Lasīt ziņu

2015-05-05

Jaunumi no Latgles RSIC

J   A   U   N   U   M  I  

Izsludināts projektu konkurss programmas "Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma" ietvaros
27.04.2015
Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu konkursu programmas "Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)" ietvaros, kas tiek finansēts no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

Austrijas Eiropas, integrācijas un ārlietu federālā ministrija izsludina projektu konkursu
27.04.2015
Austrijas Eiropas, integrācijas un ārlietu federālā ministrija (The Austrian Federal Ministry for Europe, Integration and Foreign Affairs (FMEIA)) izsludina projektu konkursu "Apbalvojums par sasniegumiem Starpkultūru komunikācijā" (The "Intercultural Achievement Award" (IAA)).

Izsludināts konkurss Kultūras ministrijā reģistrētajām profesionālajām radošajām organizācijām un to apvienībām
27.04.2015
Kultūras ministrija izsludina pieteikumu konkursu profesionālajām radošajām organizācijām un profesionālo radošo organizāciju apvienībām, kuras ir reģistrētas Kultūras ministrijā, finansējuma piešķiršanai no valsts budžeta 2015.gadam konkrētu, ar valsts kultūrpolitiku saistītu, mērķu īstenošanai

 

 

P A S Ā K U M I

Informācijas diena jauniem un pieredzējušiem zinātniekiem
06.05.2015, Rīga
Šī gada 6. maijā Latvijas Universitātē norisināsies semināra "Starptautiskās sadarbības iespējas jauniem un pieredzējušiem zinātniekiem" turpinājums.

Zemkopības ministrijā notiks seminārs par atbalstu investīcijām akvakultūrā
07.05.2015, Rīga
Ceturtdien, 7. maijā, Zemkopības ministrijā (ZM) norisināsies seminārs par atbalsta saņemšanas iespējām investīcijām akvakultūrā Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākuma ietvaros.

Latgales RSIC Infodiena Preiļu novadā
13.05.2015, Preiļu novads
2015.gada 13.maijā plkst.: 11:00 Preiļu Biznesa centrā (Kooperatīva iela 6, 3.st.) notiks Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra infodiena par uzņēmējdarbības uzsākšanas pamatprincipiem un ES struktūrfondu pienesuma tās attīstībā 2007.- 2013. gada plānošanas periodā. Infodienā piedalās Latgales RSIC un Latgales uzņēmējdarbības centra speciālisti. Informācija interesentiem: Oskars Zuģickis, e-pasts: oskars.zugickis@latgale.lv , tālr.: 654 23801.

Latgales RSIC Infodiena Vārkavas novadā
13.05.2015, Vārkavas novads
2015.gada 15.maijā plkst.: 14:00 Vārkavas novada Rožkalnu kultūras namā notiks Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra (Latgales RSIC) infodiena par uzņēmējdarbības uzsākšanas pamatprincipiem un ES struktūrfondu pienesuma tās attīstībā 2007.- 2013. gada plānošanas periodā. Infodienā piedalās Latgales RSIC un Latgales uzņēmējdarbības centra speciālisti. Informācija interesentiem: Oskars Zuģickis, e-pasts: oskars.zugickis@latgale.lv , tālr.: 654 23801.

Jaunieši tiek aicināti uzlabot savas pozīcijas darba tirgū un piedalīties pasākumā (Y)Our Future in Latvia 2015
14.05.2015, Rīga
JCI Latvia aicina jauniešus piedalīties (Y)Our Future in Latvia 2015 un uzzināt visu, lai kļūtu par darba devējam interesantu kandidātu un iepazītos ar potenciālajiem darba devējiem. Projekts norisināsies 14. maijā no 10:30 līdz 15:30, RISEBA Arhitektūras un mediju centrs H2O 6.

Latgales RSIC Infodiena Aglonas novadā
15.05.2015, Aglonas novads
2015.gada 15.maijā plkst.: 10:00 Aglonas novada kultūras centrā notiks Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra infodiena par uzņēmējdarbības uzsākšanas pamatprincipiem un ES struktūrfondu pienesuma tās attīstībā 2007.- 2013. gada plānošanas periodā. Infodienā piedalās Latgales RSIC un Latgales uzņēmējdarbības centra speciālisti. Informācija interesentiem: Oskars Zuģickis, e-pasts: oskars.zugickis@latgale.lv , tālr.: 654 23801.

Latgales RSIC Infodiena Dagdas novadā
15.05.2015, Dagdas novads
2015.gada 15.maijā plkst.: 13:30 Dagdas novada tautas namā (Alejas iela 29) notiks Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra infodiena par uzņēmējdarbības uzsākšanas pamatprincipiem un ES struktūrfondu pienesuma tās attīstībā 2007.- 2013. gada plānošanas periodā. Infodienā piedalās Latgales RSIC un Latgales uzņēmējdarbības centra speciālisti. Informācija interesentiem: Oskars Zuģickis, e-pasts: oskars.zugickis@latgale.lv , tālr.: 654 23801.

