Notikumu kalendārs

    Janvāris    

Jaunumi

 

Nāc un saņem sev nepieciešamo kādu no Valsts pakalpojumiem Riebiņu novada klientu apkalpošanas centrā, Riebiņos, Saules ielā 8, 1.stāvā (VIDEO).

 


 

Nodarbinātības valsts aģentūra  (NVA) sniedz aktuālo informāciju par pasākumu “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs"

 

Mērķa grupa - skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Skolēns var reģistrēties dalībai pasākumā, sākot ar dienu, kad viņš ir sasniedzis 15 gadu vecumu.

 

Reģistrācija pasākumam norisināsies līdz 2017. gada 17. augustam. Bet atgādinām, ka reģistrēšanās negarantē iesaisti skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā!

 

Iespēja strādāt valsts līdzfinansētajās darba vietās skolēniem būs no 1.jūnija līdz 31.augustam.

 

Skolēns pieteikties pasākumam var elektroniski aizpildot pieteikuma anketu Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā http://www.nva.gov.lv


Reģistrācijai nepieciešamie dokumenti - personu apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte)


Reģistrējoties skolēnam jāizvēlas tas reģions, kurā viņš vēlas strādāt vasaras brīvlaikā.

Pasākuma īstenošana

 

NVA mājas lapā http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=571  tiks publicēta informācija par apstiprinātājām darba vietām un atlasēm skolēnu vasaras nodarbinātībai.


Ja skolēns ir vienojies ar konkrētu darba devēju par darbu vasaras brīvlaikā, tad NVA filiāles darbinieks sazināsies ar skolēnu uz norādīto kontaktinformāciju un aicinās skolēnu saņemt norīkojumu dalībai pasākumā.


Ja skolēns un darba devējs nebūs vienojušies par darba vietu, attiecīgā NVA filiāle sazināsies ar skolēnu, lai informētu par vakantajām vietām un atlases laiku pie darba devēja.

 

Ja darba devējs izvēlēsies skolēnu darbam piedāvātajā darba vietā, skolēns tiks aicināts saņemt norīkojumu dalībai pasākumā.

 

Uz atlasi jāņem līdz:

  • personu apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte);
  • sagatavots CV.


Skolēns, kurš noslēgs darba līgumu ar darba devēju, saņems:

  • darba algu vismaz valstī noteiktās minimālās darba samaksas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesī – 380.00 euro;
  • darba vadītāja atbalstu, kurš vada darbu ne vairāk kā 10 skolēniem;
  • nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
  • apmaksātas obligātās veselības pārbaudes (ja tās paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm), bet ne vairāk kā 28,46 euro apmērā vienam skolēnam.

 

Skolēna darba laiks?

  • Skolēns vecumā no 15 līdz 18 gadiem tiek nodarbināts ne ilgāk kā septiņas stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā;
  • Skolēns vecumā no 18 līdz 20 gadiem (ieskaitot) tiek nodarbināts ne vairāk kā astoņas stundas dienā un ne vairāk kā 40 stundas nedēļā.


Ja rodas papildu jautājumi, zvaniet kontaktpersonai, kas filiālē atbild par pasākumu:

Filiāle

Vārds, Uzvārds

Tālr.nr.

Filiāles vadītājs

Preiļu

Anita Anspoka

Antra Šolka

65314023

65314042

Vija Jakimova, 65314021

 


 

Riebiņu klientu apkalpošanas centrs uzsāk sadarbību ar Lauksaimniecības datu centru!

 

Riebiņu klientu apkalpošanas centrā ir iespēja reģistrēt mājas (istabas) dzīvnieku (kaķi, suni, sesku) valsts vienotajā mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē “Mājas dzīvnieku uzskaites vienotā informācijas sistēma”

 

  • Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrēšana ir maksas pakalpojums - EUR 3,50 (par viena dzīvnieka reģistrāciju).

 

(Maksas iekasēšana no dzīvnieka īpašnieka par reģistrāciju iespējama uz vietas klientu apkalpošanas centrā vai uzrādot pirms reģistrācijas veiktu maksājuma uzdevumu uz LDC rekvizītiem).

 

Rekvizīti:
Saņēmējs: Lauksaimniecības datu centrs
PVN maks. Nr. 90001840100
Valsts kases Rīgas norēķinu centrs
Norēķinu konts: LV88TREL2160380004000
Ieņēmumu kods: 21499
BIC kods: TRELLV22)

 

  • Mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijai nepieciešamie dokumenti:

 

1. Mājas (istabas) dzīvnieka pase.

2. Aizpildīta un parakstīta Mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas veidlapa: A sadaļu aizpilda un paraksta dzīvnieka īpašnieks B sadaļu aizpilda, paraksta un ar zīmogu apliecina praktizējošs vetārsts. Ja B sadaļu nav aizpildījis vetārsts, to no dzīvnieka pases aizpilda īpašnieks, bet neparaksta.
Veidlapa izdrukai šeit: http://www.ldc.gov.lv/lv/veidlapas/veidlapu_paraugi/ (31.punkts)

3. Personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).

4. Maksājumu  apliecinošs dokuments. Iespējams samaksu veikt ar norēķinu karti  Riebiņu klientu apkalpošanas centrā.


 

Nodarbinātības valsts aģentūra informē par būtiskākajām izmaiņām Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā

 

Kopš 2017. gada 1. janvāra saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 14. panta 5. daļu http://likumi.lv/doc.php?id=62539

 

Bezdarbnieka pienākums ir vienas darba dienas laikā ziņot NVA: (iepriekš bija trīs darba dienu laikā)

