Lasīt ziņu

2014-10-23

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Riebiņu novada Riebiņu ciemā II kārta” īstenošana tuvojas noslēgumam

 

 

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Riebiņu novada

Riebiņu ciemā II kārta” īstenošana tuvojas noslēgumam


Riebiņu novada Riebiņu ciemā noslēdzas Eiropas Savienības fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Riebiņu novada Riebiņu ciemā II kārta” realizācija. Projektu ir atbalstījusi Vides ministrija, sadarbības iestāde – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

Projekta mērķis ir kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana, vides piesārņojuma samazināšana, ūdenstilpju eitrofikācijas riska samazināšana un energoresursu racionāla izmantošana.


Ūdenssaimniecības attīstība Riebiņu novada Riebiņu ciemā II kārtas realizācijas rezultātā Riebiņu ciemā tiks novērsti apjomīgie infiltrācijas apjomi, kas rodas lietusgāžu laikā, kā rezultātā varēs tikt nodrošināta normāla notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbība, kā arī sakārota kanalizācijas sistēma, jo esošie kanalizācijas tīkli bija jau novecojuši. Plānotais infiltrācijas apjoma samazinājums no 55% līdz 17% gadā.

Izbūvējot jaunus kanalizācijas tīklus tiks nodrošināti centralizēti kanalizācijas pakalpojumi, kā rezultātā tiks samazināts grunts, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu piesārņošanas risks no iedzīvotāju izvedamo bedru pārplūšanas. Gruntī, gruntsūdeņos un virszemes ūdenstilpnēs nenonāks neattīrīti notekūdeņi, līdz ar to tiks samazināta piesārņojuma slodze Daugavas sateces baseinam, kā arī cauri ciemam tekošajai upei Feimanka (Dubnas labā pieteka, karpveidīgo zivju ūdeņi).

Kontaktinformācija
tel. 65324376, Riebiņi
Riebiņu novada dome, 2006
All rights reserved