Notikumu kalendārs

    Augusts    

Pieniņu bibliotēka

 

 

Adrese: Pieniņi, Riebiņu pag., Riebiņu novads, LV-5321

 

Kontakktālrunis: 26558971

e-pasts: pieninubiblioteka@riebini.lv

www.kulturaskarte.lv
Bibliotēkas vadītāja: Marija Giluče

 

Darba laiks

Pirmdienās

Brīvdiena

Otrdienās

10:00 - 17:00

Trešdienās

10:00 - 17:00

Ceturtdienās

Brīvdiena

Piektdienās

10:00 - 17:00

Sestdienās

Brīvdiena

Svētdienās

Brīvdiena

 

Statistika uz 01.01.2020.
Lasītāju skaits  73
Apmeklējumu skaits  1207
Izsniegums  3261
Krājums  4543 vienības 

 

Bibliotēkas lietotājiem pieejami datori ar pastāvīgu interneta pieslēgumu.

Bezmaksas pakalpojumi

 • Interneta resursi
 • Bezvadu interneta pieeja (WiFi)
 • Bezmaksas datu bāzes:
      Informācijas, tulkošanas un meklēšanas sistēma   ,,  LETONIKA.LV ”
      LURSOFT datu bāze Laikrakstu bibliotēka- vairāk kā 50 Latvijas centrālo un vietējo periodisko izdevumu pilntekstu publikācijas, aktuālās ziņas un rakstu apkopojumi.

Portālā www.filmas.lv ikviens bibliotēkas apmeklētājs var bez maksas noskatīties 70 latviešu filmas- animācija, dokumentālais kino, spēlfilmas.

 • e-pasts
 • iespieddarbu izsniegšana uz mājām
 • SBA ( Starpbibliotēku abonements)
 • Informatīvi materiāli par ES, sociāla rakstura informācija

  Lietotāji ir dažādu tautību cilvēki: latvieši, krievi, poļi, lietuvieši.
  Pieniņi ir sena apdzīvota vieta. Ezers, kura krastā uz pakalna uzcelta baznīca, padara šo vietu ļoti pievilcīgu. Mikrorajona Babru sādžā dzimis latviešu komponists Jānis Ivanovs. 1986. gada 11. oktobrī uzstādīts piemiņas akmens ar komponista portretcilni. Vairākus gadus Pieniņu pamatskolā strādājis Aleksandrs Vasiļevskis – mūzikas skolotājs, vairāku koru un etnogrāfisko ansambļu dibinātājs un vadītājs.