Notikumu kalendārs

    Novembris    

Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi

Adrese

Darba laiks

Tālrunis, e-pasts

Riebiņu novada Dzimtsarakstu nodaļa

Saules iela 8, Riebiņos, Riebiņu novadā, LV – 5326 (Kultūras centra 2.stāvā)

Pirmdienās plkst. 8.30 – 12.30, 13.00 – 18.00

Otrdienās plkst. 8.30 – 12.30, 13.00 – 17.00

Trešdienās plkst. 8.30 – 12.30, 13.00 – 17.00

Ceturtdienās plkst. 8.30 – 12.30, 13.00 – 17.00

Piektdienās plkst. 8.30 – 12.30, 13.00 – 16.00

tālr.: 65392658
e-pasts: dzimtsaraksti@riebini.lv

 

Pakalpojums

Pakalpojuma apraksts

Civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošu dokumentu atkārtota izsniegšana

Atvērt

Civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu labošana, papildināšana, anulēšana un atjaunošana

Atvērt

Dzimšanas reģistrācija

Atvērt

Laulības reģistrācija

Atvērt

Miršanas reģistrācija

Atvērt

Vārda, uzvārda ieraksta  maiņa

Atvērt

Tautības ieraksta maiņa

Atvērt