Lasīt ziņu

2015-03-27

Pagarināts talkošanas vietu pieteikums Riebiņu novadā

Strauji tuvojas lielākā pavasara sakoptības akcija – Lielā Talka, kas visā valsts teritorijā norisināsies 25. aprīlī, tādēļ aicinām iedzīvotājus aktīvi sniegt savus priekšlikumus par talkošanas vietām Riebiņu novadā. Informācijas iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz šī gada 7. aprīlim.

Lūgums informāciju iesniegt Lielās Talkas koordinatoram Riebiņu novadā Rolandam Naglim, sniedzot priekšlikumus iesniegumu formā pagastu teritoriālajās pārvaldēs (ar norādi „Lielās Talkas koordinatoram R. Naglim”), Riebiņu novada domē – Saules ielā 8, Riebiņi, Riebiņu novads (12. kabinets) vai, sūtot elektroniskās vēstules uz e-pasta adresi: rolands.naglis@riebini.lv.

Arī šogad, lai veiksmīgi nodrošinātu Lielās Talkas laikā savākto atkritumu nogādi poligonos, Lielās Talkas organizatori oficiālo talku norises vietās nodrošinās speciālus maisus. Sekojiet līdzi aktuālākajai informācijai www.talkas.lv un pašvaldības vietnē www.riebini.lv.

Kontaktinformācija
tel. 65324376, Riebiņi
Riebiņu novada dome, 2006
All rights reserved