Notikumu kalendārs

    Janvāris    

Pašvaldības grants autoceļu infrastruktūras uzlabošanas darbi turpināsies arī 2021. gadā

22.12.2020, 11:54

 

Riebiņu novada dome realizē Lauku atbalsta dienesta apstiprināto projektu īstenošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošanai. 

 

Projektu mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas pārvietošanās iespējas novada iedzīvotājiem un citiem interesentiem, uzlabojot Riebiņu novada grants seguma autoceļu infrastruktūras stāvokli, līdz ar to veicinot apdzīvotības saglabāšanos un pašvaldību ceļu attīstību lauku teritorijā, prioritāri nodrošinot piekļuvi ar lauksaimniecisko ražošanu saistītām darbībām.

 

Pašvaldība informē, ka autoceļu pārbūves darbi 2021. gadā paredzēti Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļam Nr. 3 Dārzu iela km 0,00-0.58, kas tiks veikti  projekta Nr. 19-03-A00702-000078 “Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 3 Dārzu iela km 0,00-0.58 pārbūve” ietvaros.

Projekta mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas pārvietošanās iespējas novada iedzīvotājiem un citiem interesentiem, uzlabojot Riebiņu novada Galēnu pagasta grants seguma autoceļu infrastruktūras stāvokli, līdz ar to veicinot apdzīvotības saglabāšanos un pašvaldību ceļu attīstību lauku teritorijā, prioritāri nodrošinot piekļuvi ar lauksaimniecisko ražošanu saistītām darbībām. Projektā paredzēts veikt Galēnu pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 3 Dārzu iela km 0,00-0.58 pārbūvi 0,58 km garumā.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 108 401,03, no kurām ELFLA finansējums ir EUR 57 791,43 un pašvaldības līdzfinansējums EUR 50 609,60. Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus veic būvuzņēmējs SIA “Rēzeknes meliorators”, līgumcena – EUR 95 829,13 ar PVN 21%, būvuzraudzību veic SIA ”RoadLat”, kur līgumcena ar PVN 21% ir EUR 8451,85, projektēšanu un autoruzraudzību veic IK Metrs par līgumcenu EUR 4120.05 ar PVN 21%.

           

Uz doto brīdi objektā Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 3 Dārzu iela km 0,00-0.58 ir tehnoloģiskais pārtraukums līdz 2021. gada 1. aprīlim.

 

Aicinām  autovadītājus un iedzīvotājus izturēties ar sapratni pret satiksmes ierobežojumiem un neērtībām minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbu laikā!

           

Ja rodas kādi jautājumi par ceļu uzturēšanu vai arī ekspluatāciju lūgums sazināties ar Riebiņu novada ceļu būvinženieri Andri Bilzēnu (t. 29453676).

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja Riebiņu novada domes
Attīstības un plānošanas daļas vadītāja

Inese Jakovele

 
Dalīties ar galeriju: