Lasīt ziņu

2015-06-30

NVO aktivitāšu kalendārs

„NVO aktualitāšu kalendārs” izveidots Projekta „Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados” ietvaros. Kalendārā iekļauta informācija par NVO aktualitātēm - finanšu piesaiste, izmaiņas grāmatvedībā, NVO pasākumu plāni un cita nevalstiskajam sektoram saistoša un aktuāla informācija NVO darbības nodrošināšanai. Kalendārs ir sagatavots un elektroniski izsūtīts 350 Latgales reģiona nevalstiskajām organizācijām.

NVO – piedalies savas nākotnes lemšanā!

Jau vairāk kā sešdesmit organizācijas ir parakstījušas vēstuli par Nacionālā NVO fonda izveidi Latvijā 2016. gadā. Parakstu vākšana turpinās līdz jūnija beigām! Aicinām nepalikt vienaldzīgiem, bet rakstīt uz e-pastu alianse@nvo.lv paust savu atbalstu un vēlmi pievienoties vēstules parakstītājiem. 28.05.2015. tika nosūtīta vēstule lēmumu pieņēmējiem ar aicinājumu izveidot NVO fondu 2016. gadu. Vēstulē tiek pausta pārliecība, ka tādas aktivitātes, kā NVO pārstāvju darbs nozaru ministriju un Ministru Kabineta veidotās darba grupās, atzinumu izstrāde un sniegšana par sabiedrībai nozīmīgām tēmām - izglītības, veselības, sociālās labklājības, dzimumu līdztiesības, korupcijas, atvērtas valsts pārvaldes, vides un citās jomās nebūs iespējama vai notiks būtiski samazinātā apjomā, ja steidzami netiks izveidots NVO fonds.

Atgādinām, ka ar 2016. gadu beidzas Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu atbalsts Latvijas NVO un nav zināms to apjoms nākamajā periodā, jo Eiropas Komisija joprojām nav vienojusies ar donoru valstīm par sadarbības iespējamo finansiālo apjomu.

Vēl līdz jūnija beigām Latvijas NVO var paust savu vēlmi pievienoties vēstules parakstītājiem, rakstot uz alianse@nvo.lv    Pilns vēstules teksts

 

NVO aptauja kvalitatīvam pētījumam!Latvijas Pilsoniskā alianse aicina nevalstiskās organizācijas izteikt savu redzējumu par NVO darbu pēdējā gada laikā, aizpildot aptaujas anketu. Anketas aizpildīšana aizņems ne vairāk kā 15 minūtes Tava laika, bet tos vērtīgas ziņas par pēdējā gada izaicinājumiem un sasniegumiem, finanšu situāciju un interešu aizstāvības sekmēm NVO sektorā kopumā. Tavas organizācijas atbildes palīdzēs izveidot objektīvu pārskatu par NVO sektoru.  Piesakies apmācību kursam - Ekselence NVO vadībāBiedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” aicina nevalstisko organizāciju vadītājus un vadošos darbiniekus piedalīties apmācību ciklā „Ekselence NVO vadībā”. Mums ir būtiski, lai nevalstisko organizāciju sektors ir zinošs un spēcīgs un tas nav iespējams bez NVO vadītājiem un darbiniekiem, kuri ir zinoši un varoši. Tādēļ, aicinām tieši Tevi, izmanto iespēju izglītoties par jautājumiem, kas aktuāli organizāciju vadībā. Sīkāka informācijaBrīvprātīgais darbs IndijāOrganizācija Active Internationals īsteno sociālo pārmaiņu ceļošanu, kas ir brīvprātīgā darba nodrošināšana ārzemniekiem Indijā. To var saukt arī par profesionālu tūrisma, kur ārvalstu brīvprātīgie strādā indiešu organizācijā, saprot darba kultūru, ekonomiku, demogrāfiju un galvenokārt pēta valsti, vienlaikus izprotot to. Sīkāka informācijaLīderu vasaras akadēmija NOZĪME! BŪTĪBA! ATSPULGS!22.07.2013.-24.07.2015, Viesu namā „Mauriņi”, Allažu pagastā, Siguldas novadā biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA) jau devīto gadu aicina Tevi piedalīties vasaras akadēmijā nevalstisko organizāciju pārstāvjiem! Šogad eLPA nolēmusi pievērst uzmanību tam, kā uzlabot mūsu pašu darba kvalitāti, kā uzvesties un rīkoties tā, lai mūsu darbs prasītu mazāk resursu, bet tam būtu labāks iznākums, kā arī tam, kā labāk pastāstīt par saviem labajiem darbiem. Mums ir tas gods ielūgt Tevi uz šo pasākumu un mēs esam pārliecināti, ka ikviens no mums būs ieguvējs!Dalības maksa vienai personai ir EUR 70. Piesakies dalībai NVO vasaras akadēmijai tiešsaistē līdz 2015.gada 12. jūlijam, elektroniski aizpildot pieteikuma anketu šeit. eLPA līdz 2015. gada 17. jūlijam informēs tos dalībniekus, kuru dalība Vasaras akadēmijā tiks apstiprināta.

