Lasīt ziņu

2016-01-29

Tiek ieviesti satiksmes ierobežojumi

Līdz ar atkušņa iestāšanos, lai novērstu autoceļu bojājumus uz Riebiņu novada atsevišķiem autoceļiem, var tikt ieviesti smagsvara autotransporta satiksmes ierobežojumi. No 2016. gada 29. janvāra pakāpeniski tiek uzstādītas ceļa zīmes Nr. 312 „Masas ierobežojums 10 t” uz ceļiem, kuri lietavu dēļ zaudē savu nestspēju. Autotransporta satiksmes ierobežojumi tiek ieviesti uz nenoteiktu laiku (galējais laiks – līdz pastāvīgam ziemas sasalumam).

Lūdzam kravu pārvadātājiem un lauku saimniecībām izvērtēt ceļa stāvokli, un atturēties no smagsvara transportlīdzekļu un kravu pārvadājumiem līdz ziemas sasalumam.

 Ierobežojumi tiek ieviesti pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 456 „Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi”. Atšķirībā no satiksmes ierobežojumiem pavasarī, šajā laika periodā Riebiņu novada dome izsniegs atļaujas ātri bojājušos produktu vai lopbarības piegādēm.

ATGĀDINĀM: pa visiem autoceļiem bez ierobežojuma atļauts pārvietoties operatīvajiem transportlīdzekļiem; satiksmes ierobežojumu ievērošanu kontrolēs Riebiņu novada atbildīgās amatpersonas sadarbībā ar Pašvaldības policiju un Valsts policiju.

Sīkāka informācija par satiksmes ierobežojumiem pieejama pa tālr. 65324378 vai vietējās pagastu teritoriālajās pārvaldēs. Pateicamies par sapratni!

Kontaktinformācija
tel. 65324376, Riebiņi
Riebiņu novada dome, 2006
All rights reserved