Notikumu kalendārs

    Oktobris    

Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētāja:  Ināra Upeniece

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks: Juris Leicis

Komisijas locekļi: Tekla Mediņa, Anna Erta

Komisijas sekretāre: Anna Erta

 

Adrese

Darba laiks

Tālrunis, e-pasts

Riebiņu novada Darījumiem ar l/s zemi izvērtēšanas komisija,

Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novadā, LV – 5326

(Domes 2.stāvā)

Komisija parasti tiek sasaukta ne retāk kā 1 reizes mēnesī

tālr.: 65392860
e-pasts: inara.upeniece@riebini.lv vai

riebini@riebini.lv

 

 

Pakalpojums

Veidlapas

Pakalpojuma apraksts

Izziņa par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā

Iesniegums fiziskām personām

Iesniegums juridiskām personām

 

Atvērt