Notikumu kalendārs

    Novembris    

Atļaujas

Adrese

Darba laiks

Tālrunis, e-pasts

Riebiņu novada dome

Saules iela 8, Riebiņos, Riebiņu novadā, LV – 5326 (1.stāvā KAC, 3.stāvā sekretariātā)

Pirmdienās plkst. 8.30 – 12.30, 13.00 – 18.00

Otrdienās plkst. 8.30 – 12.30, 13.00 – 17.00

Trešdienās plkst. 8.30 – 12.30, 13.00 – 17.00

Ceturtdienās plkst. 8.30 – 12.30, 13.00 – 17.00

Piektdienās plkst. 8.30 – 12.30, 13.00 – 16.00

tālr.: 65324376, 65324381
e-pasts: riebini@riebini.lv

 

Pakalpojums

Veidlapas

Pakalpojuma apraksts

Atļauja publiska pasākuma organizēšanai

 

iesniegums

Atvērt

Tirdzniecības atļaujas vai atļaujas tirdzniecībai organizēšanai izsniegšana

iesniegums

Atvērt