Notikumu kalendārs

    Janvāris    

Darbinieki

 

Amats Vārds, uzvārds Tālr. e-pasts
DOME  

65324376

24970777  (ja zvanītājs ir BITE tīkla abonements) 

riebini@riebini.lv
Fakss    65324375   
Domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis 65324376 peteris.rozinskis@riebini.lv
Domes priekšsēdētāja vietnieks Jāzeps Ivanāns 65324376 jazeps.ivanans@inbox.lv
Sabiedrisko attiecību speciālists Rolands Naglis 65392641 26173320 rolands.naglis@riebini.lv
Jaunatnes lietu speciāliste Liene Opolā 65392659 liene.opola@riebini.lv
Kultūras centra vadītāja Ilga Pokšāne

65392657 20496081

ilga.poksane@riebini.lv
Domes sekretāre Liene Mūrniece 65324376 riebini@riebini.lv
Izglītības jautājumu koordinatore Evelīna Visocka 65392646 26373488 evelina.visocka@riebini.lv
IZPILDINSTITŪCIJA      
Izpilddirektors Juris Leicis

65326501 29376691

juris.leicis@riebini.lv

Tehniskās daļas vadītājs Artūrs Meluškāns 65324378 arturs.meluskans@riebini.lv
Komunālo pakalpojumu vadītājs  Roberts Kabakovs  65392650  roberts.kabakovs@riebini.lv 
Darba aizsardzības speciālists Artūrs Meluškāns 65392650 arturs.meluskans@riebini.lv
Informācijas tehnoloģiju speciālists Ainārs Mūrnieks 65392643 administrator@riebini.lv
Ceļu fonda speciālists   65324378

riebini@riebini.lv

ATTĪSTĪBAS UN PLĀNOŠANAS DAĻA      
Daļas vadītāja Inese Jakovele 65324379 inese.jakovele@riebini.lv
Projektu vadītāja Ilze Kudiņa 65392649 ilze.kudina@riebini.lv
Projektu vadītāja Antra Meluškāne 65392649 antra.meluskane@riebini.lv
Projektu vadītāja Sanita Kabakova 65392649 sanita.kabakova@riebini.lv
GRĀMATVEDĪBA      
Galvenā grāmatvede Anita Erta  65392648 erta@inbox.lv
Grāmatvede Maruta Brice 65392651  maruta.brice@riebini.lv
Grāmatvede  Ināra Sparāne  65392652 inara.sparane@riebini.lv
Grāmatvede Eleonora Cīmane 65392641  eleonora.cīmane@riebini.lv
Grāmatvede Anita Livdāne  65324377 anita.livdane@riebini.lv
Ekonomiste Valentīna Bogdanova 65392644  valentina.bogdanova@riebini.lv
Vecākā juriste  Inese Pedāne  65392645 inese.pedane@riebini.lv
KAC Juta Vaivode 66954837

juta.vaivode@riebini.lv

Lietvede Karīna Nagle 65324381 

karina.nagle@riebini.lv

Nekustamā īpašuma nodokļu speciāliste Aina Tumašova 

65392655 26274055

aina.tumasova@riebini.lv
Nekustamā īpašuma speciāliste Ināra Upeniece  65392860 inara.upeniece@riebini.lv
Vecākais kārtībnieks Arturs Onužāns 26495719 arturs.onuzans@riebini.lv
Kārtībnieks Antis Jakovelis 65324376 riebini@riebini.lv 
Kārtībnieks Jānis Broks 65324376 riebini@riebini.lv
Kārtībnieks Ainārs Kalvāns 65324376 riebini@riebini.lv
DZIMTSARAKSTU NODAĻA      
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Monika Litauniece  65392658  dzimtsaraksti@riebini.lv 
BŪVVALDE  Artūrs Poplavskis  65392640  arturs.poplavskis@riebini.lv 
SOCIĀLAIS DIENESTS      
Sociālā dienesta vadītāja Sandra Sprindža  65392653 26369032  sandra.sprindza@riebini.lv