Notikumu kalendārs

    Augusts    

Galēnu bibliotēka

 

Adrese: Liepu iela 1, Galēni, Galēnu pag., Riebiņu novads, LV-5311

Kontakttālrunis: 65329003

e-pasts: galenubiblioteka@riebini.lv 

www.kulturaskarte.lv
Bibliotēkas vadītāja: Anita Kokina

 

Darba laiks

Pirmdienās

8:30 - 16:30

Otrdienās

8:30 - 16:30

Trešdienās

9:30 - 17:30

Ceturtdienās

8:30 - 16:30

Piektdienās

8:30 - 16:30

Sestdienās

Brīvdiena

Svētdienās

Brīvdiena

 

Statistika uz 01.01.2020.
Lietotāji  172
Apmeklējums 2032
Izsniegums 1886
Krājums  5344 vienības

 

Bibliotēka piedāvā:

Bezmaksas interneta pieeju un datorpakalpojumus – izdruka no datora. Lietotāju rīcībā 6 datori un 1 multifunkcionālā iekārta. Bezvadu interneta pieeja (WiFi). Pieejamas bezmaksas datu bāzes: informācijas, tulkošanas un meklēšanas sistēma  „LETONIKA.LV”, LURSOFT datu bāze Laikrakstu bibliotēka – vairāk kā 50 Latvijas centrālo un vietējo periodisko izdevumu pilntekstu publikācijas, aktuālās ziņas un rakstu apkopojumi.

Grāmatu krājumu, žurnālus un laikrakstus, materiālus par ES, novadpētniecības materiālu kopu -    SBA ( Starpbibliotēku abonementa pakalpojumus).

Bibliotēkā sniedz uzziņas. 

Bibliotēkā veic dokumentu kopēšanu.

Portālā www.filmas.lv ikviens bibliotēkas apmeklētājs var bez maksas noskatīties 70 latviešu filmas- animācija, dokumentālais kino, spēlfilmas.