Notikumu kalendārs

    Jūlijs    

Bāriņtiesas pakalpojumi

Adrese

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

Tālrunis, e-pasts

Riebiņu novada bāriņtiesa

Saules iela 8, Riebiņos, Riebiņu novadā, LV – 5326

(1.stāvs 15.kabinets)

Otrdienās  9.00– 12.30

Ceturtdienās 13.00– 16.00

tālr.: 65392654

mob.: 2942344
e-pasts: marite.bogdanova@riebini.lv

 

Pakalpojums

Pakalpojuma apraksts

Apliecinājuma izdarīšana un citu uzdevumu pildīšana

Atvērt

Adopcija

Atvērt

Adopcija (brāļu un māsu šķiršana)

Atvērt

Aizgādnība/personu ar ierobežotu rīcībspēju interešu aizstāvība

Atvērt

Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana

Atvērt

Ārpusģimenes aprūpe (aizbildnība)

Atvērt

Ārpusģimenes aprūpe (audžuģimene)

Atvērt

Ārpusģimesnes aprūpe (ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā)

Atvērt

Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana, atņemšana un atjaunošana

Atvērt

Bērna personisko interešu aizstāvība attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām

Atvērt

Mantisko interešu aizsardzība

Atvērt

Vecāku domstarpību izšķiršana

Atvērt