Notikumu kalendārs

    Novembris    

Sociālā dienesta pakalpojumi

Riebiņu novada Sociālais dienests

Adrese: Saules iela 8,  Riebiņos, Riebiņu novadā, LV – 5326

1.stāvs

Amats

Vārds, uzvārds

Tālruņu nr.

E-pasts

Dienesta vadītāja

Sandra Sprindža

65392653,

mob.t. 26369032

sandra.sprindza@riebini.lv

Sociālā darbiniece ģimenēm ar bērniem

Ilze Mičule

65326103, 26999020

ilze.micule@riebini.lv

Sociālās palīdzības organizatore Riebiņu pagasta teritoriālajā pārvaldē

Ļubova Laputa

65392656

lubova.laputa@riebini.lv

Sociālās palīdzības organizatore Galēnu pagasta teritoriālajā pārvaldē

Lūcija Mičule

65329004

lucija.micule@riebini.lv

Sociālās palīdzības organizatore Stabulnieku pagasta teritoriālajā pārvaldē

Regīna Ūsāne

 

65326548

regina.usane@riebini.lv

Sociālās palīdzības organizatore Sīļukalna  pagasta teritoriālajā pārvaldē

Zoja Slūka

 

65326202

zoja.sluka@riebini.lv

Sociālā darbiniece ar personu grupām; sociālās palīdzības organizatore Silajāņu pagasta teritoriālajā pārvaldē

Ilga Novikova

 

65326838

ilga.novikova@riebini.lv

Sociālās palīdzības organizatore Rušonas pagasta teritoriālajā pārvaldē

Beāte Betija Melne

 7781456

 

 

Pakalpojums

Pakalpojuma apraksts

Trūcīgās ģimenes (personas) statusa piešķiršana

Atvērt

Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršana

Atvērt

Sociālās palīdzības pabalsta piešķiršana

Atvērt

Bērna piedzimšanas pabalsts

Atvērt

Dzīvokļa pabalsts pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam

Atvērt

Dzīvokļa pabalsts trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem

Atvērt

Pabalsti daudzbērnu ģimenēm

Atvērt

Pabalsti pilngadību sasniegušajiem bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušajiem bērniem

Atvērt

Pabalsts bērna uzturam un mīkstā inventāra iegādei audžuģimenē

Atvērt

Pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai

Atvērt

Pabalsts mācību līdzekļu iegādei daudzbērnu ģimenēm

Atvērt

Pabalsts malkas iegādei

Atvērt

Pabalsts pēc atgriešanās no ieslodzījuma

Atvērt

Vienreizējs pabalsts apbedīšanai

Atvērt

Pabalsts veselības aprūpei

Atvērt