Notikumu kalendārs

    Septembris    

Pašvaldība

 

RIEBIŅU APVIENĪBAS PĀRVALDE

 

Adrese: Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads, LV - 5326

Tālrunis +371 65324376

E-pasts: riebini@riebini.lv

 

DARBA LAIKS

Pirmdienās no plkst. 8.30 – 18.00

Otrdienās no plkst. 8.30 – 17.00

Trešdienās no plkst. 8.30 – 17.00

Ceturtdienās no plkst. 8.30 – 17.00

Piektdienās no plkst. 8.30 – 16.00

 

Pusdienu pārtraukums 12.30 - 13.00

 

Reģistrācijas Nr. 40900036927

Adrese: Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads, LV-5326
AS “SEB BANKA”
Kods UNLALV2X
Konts LV12UNLA0050005638857

 

Riebiņu apvienības pārvaldes darbinieku pieņemšanas laiks 

 

106. kabinets

Pārvaldes vadītājs

Pirmdienās

9.00–12.00

202. kabinets Sekretariāts

Pirmdienās

Otrdienās

Trešdienās

Ceturtdienās

Piektdienās

8.30–18.00

8.30–17.00

8.30–17.00

8.30–17.00

8.30–16.00

204.kabinets Vecākā juriste Darba dienās

9.30–16.00

205. kabinets Kārtībnieki    
206. kabinets Nekustamā īpašuma nodokļu speciāliste, grāmatvede Darba dienās

9.00–16.00

207. kabinets Iepirkumu soeciālists

Pirmdienās

Otrdienās

Trešdienās

Ceturtdienās

8.30–18.00

8.30–17.00

8.30–17.00

8.30–17.00

208. kabinets Psihologs    

Kultūras centrs,

2. stāvs

Kultūras centra vadītāja

Darba dienās

9.00–16.00

Kultūras centrs,

2. stāvs

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Pirmdienās

Otrdienās

Trešdienās

Ceturtdienās

Piektdienās

Sestdienās

8.30–16.30

8.30–16.30

8.30–16.30

8.30–16.30

8.30–15.00

Saskaņā ar iesniegumiem

301. kabinets Attīstības un plānošanas daļa

Otrdienās

Ceturtdienās

10.00–12.30

10.00–12.30

302. kabinets

Galvenā grāmatvede

Otrdienās

9.00–12.00

304. kabinets Izglītības jautājumu koordinatore    

Kultūras centrs,

2. stāvs

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Pirmdienās

Otrdienās

Trešdienās

Ceturtdienās

Piektdienās

Sestdienās

8.30–16.30

8.30–16.30

8.30–16.30

8.30–16.30

8.30–15.00

Saskaņā ar iesniegumiem

306. kabinets

Lietvede, ekonomiste

Otrdienās

Ceturtdienās

9.00–12.30

9.00–11.00

308. kabinets

Tehniskā daļa,

Komunālo pakalpojumu nodaļa

Pirmdienās

10.00–12.00

311. kabinets

Grāmatvedība

Darba dienās

9.00–16.00

312. kabinets

Sabiedrisko attiecību speciālists; Būvvalde

Pirmdienās

Piektdienās

9.00–16.00

9.00–16.00

107. kabinets

Sociālā dienesta vadītāja

Darba dienās

9.00– 16.00

 109. kabinets

 Bāriņtiesas locekle, kas veic apliecinājumus

Pirmdienās, otrdienās trešdienās, ceturtdienās

Piektdienās (Rušonas pag.)

9.00– 16.00

 

9.00– 16.00

 108. kabinets

 Bāriņtiesas priekšsēdētāja

 

Otrdienās

Ceturtdienās

 

9.00– 16.00