Notikumu kalendārs

    Aprīlis    

Kultūra

 

Kultūras mantojuma vistiešāk uztveramā daļa ir kultūras pieminekļi un vēsturisko notikumu norises. Riebiņu novada kultūras iestādes (kultūras un tautas nami, bibliotēkas, informācijas centri u.c.) informē mūs par novada kultūrvēsturisko bagātību, kā arī pašas rada notikumus, kas kļūst par novada neatņemamu kultūras mantojuma daļu.

 

Riebiņu novadā visām iedzīvotāju grupām tiek sniegta iespēja apmeklēt kultūras, sporta un izklaides pasākumus pēc savām interesēm un ieskatiem.

 

Pašvaldība katru gadu plāno un atvēl finansējumu radošiem pasākumiem, kuri tiek organizēti novada kultūras un tautas namos, bibliotēkās.

 

Riebiņu novadā ir 5 kultūras nami un 2 tautas nami, kuros darbojas pašdarbnieku kolektīvi, kas kopj, saglabā un bagātina kultūras un tautas mākslas tradīcijas un kultūrvidi.

 

Aicinām ikkatru Riebiņu novada iedzīvotāju iesaistīties novada kultūras apritē un izbaudīt to.

 

RIEBIŅU NOVADA KULTŪRAS PASĀKUMU PLĀNS 2018. GADAM

JANVĀRIS

Riebiņu KC

01.01.

Jaungada sagaidīšanas svētki

Pieniņu TN

07.01.

Zvaigznes dienas koncerts

Riebiņu KC

13. 01.

Vecā- Jaunā gada pasākums

Silajāņu KN

14.01.

Groziņballe

Galēnu KN

18.01.

Dokumentālās filmas “Ievainotais jātnieks” demonstrācija

Sīļukalna KN

20.01.

Balle. Spēlē grupa “Galaktika”

Rušonas KN

20.01.

Jaunā gada balle

FEBRUĀRIS

Galēnu KN

03.02.

Balle. Spēlē Arnis un Stasiks

Galēnu KN

08.02.

Filmas “8 zvaigznes” demonstrēšana

Riebiņu KC

09.02.

Balle. Spēlē grupa “Ginc un Es”un DJ Rūdis

Rušonas KN

10.02.

Dziedošo jauniešu pasākums

Sīļukalna KN

10.02.

Balle. Spēlē grupa “Tranzīts”

Riebiņu KC

16.02.

Balle ”Precētie pret brīvajiem”. Uzstājas grupa “Transleiteris” un DJ/MC Artis Skrūzmanis, DJ Mārcis

Riebiņu KC

18.02.

Baltinavas teātra izrāde “Ontans i Anne”

Silajāņu KN

18.02.

Pasākums “Svinam Maslenicu”

Stabulnieku KN

24.02.

Riebiņu novada vokālo ansambļu koncerts- skate

MARTS

Sīļukalna KN

07.03.

Papīra puķu gatavošanas radošā darbnīca

Rušonas KN

08.03.

Sieviešu dienas pasākums

Galēnu KN

08.03.

Sieviešu dienas kino

Riebiņu KC

09.03.

Sieviešu dienas koncerts

Sīļukalna KN

10.03.

Teātra izrāde

Galēnu KN

16.03.

Mākslas filmas demonstrēšana

Rušonas KN

25.03.

Represēto atceres pasākums

APRĪLIS

Stabulnieku KN

01.04.

Apvienības “Jubilāri” koncerts Lieldienās

Galēnu KN

01.04.

Lieldienu koncerts

Riebiņu KC

01.04.

Riebiņu KC amatierteātra “Loba Monta” pirmizrāde. Balle kopā ar grupu “Galaktika”

Sīļukalna KN

 

01.04.

Lieldienu balle kopā ar grupu “Paldies par dejām”

Rušonas KN

02.04.

Lieldienu pasākums

Sīļukalna KN

07.04.

Balle

Galēnu KN

14.04.

Amizierēšanās Galēnos. Tautas deju kolektīvu sadancis

Rušonas KN

14.04.

Teātru saspēles

Riebiņu KC

20.04.

Balle

MAIJS

Rušonas KN

01.05.

Pašdarbības kolektīvu koncerts

Sīļukalna KN

04.05.

Baltā galdauta svētki novadā

Riebiņu KC

Galēnu KN

Silajāņu KN

Rušonas KN

 

 

Stabulnieku KN

05.05.

