisma popularizēšanu un pieejamību sabiedrībai Riebiņu novadā.

Projektu konkursa mērķis ir veicināt nelauksaimnieciskās aktivitātes lauku teritorijā, attīstot un pilnveidojot lauku tūrismu un ar tūrismu saistītos pakalpojumus un infrastruktūru, veicināt tradicionālo amatu un prasmju pārmantojamību un popularizēšanu plašākā sabiedrībā.

Konkursa nolikums, projekta pieteikuma veidlapa un atskaišu veidlapas pieejamas pašvaldības vietnē http://www.riebini.lv/lv/projekti.

Kontaktinformācija
tel. 65324376, Riebiņi
Riebiņu novada dome, 2006
All rights reserved