Notikumu kalendārs

    Janvāris    

Kontakti

Riebiņu novada dome

Riebiņu novada dome
Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV - 5326
+371 65324376
+371 65324375
riebini@riebini.lv

Reģ. Nr. 90001882087
AS "SEB BANKA"
Kods UNLALV2X
Konts LV12UNLA0050005638857

 

Reģ. Nr. 90001882087
AS "SWEDBANK"
Kods HABALV22
Konts LV36HABA0551044220117

Riebiņu novada pagasta teritoriālo pārvalžu kontaktinformācija
Pārvalde
Vadītājs
Tālrunis/fakss
Adrese
E-pasts
Riebiņu pagasta teritoriālā pārvalde
Ilga Kodore
65324641
Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads,LV-5326 (10. kabinets, 1. stāvs)
riebini.parvalde@riebini.lv
Rušonas pagasta teritoriālā pārvalde
Dainis Alžāns
65326103
Liepu iela 5a, Kastīre, Rušonas pag., Riebiņu novads, LV-5329
rusona@riebini.lv
Galēnu teritoriālā pārvalde
Ināra Trokša
65329003, 65329001
Liepu iela 1, Galēnu pag., Riebiņu novads, LV-5311
galeni@riebini.lv
Stabulnieku pagasta teritoriālā pārvalde
Frančiska Znotiņa
65326500
Skolas iela 3,Stabulnieku pag., Riebiņu novads, LV-5333
stabulnieki@riebini.lv
Silajāņu pagasta teritoriālā pārvalde
Inga Jurkāne
65326838
Miera iela 1, Silajāņu pag., Riebiņu novads, LV-5330
silajani@riebini.lv
Sīļukalna pagasta teritoriālā pārvalde
Arnis Opolais
65326202
Latgales iela 3a, Sīļukalna pag., Riebiņu novads, LV-5331
silukalns@riebini.lv