Notikumu kalendārs

    Novembris    

Būvvaldes pakalpojumi

 

 

Nr.p.k.

Veidlapas veids

Iesniedz MK noteikumu noteiktajos gadījumos

Veidlapa

Būvju iedalījums grupās

Izskatīšanas, lēmuma pieņemšanas termiņš

Ierosinot          I – grupas būvniecību

Ierosinot   II – grupas būvniecību

Ierosinot     III – grupas būvniecību

1.

Būvniecības iesniegumi

 

1.1.

Būvniecības iesniegumi ēkām

MK 529 noteikumu 25., 26., 28., 29., 30., 31., 33.punktā minētos gadījumos

P4

Pārbūve (nepārsniedzot maksimālos apjomus), lietošanas veida maiņa; restaurācija (kultūras piemineklis)

Jaunu būvniecību, ierīkošanu, nojaukšanu, novietošanu, pārbūvi vai restaurāciju

Jaunu būvniecību, ierīkošanu, nojaukšanu, novietošanu, pārbūvi vai restaurāciju

30 dienas

 

1.2.

Būvniecības iesniegumi inženierbūvēm

MK 253 noteikumu 15.3 punktā minētos gadījumos

P4_inzenierbuve

 

Jaunu būvniecību, ierīkošanu, nojaukšanu, novietošanu, pārbūvi

Jaunu būvniecību, ierīkošanu, nojaukšanu, novietošanu, pārbūvi

30 dienas

 

1.3.

Būvniecības iesniegumi hidrobūvēm

MK 550 noteikumu 19. punktā minētos gadījumos

P2_hidrobuve

 

Jaunu būvniecību, atjaunošanu, nojaukšanu, novietošanu vai pārbūvi

Jaunu būvniecību, atjaunošanu, nojaukšanu, novietošanu vai pārbūvi

30 dienas

 

1.4.

Būvniecības iesniegumi autoceļiem

MK 633 noteikumu 72., 73., 196. punktā minētos gadījumos

P7_autoceliem

Jauna ceļa un ielas būvniecību vai esoša ceļa un ielas pārbūvi

Jauna ceļa un ielas būvniecību vai esoša ceļa un ielas pārbūvi

Jauna ceļa un ielas būvniecību vai esoša ceļa un ielas pārbūvi

30 dienas

2.

Paskaidrojuma raksti

 

2.1.

Paskaidrojuma raksts ēku būvniecībai

MK 529 noteikumu 22., 23., 24., 35.2., 36.2.punktā minētos gadījumos

P1
Paraugs P1 pielikumam

Jauna būvniecība; novietošana; atjaunošana; restaurācija; pārbūve (nepārsniedzot maksimālos apjomus); publiskas ēkas (pilsētā, ciemā) vienkāršota atjaunošana; vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana (pilsētā, ciemā)

   

7 dienas

 

2.2.

Paskaidrojuma raksti inženierbūvēm

MK 253 noteikumu 15.1. punktā minētos gadījumos

P1_inzenierbuve

Jaunu būvniecību, ierīkošanu, nojaukšanu, novietošanu, pārbūvi vai restaurāciju

   

7 dienas

 

2.3.

Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai

MK 529 noteikumu 27.punktā minētos gadījumos

P2

Ēku nojaukšanai

Ēkas nojaukšanu, ja tā nav pieslēgta ārējiem inženiertīkliem vai tie ir atslēgti, ko apliecina attiecīgā inženiertīklu īpašnieka atzinums (dokuments)

 

7 dienas

   

Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai

MK 529 noteikumu 44., 45.punktā minētos gadījumos

P7

Konservācija

Konservācija

Konservācija

7 dienas

 

2.4.

Paskaidrojuma raksti inženierbūvēm konservācijai

MK 253 noteikumu 6.punktā minētos gadījumos

P2_inženierbūves konservacija

Konservācija

   

7 dienas

 

2.5.

Paskaidrojuma raksts (ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves)

MK 529 noteikumu 22., 23., 24., 35.2., 36.2.punktā minētos gadījumos

P3

Ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņu bez pārbūves

Ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņu bez pārbūves

Ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņu bez pārbūves

7 dienas

 

2.6.