Centrālā Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014-2020 gada pasākums Rīgā
19.05.2015, Rīga
Svinot Interreg sadarbības 25 gadu jubileju, Centrālā Baltijas jūras reģiona programma aicina piedalīties programmas 2015.gada pasākumā "Ceļš uz konkrētiem rezultātiem: Interreg sadarbība Centrālā Baltijas jūras reģionā".

Reģionālie semināri par ES programmu "Eiropa pilsoņiem" (2014-2020)
22.05.2015, Valmiera
Kultūras ministrijas ES programmas "Eiropa pilsoņiem" informācijas punkts aicina piedalīties informatīvajos semināros "ES programmas "Eiropa pilsoņiem" (2014-2020) finansējuma iespējas", kas notiks četru Latvijas reģionu pilsētās maija mēnesī.

Latgales RSIC Infodiena Rugāju novadā
22.05.2015, Rugāju novads
2015.gada 22.maijā plkst.: 11:00 Rugāju novada domes zālē (Kurmenes ielā 48) notiks Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra infodiena par uzņēmējdarbības uzsākšanas pamatprincipiem un ES struktūrfondu pienesuma tās attīstībā 2007.- 2013. gada plānošanas periodā. Infodienā piedalās Latgales RSIC un Latgales uzņēmējdarbības centra speciālisti. Informācija interesentiem: Oskars Zuģickis, e-pasts: oskars.zugickis@latgale.lv , tālr.: 654 23801.

Latgales RSIC Infodiena Balvu novadā
22.05.2015, Balvu novads
2015.gada 22.maijā plkst.: 13:30 Ziemeļlatgales biznesa un kultūras centrā (Vidzemes iela 2b, Balvi) notiks Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra (Latgales RSIC) infodiena par uzņēmējdarbības uzsākšanas pamatprincipiem un ES struktūrfondu pienesuma tās attīstībā 2007.- 2013. gada plānošanas periodā. Infodienā piedalās Latgales RSIC un Latgales uzņēmējdarbības centra speciālisti. Informācija interesentiem: Oskars Zuģickis, e-pasts: oskars.zugickis@latgale.lv , tālr.: 654 23801.

Reģionālie semināri par ES programmu "Eiropa pilsoņiem" (2014-2020)
26.05.2015, Balvu novads
Kultūras ministrijas ES programmas "Eiropa pilsoņiem" informācijas punkts aicina piedalīties informatīvajos semināros "ES programmas "Eiropa pilsoņiem" (2014-2020) finansējuma iespējas", kas notiks četru Latvijas reģionu pilsētās maija mēnesī.

Latgales RSIC Infodiena Ciblas novadā
26.05.2015, Ciblas novads
2015.gada 26.maijā plkst.: 10:00 Ciblas novada kultūras namā notiks Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra (Latgales RSIC) infodiena par uzņēmējdarbības uzsākšanas pamatprincipiem un ES struktūrfondu pienesuma tās attīstībā 2007.- 2013. gada plānošanas periodā. Infodienā piedalās Latgales RSIC un Latgales uzņēmējdarbības centra speciālisti. Informācija interesentiem: Oskars Zuģickis, e-pasts: oskars.zugickis@latgale.lv , tālr.: 654 23801.

Latgales RSIC Infodiena Zilupes novadā
26.05.2015, Zilupes novads
2015.gada 26.maijā plkst.: 13:00 Zilupes novadā notiks Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra (Latgales RSIC) infodiena par uzņēmējdarbības uzsākšanas pamatprincipiem un ES struktūrfondu pienesuma tās attīstībā 2007.- 2013. gada plānošanas periodā. Infodienā piedalās Latgales RSIC un Latgales uzņēmējdarbības centra speciālisti. Informācija interesentiem: Oskars Zuģickis, e-pasts: oskars.zugickis@latgale.lv , tālr.: 654 23801.

Eiropas inovatīvo reģionu nedēļas konference WIRE 2015
04.06.2015, Rīga
Š.g. 4. - 5. jūnijā norisināsies inovatīvo reģionu konference WIRE 2015, kas ir Eiropā nozīmīgākais inovāciju, attīstības un reģionālo stratēģiju forums. Lai spriestu par investīcijām pētniecībā un inovācijās un izceltu to potenciālu, konferencē pulcēsies reģionu pārstāvji, politikas veidotāji, biznesa asociācijas, pētnieki un citas inovāciju procesā iesaistītās puses no visas Eiropas.


Jūsu reģionālie Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centri
Rīgas reģionā - Rīga (67217975)
Kurzemē - Saldus (63807276)
Latgalē - Daugavpils (65423801)
Vidzemē - Valmiera (64219021)
Zemgalē - Jelgava (63028454) un Jēkabpils (65207419)

Kontaktinformācija
tel. 65324376, Riebiņi
Riebiņu novada dome, 2006
All rights reserved