Notikumu kalendārs

    Janvāris    

Kastīres bibliotēka

Adrese: Liepu iela 5A, Kastīre, Rušonas pag., Riebiņu novads, LV-5329

 

Kontalttālrunis: 65326452

e-pasts: kastiresbiblioteka@riebini.lv

www.kulturaskarte.lv
Bibliotēkas vadītāja: Silvija Kotāne

 

Darba laiks

Pirmdienās

Brīvdiena

Otrdienās

9:00 - 17:00

Trešdienās

12:00 - 20:00

Ceturtdienās

9:00 - 17:00

Piektdienās

9:00 - 17:00

Sestdienās

9:00 - 14:00

Svētdienās

Brīvdiena

 

Katra mēneša pirmā trešdiena - izsniegšanas punkts Bašķi plkst. 15.00
Brīvdienas: svētdiena; pirmdiena

Statistika  uz 01.01.2019.
Lasītāju skaits 230
Apmeklējumu skaits 7340
Izsniegums 6364
Krājums  6736 vienības

 

Bibliotēka piedāvā

  • Bezmaksas pieeju interneta resursiem, bezvadu internetu
  • Nozaru literatūras, daiļliteratūras un bērnu literatūras krājumu
  • Bezmaksas datu bāzes :
        Informācijas, tulkošanas un meklēšanas sistēmu „LETONIKA.LV ”, LURSOFT datu bāzi Laikrakstu bibliotēka – vairāk kā 50 Latvijas centrālo un vietējo periodisko izdevumu pilntekstu publikācijas, aktuālās ziņas un rakstu apkopojumi.  
  • SBA – starpbibliotēku abonementu
  • Informacionālos pakalpojumus 
  • Novadpētniecības materiālus
  • Tematiskās mapes

Portālā www.filmas.lv ikviens bibliotēkas apmeklētājs var bez maksas noskatīties 70 latviešu filmas- animācija, dokumentālais kino, spēlfilmas.

 

Bibliotēka sadarbojas ar Rušonas pamatskolu, Rušonas pagasta bibliotēku. Tiek organizēti pasākumi un izstādes. Bibliotēkā darbojas: bērnu/jauniešu žūrijas eksperti, Jauniešu iniciatīvas grupa ,,Jaunie Spārni ”. Realizēti vairāki projekti kā jauniešu dāvana Kastīres ciematam.

 

2018. gadā abonēti 16 preses izdevumi, pieejams pašvaldības informatīvais izdevums „Riebiņu novada ziņas”.

 

Katru gadu bibliotēka piedalās  lasīšanas veicināšanas programmā ,,Bērnu žūrija”, ikgadējos Grāmatu svētkos Preiļos, saņemot dāvanu kartes literatūras iegādei. Lasītāji meklē atbildes erudīcijas konkursā „Meklē un atrodi datu bāzē letonika.lv!” Bibliotēkas lietotāji var saņemt konsultācijas pirmajām iemaņām darbā ar datoru.