Notikumu kalendārs

    Augusts    

Silajāņu bibliotēka

 

 

Adrese: Miera ielā 1, Silajāņi, Silajāņu pag, Riebiņu novads, LV 5330

 

Kontakttālrunis: 65326842

e-pasts: silajanubiblioteka@riebini.lv

www.kulturaskarte.lv
Bibliotēkas vadītāja: Lolita Grebeža

 

 

Darba laiks

Pirmdienās

Brīvdiena

Otrdienās

9:00 - 17:00

Trešdienās

9:00 - 17:00

Ceturtdienās

9:00 - 17:00

Piektdienās

9:00 - 17:00

Sestdienās

9:00 - 17:00

Svētdienās

Brīvdiena

 

Statistika uz 01.01.2020.
Lietotāju skaits 80
Apmeklējumu skaits 1221
Izsniegums 2439
Krājums 5266 vienības 

 

Silajāņu bibliotēka dibināta 1950.gadā. Bibliotēka atrodas Riebiņu novada Silajāņu pagasta pārvaldes ēkā. Pagasta nosaukums saistās ar Silajāņu keramikas vecmeistariem. Bibliotēkas mikrorajonā atrodas Silajāņu pamatskola. 

Lietotājiem pieejami 4 datori, kas pieslēgti interneta tīklam
Bibliotēka piedāvā:

- Grāmatu krājumu un preses izdevumus bērniem un pieaugušajiem;
- SBA pakalpojumus;
- Bezmaksas datu bāzes: informācijas, tulkošanas un meklēšanas sistēma ,,LETONIKA.LV”, LURSOFT datu bāze Laikrakstu bibliotēka;

vairāk kā 50 Latvijas centrālo un vietējo periodisko izdevumu pilntekstu publikācijas, aktuālās ziņas un rakstu apkopojumi;

- Bezvadu interneta pieeju (WiFi);            
- Kopēšanu, printēšanu;
- E-pasta pakalpojumus.

 

Portālā www.filmas.lv ikviens bibliotēkas apmeklētājs var bez maksas noskatīties 70 latviešu filmas: animācija, dokumentālais kino, spēlfilmas.

Sniedz  uzziņas un konsultācijas 
Krājuma komplektēšanas līdzekļi: pašvaldības finansējums, sponsorējumi, ziedojumi. Bibliotēkā pieejami materiāli par Eiropas Savienību, lietišķās informācijas stends, novadpētniecības krājums.