VPDK " Stabulnieki" koncerts " Draugu sadancis”

Riebiņu KC

11.05.

Māmiņu un ģimenes dienai veltīts koncerts

Sīļukalna KN

12.05.

Balle

Rušonas KN

12.05.

Ģimeņu dienas koncerts

Silajāņu KN

19.05.

Mātes un ģimeņu dienas koncerts

Stabulnieku KN

26.05.

Senioru pasākums

Riebiņu KC

26.05.

Bērnības svētki Riebiņu, Silajāņu, Galēnu, Sīļukalna, Stabulnieku pagastu bērniem

JŪNIJS

Riebiņu parka estrāde

01.06.

Estrādes atklāšanas koncerts un balle

 

Sīļukalna KN

 

Pašdarbības kolektīvu sezonas noslēguma koncerts

Stabulnieku KN

16.06.

Stabulnieku VPDK 15 gadu jubilejas pasākums

Silajāņu KN

16.06.

Pagasta svētki

Rušonas KN

22.06.

Ielīgošanas pasākums

Silajāņu KN

22.06.

Vasaras saulgriežiem veltīts koncerts

Riebiņu KC

22.06.

Vasaras saulgrieži Riebiņos

Galēnu KN

23.06.

Līgo svētki Galēnos

JŪLIJS

Riebiņu KC

14.07.

Jauniešu svētki. Balle

Rušonas KN

21.07.

Bērnības svētki

Riebiņu estrāde

Novada teritorija

21.07.

Riebiņu novada svētki

 

Sīļukalna KN

28.07.

Annas- saimnieču dienas pasākums

 

 

 

AUGUSTS

Riebiņu KC

11.08.

Latgales senioru dižkoncerts 

Riebiņu KC

11.08.

Simtgades zaļumballe

Riebiņu KC

24.08

Balle

Galēnu KN

25.- 26.08.

Bērtuļdiena Galēnos

Rušonas KN

28.08.

Jaunības svētki

Silajāņu KN

31.08.

Pasākums bērniem, Diskotēka

SEPTEMBRIS

Rušonas KN

06.09.

Pašdarbības kolektīvu sezonas atklāšanas ballīte

Riebiņu KC

15.09.

Rudens Šlāgerfestivāls

Silajāņu KN

15.09.

Dzejas pēcpusdiena

Sīļukalna KN

22.09.

Balle

Riebiņu KC

29.09.

Starptautiskajai Skolotāju un senioru dienai veltīts koncerts

OKTOBRIS

Stabulnieku KN

6.10.

Vokālo ansambļu sadziedāšanās

Rušonas KN

6.10.

Pagasta senioru balle

Riebiņu KC

12.10.

Balle

Sīļukalna KN

3.10.

Balle

Silajāņu KN

20.10.

Pasākums senioriem “Prieks kopā būt”

Riebiņu KC

27.10.

Lielā pateicības balle pašdarbības kolektīviem

Novada teritorija

 

Svecīšu vakari

NOVEMBRIS

Riebiņu KC

24.11.

JDK Strūga piecgades pasākums

Sīļukalna KN

10.11.

Teātra izrāde

Rušonas KN

10.11.

Tēvzemei veltīts koncerts

Galēnu KN

16.11.

Valsts simtgadei veltīts koncerts

Silajāņu KN

16.11.

Radošā darbnīca

Riebiņu KC

18.11.

Latvijas Valsts proklamēšanas svētki

Sīļukalna KN

24.11.

Pagasta svētki

DECEMBRIS

Riebiņu KC

14.12.

Novada egles iedegšana

Silajāņu KN

15.12.

Pagasta egles iedegšana

Riebiņu KC

22.12.

Pirmsskolas vecuma bērnu eglīte

Sīļukalna KN

25.12.

Ziemassvētku koncerts un balle

Rušonas KN

25.12.

Ziemassvētku koncerts un balle

Galēnu KN

25.12.

Ziemassvētku koncerts

Silajāņu KN

25.12.

Ziemassvētku koncerts

Stabulnieku KN

26.12.

Ziemassvētku koncerts un balle

Riebiņu KC

31.12.

Jaungada sagaidīšanas svinības

 

KULTŪRAS PASĀKUMU PLĀNĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS, LŪDZAM SEKOT INFORMĀCIJAI AFIŠĀS!