Notikumu kalendārs

    Janvāris    

Silajāņos iedzīvotāji atjauno gājēju celiņu

06.01.2021, 13:53

 

Silajāņu pagasta iniciatīvu grupas dalībnieki 2020. gada rudenī ar Riebiņu novada domes finansiālu atbalstu Mazo grantu projekta “Iedzīvotāji veido savu vidi” ietvaros realizēja projektu “Gājēju celiņa atjaunošana Silajāņu ciematā”.

 

Vecais gājēju celiņš, kas atrodas uz divām pašvaldībai piederošām zemes vienībām, un kas ierīkots pašā Silajāņu centrā aptuveni pirms 40 gadiem, jau sen kļuvis par neatņemamu ciemata ainavas sastāvdaļu. Iedzīvotāji to izmanto, lai no autobusa pieturas varētu droši un ērti nokļūt līdz pagasta teritoriālajai pārvaldei un līdz savai dzīvesvietai. Tāpat celiņu izmanto individuālie nūjotāji un pastaigu cienītāji.

 

Silajāņos nav parka, uz kuru var aiziet pastaigā, nav dabas objektu, kas piesaista tūristus, taču sakopta vide ciemata centrā noteikti rada vēlēšanos izbaudīt lauku mieru un palielina tā pievilcību apmeklētājiem, tāpēc projekta ietvaros tika veikti infrastruktūras labiekārtošanas darbi un teritorijas sakārtošana, atjaunojot gan fiziski, gan morāli novecojušu, ar sūnām apaugušu, daudzviet labotu gājēju tiltiņu, kā arī uzstādot tā tuvumā koka soliņu.

 

Lai rekonstruētu un ainaviski pilnveidotu esošo gājēju celiņu un blakusteritoriju, tika nomainītas ietves vecās betona plāksnes pret jaunām 70 metru garumā, tiltiņa vecie koka dēlīši nomainīti pret jauniem.

 

 

Atjaunotu celiņu var izmantot ikviens Silajāņu iedzīvotājs, ikviens viesis, jo celiņš stiepjas gar valsts ceļu pa liepu aleju, kas savieno Silajāņu autobusa pieturu ar pagasta teritoriālo pārvaldi, ar bibliotēku, ar ceļu, ko izmanto gājēji, lai nokļūtu līdz savu māju pagalmiem, tāpēc iedzīvotāju ērtībai bija svarīgi saglabāt esošo gājēju celiņu, un celiņa atjaunošana izmainīja apkārtējo ainavu, kļuva sakopta un droša dēļ pārvietošanās.

 

Projekta kopējās izmaksas – EUR 998.33, no kuriem pašvaldības finansējums – EUR 600.00, bet pašu finansējums un brīvprātīgais darbs – EUR 398.33.

 

Projekta vadītāja

I. Sparāne

Dalīties ar galeriju: