Notikumu kalendārs

    Augusts    

Sīļukalna bibliotēka

Adrese: Latgales iela 3A, Sīļukalns, Sīļukalna pag., Riebiņu novads, LV-5331

 

Kontakttālrunis: 65326201

e-pasts: silukalnabiblioteka@riebini.lv

www.kulturaskarte.lv
Bibliotēkas vadītāja: Natālija Sondore

 

Darba laiks

Pirmdienās

9:00 - 17:00

Otrdienās

9:00 - 17:00

Trešdienās

9:00 - 17:00

Ceturtdienās

9:00 - 17:00

Piektdienās

9:00 - 17:00

Sestdienās

Brīvdiena

Svētdienās

Brīvdiena

 

Statistika uz 01.01.2020.
Lietotāju skaits 104
Apmeklējumu skaits 1624
Izsniegums 2291
Krājums 4183 vienības

 

 

Bibliotēka piedāvā:

  • grāmatas un periodiskos izdevumus pieaugušajiem un bērniem;
  • interneta resursus;
  • bezvadu interneta pieeja (WiFi);
  • starpbibliotēku abonementu (SBA);
  • bezmaksas datu bāzes: informācijas, tulkošanas un meklēšanas sistēma "LETONIKA.LV", LURSOFT datu bāze Laikrakstu bibliotēka - vairāk kā 50 Latvijas centrālo un vietējo periodisko izdevumu pilntekstu publikācijas, aktuālās ziņas un rakstu apkopojumi; 
  • E-pastu;
  • informatīvos materiālus par Eiropas Savienību, dažāda veida sociālo informāciju u.c..

Portālā www.filmas.lv ikviens bibliotēkas apmeklētājs var bez maksas noskatīties 70 latviešu filmas- animācija, dokumentālais kino, spēlfilmas.

 

Bibliotēkā var izmantot datorpakalpojumus,ir dokumentu kopēšanas iespēja. Krājums tiek papildināts par Riebiņu novada Sīļukalna teritoriālās pārvaldes budžeta līdzekļiem, dāvinājumiem.

 

Pagasta bibliotēkas mikrorajonā darbojas Sīļukalna pamatskola, kur mācās 59 skolēni. Sīļukalnieši var lepoties ar novadnieci, dzejnieci Genovefu Upenieci (p. s. Dzērksteņa), kas šajā pusē pavadījusi mūža lielāko daļu.

 

Tehniskais nodrošinājums: 5 datori lietotājiem, multifunkcionāla iekārta.