Notikumu kalendārs

    Marts    

NVO projektu pieteikumu konkurss ģimenes pasākumu atbalstam

23.02.2021, 14:51

 

Sabiedrības integrācijas fonds izsludinājis atklātu projektu pieteikumu konkursu nevalstiskajām organizācijām (NVO) “Ģimenei draudzīgas vides veidošana”, lai īstenotu ģimenisku vērtību godināšanu visā Latvijā. Programmā pieejamais finansējums organizācijām no valsts budžeta programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” ir 170 000 eiro.

 

Programmā plānots atbalstīt projektus, kuri ietver šādus darbības virzienus: • “Pasākumi bērniem, t. sk. nometņu rīkošana, ģimenisku vērtību godināšanai”: pieejamais finansējums ir 100 000 eiro; finansējums vienam projektam 1500–10 000 eiro; • “Pasākumi ģimenisku vērtību godināšanai”: pieejamais finansējums ir 70 000 eiro; vienam 21 projektam 1500–7000 eiro. Pasākumi ģimenisku vērtību godināšanai ir pasākumi ģimenēm un to locekļiem neatkarīgi no vecuma un statusa ģimenē – atzīmējamās dienas, t. sk. Tēva, Mātes, Ģimeņu diena, dažādas nometnes, neformālās izglītības pasākumi, kultūras, sporta vai atpūtas un citi pasākumi.

 

Vienā projekta pieteikumā var paredzēt darbības un izmaksas vienlaikus abiem atbalstāmajiem darbības virzieniem, kopumā nepārsniedzot vienam projekta iesniedzējam pieejamo maksimālo finansējumu – 15 000 eiro.

 

Projekta iesniedzējs konkursā var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu ar neierobežotu skaitu pasākumu. Programmas finansējums veido 100% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

 

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 8. marta plkst. 12.00.

 

Lai saņemtu eksperta konsultācijas par projektu pieteikumu sagatavošanu, projektu pieteicēji tiek aicināti sūtīt jautājumus uz adresi konkursi@sif. gov.lv, norādot atsauci uz projektu konkursu.

 

Ar pilnu projektu konkursa dokumentāciju var iepazīties iespējams tīmekļvietnē sif.gov.lv.

Dalīties ar galeriju: