Notikumu kalendārs

    Augusts    

Rušonas bibliotēka

 

 

Adrese: Aglonas stacija, Rušonas pag., Riebiņu novads, LV-5329

 

Kontakttālrunis: 65326101

e-pasts: rusonasbiblioteka@riebini.lv

www.kulturaskarte.lv
Bibliotēkas vadītāja: Inta Selicka

 

Darba laiks

Pirmdienās

Brīvdiena

Otrdienās

9:00 - 18:00

Trešdienās

9:00 - 18:00

Ceturtdienās

12:00 - 20:00

Piektdienās

9:00 - 18:00

Sestdienās

9:00 - 14:00

Svētdienās

Brīvdiena

 

Statistika uz 01.01.2020.
Lasītāju skaits 137
Apmeklējumu skaits 2216
Izsniegums 5314
Krājums  6788 vienības

 

Bibliotēkā ir sabiedriskais Interneta pieejas punkts.


Pieejami bezmaksas interneta resursi bez ierobežojumiem.
Bezvadu interneta pieeja(WiFi)
Lietotājiem bibliotēka piedāvā bezmaksas datu bāzes:
- informācijas, tulkošanas un meklēšanas sistēmu “Letonika”,
- LURSOFT datu bāze Laikrakstu bibliotēka- www.news.lv  un vietējo periodisko izdevumu pilntekstu publikācijas, aktuālās ziņas un rakstu apkopojumi.
Bibliotēkā ir plašs novadpētniecības materiālu krājums, dažādas tematiskās mapes.

Portālā www.filmas.lv ikviens bibliotēkas apmeklētājs var bez maksas noskatīties latviešu filmas- animācija, dokumentālais kino, spēlfilmas.

Bibliotēkā sniedz uzziņas, piedāvā starpbibliotēku abonementu (SBA).

Bibliotēka vāc un glabā materiālus par sava novada svētvietām, kultūras un arhitektūras pieminekļiem, novadniekiem – A. Blonski, J. Baško, P. Rubinu, A. Pastoru, P. Baško, H. Rubini u. c.

Rušonas pagasta teritorija ir ļoti sen apdzīvota. Novads senatnē ievērojams latgaļu administratīvais, ekonomiskais un garīgais centrs. Klostera bibliotēkā (1766. g.) 151 grāmata. Rušonas pagasta bibliotēka dibināta 1950. gadā.