- ja persona kļuvusi par darba ņēmēju vai pašnodarbinātu personu

- ja radušies apstākļi, kas nedod tiesības saglabāt bezdarbnieka statusu

- ja ir iegūts darba ņēmēja statuss uz laiku līdz diviem mēnešiem

- ja persona dodas meklēt darbu uz citu ES/ EZZ dalībvalsti


 

 

Informējam, ka portālā www.latvija.lv e-pakalpojumā "E-iesniegums VSAA pakalpojumiem" ir pieejami trīs jauni e-iesniegumi:

 

1.       E-Iesniegums slimības pabalsta piešķiršanai vai pārrēķināšanai

2.       E-Iesniegums maternitātes pabalsta piešķiršanai vai pārrēķināšanai

3.       E-Iesniegums U1 dokumenta "Periodi, kas jāņem vērā, lai izmaksātu bezdarbnieka pabalstu" saņemšanai


 

 

Latgales iedzīvotāji valsts un pašvaldības pakalpojumus saņems ātrāk, ērtāk un izdevīgāk

 

Ātrāk, ērtāk, izdevīgāk – šīs priekšrocības publisko pakalpojumu saņemšanā turpmāk varēs novērtēt ikviens Latgales reģiona iedzīvotājs, jo pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) iniciatīvas Latgalē šogad darbu uzsāks 11 Valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri (VPVKAC). Tādejādi iedzīvotāji un uzņēmēji valsts un pašvaldības pakalpojumus varēs saņemt vienkopus, būtiski ietaupot laiku un naudu.

 

Šādi, uz klientu ērtībām orientēti, centri jau atvērti Aglonas, Baltinavas, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes Riebiņu un Viļānu  novados, savukārt Rugāju novads radis iespēju atvērt divus klientu apkalpošanas punktu, lai VPVKAC priekšrocības nodrošinātu vairāk iedzīvotājiem. Decembrī šāds klientu apkalpošanas centrs tiks atvērts arī Viļakā.  Jaunatvērtajos VPVKAC privātpersonas un uzņēmēji var saņemt savas pašvaldības un astoņu valsts iestāžu noteiktus pakalpojumus.

 

VPVKAC klātienē var pieteikt noteiktus Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pakalpojumus. Iedzīvotāji var saņemt arī informāciju par Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts darba inspekcijas, VID, VSAA un Valsts zemes dienesta e-pakalpojumiem un palīdzību e-pakalpojumu lietošanā. Savukārt Lauku atbalsts dienests sadarbību ar pašvaldībām uzsāks 2016. gadā. Uzkrājot un izvērtējot iestāžu un pašvaldību sadarbības pieredzi, VPVKAC pieejamo valsts pakalpojumu klāstu plānots papildināt.

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs  Kaspars Gerhards norāda: Ātrāk, ērtāk, izdevīgāk – šīs priekšrocības publisko pakalpojumu saņemšanā turpmāk varēs novērtēt ikviens Latgales iedzīvotājs, kurš izmantos Valsts un pašvaldības vienotā klientu centra pakalpojumus. Priecājos par katru Latgales  pašvaldību, kas atsaucās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iniciatīvai būtiski pilnveidot valsts un pašvaldības pakalpojumu saņemšanas kārtību. Īstenojot šādu,  inovatīvu, pieeju publisko pakalpojumu sniegšanā, Latvija ir paraugs arī daudzām Eiropas valstīm.”

 

Lai sniegtu iespējas iedzīvotājiem un uzņēmējiem reģionos saņemt valsts un pašvaldības publiskos pakalpojumus, izveidojot  11 Valsts un pašvaldības vienotos klientu apkalpošanas centrus, VARAM no valsts budžeta Latgales reģiona desmit pašvaldībām piešķīrusi 120 624 EUR.  Valsts budžeta finansējums piešķirts telpu pielāgošanai un aprīkošanai, darbavietas uzturēšanai un nodarbināto atlīdzībai. Kopumā VARAM līdz gada beigām pakāpeniski atvērs 66 VPVKAC visā Latvijā.

 

Vairāk informācijas par VPVKAC, to darba laiku un sniegto pakalpojumu apmēru iedzīvotāji var uzzināt savā pašvaldībā vai valsts un pašvaldību pakalpojumu vienotajā portālā www.latvija.lv/pakalpojumucentri

 


 

Riebiņu novada VPVKAC darbu uzsācis 2016. gada 1. oktobrī

 

 

Klientu apkalpošanas centrā iedzīvotāji var saņemt savas pašvaldības un astoņu valsts iestāžu noteiktus pakalpojumus. Riebiņu novada pakalpojumu centrā klātienē var pieteikt noteiktus Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pakalpojumus. Tāpat iedzīvotāji var saņemt informāciju par Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts darba inspekcijas, VID, VSAA un Valsts zemes dienesta e-pakalpojumiem un palīdzību e-pakalpojumu lietošanā. Savukārt Lauku atbalsts dienests sadarbību ar pašvaldību uzsāks 2016. gadā. Uzkrājot un izvērtējot iestāžu un pašvaldību sadarbības pieredzi, VPVKAC pieejamo valsts pakalpojumu klāstu plānots papildināt.

 

Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru izveide ir mērķtiecīgs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas virzītās politikas rezultāts, lai iedzīvotājiem padarītu ērtāku un pieejamāku publisko pakalpojumu saņemšanu. Latvija, pilnveidojot iedzīvotājiem iespējas saņemt publiskos pakalpojumus, ir paraugs arī daudzām Eiropas valstīm.

 

Riebiņu novada VPVKAC

Adrese: Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads, LV - 5326

Darba laiks: darba dienās no plkst. 8.30-12.30 un no 13.00-17.00

 

Vairāk informācijas par VPVKAC iedzīvotāji var uzzināt savā pašvaldībā vai valsts un pašvaldību pakalpojumu vienotajā portālā https://www.latvija.lv/lv/pakalpojumucentri.