Notikumu kalendārs

    Oktobris    

Nodarbinātība

Reģistrētais bezdarba līmenis Riebiņu novadā uz 2019. gada 31. jūliju ir 10,2 % no visiem darbspējas vecuma iedzīvotājiem. Kopējais bezdarbnieku skaits 305, no tiem sievietes – 160, invalīdi – 46, jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem – 14.

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām arī 2019. gadā īstenos aktīvo nodarbinātības pasākumu „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”. Bezdarbnieku skaits, kuri iegūs vai uzturēs darba iemaņas Riebiņu novada pašvaldībā, būs tādā pašā skaitā kā pagājušā gadā.

 

Nodarbinātības pasākumā var piedalīties bezdarbnieki, kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu, ir vismaz 6 mēnešus reģistrēti NVA vai ir reģistrēti bezdarbnieka statusā mazāk par sešiem mēnešiem, bet vismaz 12 mēnešus nav strādājuši (nav uzskatāmi par darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu").

 

Par algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu bezdarbnieks saņem atlīdzību – 200,00 eiro mēnesī, kā arī NVA veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensijas apdrošināšanai.