Lasīt ziņu

2014-08-20

Nometnes „Ziedu valsts” burvība
Vasara ir laika periods, kad skolas vecuma bērniem ir skolas brīvlaiks un, lai to saturīgi un racionāli izmantotu un gūtu jaunas prasmes, iemaņas, arī izglītotos, Riebiņu novada biedrība „Atspulgs L” piedāvāja 20 Dravnieku pamatskolas bērniem dalību nometnē „Ziedu valsts”, ko projekta ietvaros finansēja Latvijas Vides aizsardzības fonds un līdzfinansēja Riebiņu novada dome.
 

        
Nometnes ietvaros, pamatā bija saule un atpūta, svaigs gaiss, prieks, kustības, orientēšanās pārgājieni, ekskursijas, atklājumi, interesanti piedzīvojumi, novērojumi dabā, dabas materiālu vākšana, zīmēšana, veidošana, kustību spēles, radošas nodarbes un garšīgi ēdieni. Tā kā ziedi ir dabas skaistums, daba un apkārtējā vide ir mūsu barotāja, tad mācījām šo skaistumu saskatīt, saudzēt un pareizi izmantot.
 

         
Nometnes laikā no 4. līdz 8 augustam tika noorganizēta ekskursija pa Aglonas novadu, apskatot skaistākās vietas – Karaļkalnu, Velnezeru un skaistākos dabas objektus, veidojām ziedu herbāriju, ziedu fotoizstādi, apmeklējām ziedu dārzu un A. Mičuliša biškopības saimniecību, kurā degustējām garšīgo un veselīgo medu. Radošo fantāziju darbnīcās notika ziedu veidošana no dažādiem materiāliem: ziedu- konfekšu pušķi, kolāžas, kreppapīra puķu veidošana, organzas puķes un citas.

        
Nometnes noslēgumā tika veikta radošo fantāziju darbnīcās izstrādāto un sagatavoto darbu izstāde, prezentācija; veikts nometnes izvērtējums, gūtas jaunas emocijas un pozitīvs enerģijas lādiņš.

 

Pateicībā par pedagogu ieguldīto darbu,
projekta vadītāja Skaidrīte Grigale

Kontaktinformācija
tel. 65324376, Riebiņi
Riebiņu novada dome, 2006
All rights reserved