Notikumu kalendārs

    Septembris    

Krištobu kapsētā atjaunoti vārti

01.09.2021, 14:09

 

IG „Mēs Krištobiem” Stabulnieku pagastā realizējusi projektu „Krištobu kapsētas labiekārtošana”, kas tika iesniegts Mazo grantu projektu konkursam “Iedzīvotāji veido savu vidi” papildkārtai Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2021. gadā.

 

Projekta mērķis bija labiekārtot Stabulnieku pagasta Krištobu kapsētu – atjaunot kapu vārtus un uzstādīt jaunu zvanu, tādējādi uzlabojot lauku dzīves telpas kvalitāti, nodrošinot ilgtspējīgu attīstību. Piederīgie, kas pārzina sava laika kapu vēsturi, apgalvoja, ka vecie vārti izbūvēti pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu beigās. Laika zobs tos manāmi ietekmējis, tie bija nevienmērīgi, ar nodrupušu materiālu un grūti aizverami. Vārtu atjaunošanu veica SIA „Preiļu Celtnieks”, kas veiksmīgi realizējis labiekārtošanas darbus gan citās Stabulnieku pagasta kapsētās, gan plašākā apkārtnē. Projekta rezultātā tika atjaunoti 2 vārtu stabi no ķieģeļiem un 2 esošās tērauda vārtu vērtnes. Papildus tika uzstādīts jauns kapu zvans, kuru kapsētai ziedoja piederīgie, un tas atgādāts no Melnkalnes.

 

 

Ņemot vērā esošo situāciju un izmaksu straujo kāpumu visās sfērās, jo īpaši būvniecībā, arī šī projekta kopējās izmaksas palielinājās, nekā sākotnēji tika plānots. Kopējās projekta izmaksas sasniedza EUR 3100.30 no tiem pašvaldības finansējums bija EUR 500.00 apmērā.

 

Foto: atjaunotie Krištobu kapsētas vārti un zvans.

 

Projekta realizētāji plāno vārtu iesvētīšanu tradicionālā Svecīšu vakara laikā šajā rudenī.

 

Turpinot ziedojumu vākšanu, Krištobu kapsētā apbedīto piederīgos aicinām būt atsaucīgiem un sazināties ar IG „Mēs Krištobiem” pārstāvjiem, tālr. 29424498 (Gunārs), tālr. 29421309 (Jāzeps) vai klātienē Stabulnieku pagasta pārvaldē.

Dalīties ar galeriju: