Notikumu kalendārs

    Septembris    

Bāriņtiesa

 

Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pag., Riebiņu novads, LV-5326

Tālrunis: 65392654 vai 22453617,

e-pasts: marite.bogdanova@riebini.lv

Bāriņtiesas priekšsēdētāja: Mārīte Bogdanova

 

Bāriņtiesas locekle Inta Baško (tālr. 27502781), kas veic notariālos apliecinājumus (e-pasts intabasko@inbox.lv)