Lasīt ziņu

2014-07-24

Par Āfrikas cūku mēra vīrusa dezinfekcijas līdzekļiem

Lai cīnītos ar Āfrikas cūku mēra (ĀCM) tālāku izplatību, Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) speciālisti slimības skartajā teritorijā katram cūku novietņu saimniekam, medniekam, sēņotājam, ogotājam un meža apmeklētājam vīrusa apkarošanai iesaka izmantot kvalitatīvu dezinfekcijas līdzekli.

Galvenie dezinfekcijas līdzekļa izvēles kritēriji:
• reģistrēts Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā, biocīdu reģistrā - http://www.meteo.lv/lapas/vide/kimiskas-vielas/biocidi/biocidi?id=995&nid=399;
• reģistrēts lietošanai veterinārmedicīnā,
• jutīgs un efektīvs pret Āfrikas cūku mēra vīrusu, 
• attiecīgā dezinfekcijas līdzekļa atšķaidījumā to var lietot darba rīku, transporta līdzekļu, apģērbu, apavu, iekārtu, aprīkojuma un transporta līdzekļu dezinfekcijai.

Pirms dezinfekcijas līdzekļa lietošanas rūpīgi iepazīstieties ar konkrētā preparāta anotācijas aprakstu un drošības lapā pieejamo informāciju!

Strādājot ar dezinfekcijas līdzekli, ievērojiet darba drošības noteikumus, lietojiet aizsargtērpu un aizsargbrilles!

Piemērotāko dezinfekcijas līdzekli meklējiet tuvākajā veterinārajā aptiekā, lieltirgotavā vai pie cilvēkiem, kas izplata biocīdus jeb dezinfekcijas līdzekļus.

Par dezinfekcijas līdzekļiem interesējieties PVD Dienvidlatgales pārvaldē Daugavpilī, Varšavas ielā 24 un pārvaldes filiālē Krāslavā, Latgales ielā 6; PVD Ziemeļlatgales pārvaldē Rēzeknē, Liepu ielā 33, kā arī par tiem jautājiet PVD inspektoriem, kuri ierodas saimniecībā.

Kontaktinformācija
tel. 65324376, Riebiņi
Riebiņu novada dome, 2006
All rights reserved