Lasīt ziņu

2015-01-23

Noslēdzies R. Mūkam veltītais Latvijas skolu audzēkņu jaunrades darbu konkurss

Septembrī tika izsludināts 9. Latvijas skolu 2. – 12. klašu skolēnu radošo darbu konkurss par tēmu  „Kā būtu, ja mēs varētu pārlēkt savai ēnai?” (R. Mūks.). Kopumā esam saņēmuši 325 darbus no 63 skolām. Autorus konsultējuši 97 skolotāji no 63 skolām.

Konkursam iesūtītos darbus vērtēja un balvas piešķīra gan Galēnu, gan Rēzeknes Augstskolas žūrijas. Bijušā Preiļu rajona skolu audzēkņu darbus vērtēja biedrības  „Preiļu NVO”,  „Preiļu rajona partnerība” Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības „Dzīvotgriba” un Nodibinājums „Viduslatgales pārnovadu fonds”, bet Riebiņu novada dome vērtēja savu audzēkņu darbus.

Uzzināt sava darba vērtējumu, saņemt diplomus un balvas konkursa dalībnieki no 50 skolām kopā ar skolotājiem 2015. gada 16. janvārī ieradās Galēnu pamatskolas sporta zālē uz konkursa noslēguma pasākumu.  Šai pasākumā piedalījās vairāk kā 300 cilvēku. Diplomus un balvas pasniedza Riebiņu novada domes priekšēdētājs Pēteris Rožinskis. Katra skolēna darbs bija novērtēts, neviens no pasākuma neaizgāja tukšām rokām, daži saņēma pat vairākas balvas. Apbalvoto skolēnu saraksts skatāms šeit.

Pēc apbalvošanas pasākuma visi tika aicināti pie tējas un kafijas galda, ko apmaksāja Riebiņu novada dome.

Konkurss ir rosinājis Latvijas skolu audzēkņus izkopt savas radošās dotības, apgūt jaunas prasmes literāro darbu rakstīšanā, kā arī komunikācijas, sazināšanās, kontaktēšanās un saprašanās prasmes.

Paldies konkursa atbalstītājiem: Latgales Kultūras programmai, Riebiņu novada domei un personiski priekšsēdētājam Pēterim Rožinskim un izglītības jautājumu koordinatorei Evelīnai Visockai, Rēzeknes Augstskolai, biedrībām: „Preiļu NVO”,  „Preiļu rajona partnerība”, Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrībai "Dzīvotgriba”, nodibinājumam „Viduslatgales pārnovadu fonds”, Latvijas Grāmatizdevēju asociācijai, SIA „Salang – P”, Latgales Kultūras centra izdevniecībai, Latgales Studentu centram, „Latgales Drukai”, „Vietējai Avīzei”, laikrakstam „Novadnieks”, zemnieku saimniecībai „Dūkstes”, Riebiņu novada deputātiem Inesei Kunakovai un Jānim Kuprim, Galēnu pamatskolai, Galēnu kultūras nama vadītājai Annai Vanagai, Galēnu Kultūrvēstures biedrības vadītājai Elzai Leimanei, kā arī visiem tiem daudzajiem palīgiem, kuri iesaistījās dāvanu sarūpēšanā un pasākuma organizēšanā. Paldies žūrijai – Inesei Kunakovai, Anitai Kokinai un Mārītei Upeniecei – par darbu izvērtēšanu.

 

Projekta vadītāja
Marta Binduka

Kontaktinformācija
tel. 65324376, Riebiņi
Riebiņu novada dome, 2006
All rights reserved