Notikumu kalendārs

    Janvāris    

Stabulnieku bibliotēka

 

Adrese: Skolas iela 3, Stabulnieki, Stabulnieku pag., Riebiņu novads, LV-5333

 

 

Kontakttālrunis: 65326504, fakss: 65359218
e-pasts: stabulniekubiblioteka@riebini.lv

www.kulturaskarte.lv
Bibliotēkas vadītāja: Anita Betlere

 

Darba laiks

Pirmdienās

8:30 - 17:00

Otrdienās

8:30 - 17:00

Trešdienās

8:30 - 17:00

Ceturtdienās

8:30 - 17:00

Piektdienās

8:30 - 17:00

Sestdienās

9:00 - 15:00

Svētdienās

Brīvdiena

 

Statistika uz 01.01.2019.
Lietotāju skaits  351
Apmeklējumu skaits  8980
Izsniegums  4989
Krājums 7810 vienības

 

Bibliotēka piedāvā:

Bezmaksas datu bāzes Letonika, LURSOFT datu bāze Laikrakstu bibliotēka- vairāk kā 50 Latvijas centrālo un vietējo periodisko izdevumu pilntekstu publikācijas, aktuālās ziņas un rakstu apkopojumi
SBA (Starpbibliotēku abonements)
Datorpakalpojumus
Internetu
Bezvadu interneta pieeju (WiFi)
Kopēšanu (nepārkāpjot autortiesības)
Uzziņu sniegšanu

Portālā www.filmas.lv ikviens bibliotēkas apmeklētājs var bez maksas noskatīties 70 latviešu filmas- animācija, dokumentālais kino, spēlfilmas.

Bibliotēkā pieejama novadpētniecības kartotēka un materiālu krājums.
Bibliotēkā atrodas tematiskās mapes: ES, Tūrisms, Tradīcijas, Dziedniecība, Kulinārija, Daiļdārzi u.c.

Bibliotēkas grāmatu fondi tiek papildināti pa pagasta budžeta līdzekļiem un dāvinājumiem.

Stabulnieku pagasta bibliotēka dibināta 1952. gadā. Pašlaik bibliotēka atrodas pagasta centrā kopā ar pārējām iestādēm: pagasta padomi, kultūras namu, Dravnieku pamatskolu, kur mācās 99 bērni.