Paskaidrojuma raksts (1. grupas būvei) hidrobūves

MK 550 noteikumu 15.1. punktā minētos gadījumos

P1_hidrobuve

Jaunu būvniecību, atjaunošanu, nojaukšanu, novietošanu vai pārbūvi

   

7 dienas

 

2.7.

Paskaidrojuma raksts (būves konservācijai) hidrobūves

MK 550 noteikumu 20. punktā minētos gadījumos

P4_hidrobuve

Konservācija

Konservācija

Konservācija

7 dienas

 

2.8.

Paskaidrojuma raksts (autoceliem)

MK 633 noteikumu 71. punktā minētos gadījumos

P6_autoceli

 Jauna māju ceļa būvniecību,  pārbūvei vai nojaukšanai

   

7 dienas

3.

Apliecinājuma kartes

 

3.1.

Apliecinājuma karte(ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai ar lietošanas veida maiņu/bez lietošanas veida maiņas)

MK 529 noteikumu 35., 36. punktā minētos gadījumos

P5

Publiskas ēkas vai tās daļas (pilsētās un ciemos) vienkāršotu atjaunošanu

Publiskas ēkas vai tās daļas (pilsētās un ciemos) vienkāršotu atjaunošanu

Publiskas ēkas vai tās daļas (pilsētās un ciemos) vienkāršotu atjaunošanu

14 dienas

 

3.2.

Ēkas fasādes apliecinājuma karte

MK 529 noteikumu 35., 36. punktā minētos gadījumos

P6

Publiskas ēkas vai tās daļas (pilsētās un ciemos) vienkāršotu atjaunošanu

Publiskas ēkas vai tās daļas (pilsētās un ciemos) vienkāršotu atjaunošanu

Publiskas ēkas vai tās daļas (pilsētās un ciemos) vienkāršotu atjaunošanu

14 dienas

 

3.3.

Apliecinājuma kartes inženierbūves

MK 253 noteikumu 15.2. punktā minētos gadījumos

P3_inzenierbuve

Jaunu būvniecību, atjaunošanu, ierīkošanu, nojaukšanu vai pārbūvi

   

14 dienas

 

3.4.

Apliecinājuma kartes autoceliem

MK 633 noteikumu 74. punktā minētos gadījumos

P8_autoceliem

Ierosinot ceļa un ielas atjaunošanu vai nojaukšanu

   

14 dienas

4.

Apliecinājumi

 

4.1.

Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai

MK 529 noteikumu 166., 167. punktā minētos gadījumos

P14

 

Ēkas nodošanai ekspluatācijā

Ēkas nodošanai ekspluatācijā

14 dienas

 

4.2.

Apliecinājums par ēkas nojaukšanu

MK 529 noteikumu 207. punktā minētos gadījumos

P17

 

Ēkas nojaukšanas darbu nodošanai

Ēkas nojaukšanas darbu nodošanai

14 dienas

 

4.3.

Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai

MK 253 noteikumu 152. punktā minētos gadījumos

P11 inženierbūve

 

Būves nodošanai ekspluatācijā

Būves nodošanai ekspluatācijā

14 dienas

 

4.4.

Apliecinājums par inzenierbuves nojaukšanu

MK 253 noteikumu 152. punktā minētos gadījumos

P14_inzenierbuve

 

Būves nojaukšanas darbu nodošanai

Būves nojaukšanas darbu nodošanai

14 diena

 

4.5.

Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu (hidrobūves)

MK 550 noteikumu 122.,131. punktā minētos gadījumos

P11_inženierbūve

 

Būves nodošanai ekspluatācijā vai nojaukšanas darbu pieņemšana

Būves nodošanai ekspluatācijā vai nojaukšanas darbu pieņemšana

14 diena

 

4.6.

Apliecinājums par būves vai tās daļas gatavību ekspluatācijai (autoceļi)

MK 633 noteikumu 169., 197., 203. punktā minētos gadījumos

P11_autoceliem

 

Jauna ceļa un ielas būvniecību vai esoša ceļa un ielas pārbūvi

Jauna ceļa un ielas būvniecību vai esoša ceļa un ielas pārbūvi

14 diena

5.

Saistību raksts būvdarbu vadītājam

MK 500 noteikumi

P7_buvdarbu vad.

       

6.

Saistību raksts būvuzraugam

MK 500 noteikumi

P8

       

7.

Iesniegums par būves neesamību dabā

 

Iesnieguma veidlapa