Notikumu kalendārs

    Septembris    

Tiks uzsākta projekta “Atbalsts Riebiņu novada jauniešiem Covid-19 krīzes apstākļos” realizācija

10.09.2021, 15:50

 

Riebiņu apvienības pārvalde no 2021. gada 16. septembra līdz 2021. gada 30. decembrim īstenos projektu “Atbalsts Riebiņu novada jauniešiem Covid-19 krīzes apstākļos” ar identifikācijas Nr. VP2021/1-59.

 

Riebiņu apvienības pārvalde aicina 14-16 gadus vecus Riebiņu, Galēnu, Sīļukalna, Silajāņu, Rušonas, Stabulnieku jauniešus iesaistīties projektā . Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023.gadam ietvaros.

 

Projekta mērķis: nodrošināt atbalsta pasākumus jauniešiem COVID-19 pandēmijas seku mazināšanai, veicināt zināšanu un prasmju apguvi, piederības sajūtu vietējai kopienai, sniegt jauniešiem iespēju socializēties un sekmēt brīvā laika pavadīšanu, tādā veidā mazinot jauniešu psihoemeocionālās veselības riskus.

 

Projekta galvenās aktivitātes: Karjeras konsultanta konsultācijas, foto, video un montāžas meistarklase, foto orientēšanās, izbraucieni ar velosipēdiem, kanoe laivām, mācību vizīte Dabas izglītības centrā “Rāzna”, pašizaugsmes treniņš, keramikas, šūšanas, rotu darināšanas meistarklases, 3D modelēšanas un printēšanas apmācības.

 

Plānotie rezultāti un ilgtspēja: Tiks veicināta 30 jauniešu jaunu zināšanu un prasmju apguve ,nodrošināta sagatavotība turpmākajām mācībām un darbam, paaugstināta pašapziņa, sekmēta jauniešu kvalitatīva brīvā laika pavadīšana un preventīvi mazināts jauniešu psihoemocionālās veselības riskus pandēmijas laikā. Ar projekta palīdzību plānots realizēt jauniešu vajadzības- vēlme socializēties ,nepalikt izolētiem, uzlabot savas spējas un prasmes, nepazaudēt esošās zināšanas, vēlme iedvesmoties, vairāk izprast esošās un nākotnes iespējas, vajadzība saglabāt savu mentālo un emocionālo veselību.

 

Projekta organizators: Preiļu novada Riebiņu apvienības pārvalde.

 

Projekta norise: 2021. gada 16. septembris - 2021. gada 30.decembris.

 

Projekta kopējās izmaksas sastāda 6535,44 EUR, no kurām valsts finansējums ir (100,00 %).

 

Sekojiet līdzi informācijai, katru mēnesi tiks publicēta informācija par pieejamajām aktivitātēm.

 

 

 

Sanita Kabakova,

projekta vadītāja

Dalīties ar galeriju: