Notikumu kalendārs

    Augusts    

Kotlerovas bibliotēka

 

 

Adrese: Kotļerova, Silajāņu pag., Riebiņu novads, LV-5330

 

Kontakttālrunis: 65326848

e-pasts: kotlerovasbiblioteka@riebini.lv

www.kulturaskarte.lv
Bibliotēkas vadītāja: Marija Zahareviča

 

Darba laiks

Pirmdienās

Brīvdiena

Otrdienās

9:00 - 17:00

Trešdienās

Brīvdiena

Ceturtdienās

9:00 - 17:00

Piektdienās

Brīvdiena

Sestdienās

9:00 - 13:00

Svētdienās

Brīvdiena

 

Statistika  uz 01.01.2020.
Lietotāju skaits  68
Apmeklējumu skaits  1020
Izsniegums  1507
Krājums  3671 vienības

 

 

Kotļerovas bibliotēka dibināta 1950.gadā. Bibliotēka atrodas 7 km attālumā  no  Riebiņu novada centra. Bibliotēku finansē Riebiņu novada dome. Lietotājiem ir pieejami 3 datori ar pastāvīgu interneta pieslēgumu.

Bibliotēka piedāvā:

 • Interneta resursus
 • Bezmaksas datu bāzes:
      Informācijas, tulkošanas un meklēšanas sistēma  ,,LETONIKA.LV ”,
      LURSOFT datu bāze Laikrakstu bibliotēka- vairāk kā 50 Latvijas centrālo un vietējo periodisko izdevumu pilntekstu publikācijas, aktuālās ziņas un rakstu apkopojumi  
  E – pastu
  Bezvadu interneta pieeju
  Datoru izmantošanu
  Kopēšanu

Portālā www.filmas.lv ikviens bibliotēkas apmeklētājs var bez maksas noskatīties 70 latviešu filmas- animācija, dokumentālais kino, spēlfilmas.

 

· Nozaru literatūru, daiļliteratūras un bērnu literatūras krājumu
· Preses izdevumus
· Starpbibliotēku abonementa( SBA ) pakalpojumu
· LNB datu bāzes
· Preiļu reģiona bibliotēku elektronisko kopkatalogu

 • Aktuālu informāciju:  par ES; sociāla rakstura informāciju ; pašvaldības informāciju
 • Jauno grāmatu dienas

Izstādes veltītas rakstnieku un dzejnieku jubilejām, atceres dienām, valsts svētkiem.