Notikumu kalendārs

    Oktobris    

Nekustamā īpašuma apsaimniekošana

Adrese

Darba laiks

Tālrunis, e-pasts

Riebiņu novada dome,

Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novadā, LV – 5326

(Domes 2.stāvā)

(Ar pusdienu pārtraukumu no

12.30 – 13.00)

P.: 8.30 –18.00

O., T, C.: 8.30 –17.00

P.: 8.30 –16.00

tālr.: 65392860; 65392655;65324376
e-pasts: inara.upeniece@riebini.lv vai

aina.tumasova@riebini.lv vai

riebini@riebini.lv

Pakalpojums

Veidlapas

Pakalpojuma apraksts

Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšana

Iesniegums

Atvērt

Par pašvaldības atteikumu no pirmpirkuma tiesībām

Iesniegums

Atvērt

Par adrese noteikšanu/maiņu

Iesniegums

Atvērt

Zemes ierīcības projekta izstrāde, tehniskie nosacījumi

Iesniegums

Atvērt

Pašvaldības zemes un nedzīvojamo telpu noma

Iesniegums

Atvērt

Atzinums par zemes transformācijas ieceres atbilstību teritorijas plānojumam

Iesniegums

Atvērt

Atkritumu savākšana

Iesniegums

Atvērt