Projektu konkursi

jūlijs 2015

p

 

6

13

20

27

O

 

7

14

21

28

T

1

8

15

22

29

C

2

9

16

23

30

P

3

10

17

24

31

S

4

11

18

25

 

Sv

5

12

19

26

 

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija izsludina nacionālā finansējuma saņemšanas konkursuProjektiem, kas 2015. gadā piedalās Eiropas Kopienas vides un klimata pasākumu programmā LIFE šādās apakšprogrammās: LIFE daba un bioloģiskā daudzveidība; LIFE vide un resursefektivitāte; LIFE pārvaldība un informācija; LIFE klimata pārmaiņu mazināšana; LIFE pielāgošanās klimata pārmaiņām; LIFE klimata pārvaldība un informācija. Sīkāka informācija

 augusts 2015

p

 

3

10

17

24

31

O

 

4

11

18

25

 

T

 

5

12

19

26

 

C

 

6

13

20

27

 

P

 

7

14

21

28

 

S

1

8

15

22

29

 

Sv

2

9

16

23

30

 

 

Latvijas vides aizsardzības fonds izsludina projektu konkursu aktivitātē „Vietējās vides iniciatīvas”

Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt novada līmeņa aktivitātes, kas vērstas uz vides jautājumu risināšanu praktiskā veidā, iesaistot vietējos iedzīvotājus un pašvaldību. Sīkāka informācija

 

septembris 2015

p

 

7

14

21

28

O

1

8

15

22

29

T

2

9

16

23

30

C

3

10

17

24

 

P

4

11

18

25

 

S

5

12

19

26

 

Sv

6

13

20

27

 

Latvijas vides aizsardzības fonds izsludina projektu konkursu Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana aktivitātē „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana dabas daudzveidības saglabāšanai

Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kuru ietvaros tiek veicināta dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība. Sīkāka informācija

 

Latvijas vides aizsardzības fonds izsludina projektu konkursu projektu konkursu "Multisektoriālie projekti" aktivitātē "Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides politikas sekmīgai ieviešanai"

Atbalstītas tiek aktivitātes, kuras nodrošina atbalstu sekmīgai vides politikas ieviešanai, veicot informācijas iegūšanu, apstrādi un analīzi sekojošās jomās: • Vides kvalitātes uzlabošanā; • Dabas aizsardzībā; • Dabas resursu saglabāšanā un ilgtspējīgā izmantošanā; • Klimata politikā; • Vides investīcijās; • Zemes dzīļu izmantošanā. Sīkāka informācija

 

Eiropas komisija Izsludina projektu konkursu par diskriminācijas samazināšanu un Romu integrāciju!

Atbalsta aktivitātes dažāda veida diskrimināciju novēršanai un Romu tautības integrācijai. Sīkāka informācija

 

Borisa un Ināras Teterevu fonds izsludina projektu konkursu programmā „Nāc un dari! Tu vari!”

Programmas „Nāc un dari! Tu vari!” ietvaros sniedz finansiālu atbalstu darbīgām bezpeļņas organizācijām pilsētās un laukos, kuras ar savām rosībām dara bagātu tuvākās apkaimes iedzīvotāju dzīvi, kā arī sarežģījumu brīžos sniedz atbalstu līdzcilvēkiem.  Sīkāka informācija

 

Labdarības iniciatīva LabieDarbi.lv rīko vasaras projektu konkursu

Konkursa mērķis: iesaistot Latvijas novadus un pašvaldības, radīt paliekošas vērtības kādā no Latvijas pilsētām/novadiem, attīstot konkrētā reģiona/pašvaldības/pilsētas labklājību un uzlabojot vispārējo kultūras, izglītības un dzīves līmeni. Sīkāka informācija

Kontaktinformācija
tel. 65324376, Riebiņi
Riebiņu novada dome, 2006
All rights reserved