Notikumu kalendārs

    Marts    

PAZIŅOJUMS par kustamās mantas izsoli

08.02.2021, 15:13

 

Saskaņā ar maksātnespējīgās SIA „AGLONAS SERVISS”, reģ. Nr.41503043958, mantas pārdošanas plānu uz maksātnespējīgās SIA „AGLONAS SERVISS” vārda ir reģistrēts teleskopiskais iekrāvējs MANITOU MLT732 100D ST3B S1, 2015.gada izlaiduma, reģ. Nr.T344LV (komplektā ar kausu) (turpmāk – Iekrāvējs).

 

2019.gada 2.augustā administratore nosūtīja paziņojumu par maksātnespējīgai SIA „AGLONAS SERVISS” piederošā Iekrāvēja pirmo izsoli ar augšupejošo soli. Izsoles norises laiks tika noteikts no 2019.gada 14.augusta plkst.13:00 līdz 2019.gada 13.septembrim plkst.13:00.

 

Savukārt 2019.gada 10.septembrī administratore nosūtīja paziņojumu Nr.0563/00556/2019-NOS/MPA, saskaņā ar kuru informēja, ka pēc izsoles sākuma administratore saņēma informāciju par to, ka SIA “Renthill” tiesā ir iesniegusi prasības pieteikumu pret maksātnespējīgo SIA „AGLONAS SERVISS”  par īpašuma tiesību atzīšanu uz Iekrāvēju.

 

Ievērojot to, ka uz izsoles norises dienu pastāvēja strīds par Iekrāvēju, lai nodrošinātu efektīvu un likumīgu maksātnespējas procesu, administratore pieņēma lēmumu pārtraukt izsludināto kustamās mantas – Iekrāvēja, izsoli.

 

Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2020.gada 24.novembra spriedumu civillietā Nr.C30711519 tiesa nosprieda noraidīt SIA “Renthill” iesniegto prasību par īpašuma tiesību atzīšanu uz Iekrāvēju.  Minētais tiesas spriedums ir stājies likumīgā spēkā.

 

Ievērojot iepriekš minēto, ar šo, atbilstoši Civilprocesa likuma 584.panta trešajai daļai maksātnespējīgās SIA „AGLONAS SERVISS”, reģ. Nr.41503043958, juridiskā adrese: Līduma iela 7–10, Rīga, LV-1079, administratore Aivita Melcere informē, ka 2021.gada 15.februārī  plkst.13:00 sākas maksātnespējīgai SIA „AGLONAS SERVISS” piederošās kustamās mantas -Iekrāvēja, pirmā izsole ar augšupejošo soli.

 

Iekrāvēja piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir EUR 32’900.00, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, izsoles solis ir EUR 500.00 apmērā. Izsoles noslēguma datums  - 2021.gada 17.marts, plkst.13:00.

 

Visām personām, kuras vēlas piedalīties Iekrāvēja izsolē, līdz 2021.gada 07.martam ir jāiemaksā maksātnespējīgās SIA „AGLONAS SERVISS” norēķinu kontā Nr.LV08PARX0013959640001, kas atvērts AS Citadele banka, SWIFT kods:PARXLV22, nodrošinājums EUR 3’290.00 apmērā, un jānosūta lūgums administratorei par autorizāciju izsolei.

 

Izsoles cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā.

 

Izsoli rīko administratore Aivita Melcere, amata apliecības Nr.00556, prakses vietas adrese: Līduma iela 7–10, Rīga, LV-1079.

 

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.

 

Papildus administratore informē, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 584.panta trešo daļu vienlaikus ar izsoles sludinājuma ievietošanu elektronisko izsoļu vietnē tiesu izpildītājs par izsoli ierakstītā sūtījumā paziņo piedzinējam un parādniekam.

 

Ievērojot maksātnespējīgās SIA „AGLONAS SERVISS” kreditoru skaitu maksātnespējas procesā,naudas līdzekļu taupīšanas nolūkā un nolūkā iegūt naudas līdzekļus pēc iespējas lielākā apmērā kreditoru prasījumu segšanai, administratore šo paziņojumu nosūta elektroniski, lai taupītu izdevumus, kas saistītos ar šī paziņojuma nosūtīšanu ierakstītā pasta vēstulē katram kreditoram.

Dalīties ar galeriju: