Notikumu kalendārs

    Aprīlis    

Noslēdzies filozofam un reliģiju pētniekam Robertam Mūkam veltītais jaunrades darbu konkurss

16.11.2020, 19:44

 

Jau 15. reizi Galēnu Kultūrvēstures biedrība sadarbībā ar Roberta Mūka muzeju un Riebiņu novada domi īstenojusi Latgales reģiona attīstības aģentūras, Valsts Kultūrkapitāla fonda, A/S Latvijas valsts meži atbalstīto “Latgales kultūras programmas 2020” projektu ”Robertam Mūkam veltītā Latvijas skolu 2.-12. klašu skolēnu jaunrades darbu konkursa organizēšana”. Šī gada konkursa moto bija “Paskaties uz sevi no augšas un tad no apakšas. Ko Tu tur redzi?” /R.Mūks./

 

Konkursa organizēšana šogad bija īsts izaicinājums, jo, ņemot vēra valstī valdošo situāciju, bija grūti paredzēt konkursa dalībnieku aktivitāti. Tomēr, konkursam noslēdzoties, ar prieku varam secināt, ka šogad dalībnieku skaits ir pat nedaudz pieaudzis: konkursam savus darbus iesūtīja 346 skolēni no 72 dažādām Latvijas skolām. Viņus konsultējuši 113 skolotāji-konsultanti.

 

Žūrijas darbs nebūt nebija viegls, jo bija jāpaveic apjomīgs vērtēšanas darbs. Četri žūrijas locekļi bija nemainīgi visās vecuma grupās: bijusī R. Mūka muzeja vadītāja un Goda žūrijas locekle Marta Binduka, Galēnu bibliotēkas vadītāja Anita Kokina, R. Mūka muzeja krājuma glabātāja Inga Skrūzmane-Mičule un R. Mūka muzeja vadītāja Mārīte Upeniece-Skutele. Katrai grupai bija arī savs žūrijas priekšsēdētājs.

 

2.-4. klašu grupa

 

Žūrijas priekšsēdētāja šai grupai bija Riebiņu novada izglītības jautājumu koordinatore Evelīna Visocka. Šajā grupā savus darbiņus iesūtīja 47 skolēni. Darbi bija rakstīti gan dzejā, gan prozā, un viena no konkursa dalībniecēm savu darbiņu bija veidojusi kā komiksu.

 

1. vieta

Beatrise Vosa, 4. kl. Rencēnu pamatskola

Linda Kalniņa, 4. kl. Rencēnu pamatskola

 

2. vieta

Anna Smona, 4. kl. Daudzeses pamatskola

Daniela Losenkova, 4. kl. Mērdzenes pamatskola

Adele Kušķe, 2. kl. Rencēnu pamatskola

Ramona Tkačenko, 3. kl. Rencēnu pamatskola

Filips Māris Dūda Čačs, 3. kl. Varakļānu vidusskola

Jēkabs Urka, 3. kl. Varakļānu vidusskola

 

3. vieta

Iveta Boroņenko, 4. kl. Daugavpils 11. pamatskola

Krista Vītoliņa, 4. kl. Dravnieku pamatskola

Nikola Afoņkina, 3. kl. Dravnieku pamatskola

Amanda Kadakovska, 3.b kl. Kārsavas vidusskola

Liliāna Ivonna Mieze, 3.b kl. Kārsavas vidusskola

Pauls Strods, 4.kl. Privātā pamatskola “Gaismas tilts 97”

Gabriela Bružuka, 2. kl. Rožupes pamatskola

 

Atzinība:

Edvards Maruss, 4.a kl. Aizkraukles novada vidusskola

Evelīna Laukazīle, 4.a kl. Aizkraukles novada vidusskola

Kristaps Rimša, 4. kl. Galēnu pamatskola

Dagne Urtāne, 3.b Kārsavas vidusskola

Adrians Tihonovs, 4. kl. Privātā pamatskola “Gaismas tilts 97”

Amelia Jēkabsone, 4. kl. Privātā pamatskola “Gaismas tilts 97”

Sabīne Petrova, 4. kl. Privātā pamatskola “Gaismas tilts 97”

Adrians Žavoronkovs, 3.kl. Rencēnu pamatskola

Anda Džeriņa, 4. kl. Rušonas pamatskola

Rūdolfs Mālnieks, 4. kl. Varakļānu vidusskola

Līva Lielbārde, 4. kl. Vecpiebalgas vidusskola

 

5.-7. klašu grupa

Žūrijas priekšsēdētājs grupai – Riebiņu novada domes Sabiedrisko attiecību speciālists Rolands Naglis. Šajā grupā tika iesūtīti 108 darbi. Konkursa dalībnieki savos darbos skatījās uz sevi gan no augšas, gan no apakšas, kā arī vēroja sevi spoguļattēlā, atklājot gan savas pozitīvās īpašības, gan arī tās, ar kurām, varbūt, nemaz tik ļoti nelepojas. Kāds no dalībniekiem pārsteidza žūrijas locekļus, sakomponējot savam dzejolim arī muzikālo pavadījumu.

 

1. vieta

Marija Magdalēna Šēra, 5.kl. Aglonas Katoļu ģimnāzija

 

2.vieta

Terēze Elza Rone, 6.kl. Madlienas vidusskola

Adriana Sinkevičiute, 6.kl. Rencēnu pamatskola

Marta Bruzgule, 6.kl. Viļānu vidusskola

 

3.vieta

Oksana Petrova, 7.kl. Aglonas Katoļu ģimnāzija

Renārs Cakuls, 6.kl. Aglonas vidusskola

Guntra Gibala, 6.kl. Balvu sākumskola

Aleksis Dreijers, 7.kl. Galēnu pamatskola

Martins Vilnis, 7.kl. Jaunjelgavas vidusskola

Adriāna Ozoliņa, 5.kl. Praulienas pamatskola

Līga Zaremba, 6.kl. Raunas vidusskolas Drustu struktūrvienība

Paula Stapulionīte, 5.kl. Rencēnu pamatskola

Emīls Logins, 6.a kl. Viļānu vidusskola

 

Atzinība

Megija Kālīte, 5.kl. Aglonas Katoļu ģimāzija

Agate Misule, 7. kl. Augstkalnes pamatskola

Adriana Ferčuka, 6.kl. Barkavas pamatskola

Marta Elīna Zvīgule, 7.b kl. Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola

Olivers Vasils, 5.a kl. Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola

Sofiko Gulua, 6.b kl. Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola

Alma Vītoliņa, 5. kl. Dravnieku pamatskola

Olivia Dalova, 7.kl. Dravnieku pamatskola

Edīte Rimša, 7.kl. Galēnu pamatskola

Egīls Sprindžs, 5.kl. Galēnu pamatskola

Evelīna Lempa, 7.kl. Galēnu pamatskola

Krista Reinsone, 5.kl. Galēnu pamatskola

Renāte Onužāne, 7.kl. Jaunjelgavas vidusskola

Marta Luguza, 5.c kl. Jelgavas Centra pamatskola

Ieva Stikāne, 6.kl. Jersikas pamatskola

Anete Kasparova, 7.a kl. Jūrmalas Valsts ģimnāzija

Annija Estere Slesere, 6.kl. Kārsavas vidusskola

Rolanta Laganovska, 5.b kl. Kārsavas vidusskola

Sandija Anna Blūma, 6.a kl. Mārupes Valsts ģimnāzija

Kaspars Vasiļjevs, 7.kl. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola

Beāte Songailo, 5.kl. Praulienas pamatskola

Augusts Mednis, 5. kl. Privātā pamatskola “Gaismas tilts 97”

Jānis Leja, 7.b kl. Rīgas Juglas vidusskola

Rasa Martinova, 7.b kl. Rīgas Juglas vidusskola

Nikola Lienīte Kaģe, 7. kl. Rožupes pamatskola

Estere Keita Līcīte, 5.kl. Taurupes pamatskola

Elīna Bērziņa, 7.kl. Valdemārpils vidusskola

Karīna Vingre, 6.kl. Varakļānu vidusskola

Māra Melne, 5. kl. Varakļānu vidusskola

Krista Žeiba, 5. kl. Vecpiebalgas vidusskola

Annija Čeire, 6.a kl. Viļānu vidusskola

Linda Zvīdriņa, 5.b kl. Viļānu vidusskola

 

8.-9. klašu grupa

Žūrijas priekšsēdētājs – Riebiņu novada Jauniešu centra “Pakāpieni” vadītājs Oskars Bērziņš. Iesūtīti 97 darbi. Gan šajā, gan arī citās grupā patīkami pārsteidza tas, ka konkursa dalībnieki neaprobežojās tikai ar konkursa organizatoru piedāvāto R. Mūka citātu – konkursa moto, bet paši bija meklējuši, lasījuši un iedziļinājušies arī citos dzejnieka darbos.

 

1. vieta

Krišjānis Rudzāts, 9. kl. Barkavas vidusskola

 

2. vieta

Mariss Kļaviņš, 8. kl. Codes pamatskola

Diāna Roķe, 9. kl. Rencēnu pamatskola

Marta Veismane, 9.a kl. Siguldas Valsts ģimnāzija

Marta Beča, 8. kl. Varakļānu vidusskola

 

3. vieta

Kārlis Keziks, 9.b klase Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola

Eva Vucenlazdāne, 9. kl. Jaunsilavas pamatskola

Marta Brakanska, 8. kl. Jelgavas Centra pamatskola

Elizabete Ģērmane, 9.a kl. Mālpils novada vidusskola

Ingars Jēkabsons, 9.b kl. Mālpils novada vidusskola

Sanija Juška, 8. kl. Praulienas pamatskola

Katrīna Kate Millere, 9. kl. Privātā pamatskola “Gaismas tilts 97”

Emīls Rencis, 8.a kl. Rīgas Igauņu pamatskola

Lāsma Kalēja, 9. kl. Taurupes pamatskolas Mazozolu filiāle

Oto Veliks, 8. kl. Vaboles vidusskola

 

Atzinība

Adrians Veļčinskis, 8.b kl. Aizkraukles novada vidusskola

Adriana Kušķe, 9.a kl. Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola

Dāniels Savins, 9.b kl. Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola

Liene Vasile, 8.a kl. Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola

Hedviga Mieze, 9. kl. Cēsu Bērzaines pamatskola–attīstības centrs

Sintija Zūzane, 9. kl. Cēsu Bērzaines pamatskola–attīstības centrs

Mariss Kļaviņš, 8. kl. Codes pamatskola

Sofija Fjodorova, 9. kl. Daugavpils 11. pamatskola

Mihalija Geļfande, 8. kl. Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs

Samanta Ruža, 8. kl. Galēnu pamatskola

Kitija Andrejeva, 9. kl. Ikšķiles vidusskola

Margita Gruberte, 8. kl. Jaunjelgavas vidusskola

Andra Vasiļjeva, 9. kl. Jaunsilavas pamatskola

Sintija Ruskule, 9.a kl. Kārsavas vidusskola

Unda Streļča, 9.a kl. Kārsavas vidusskola

Alise Sardiko, 9.c kl. Krāslavas Valsts ģimnāzija

Santa Šīmene, 8.a kl. Ķekavas vidusskola

Markuss Martinkus, 9.c kl. Preiļu 1. pamatskola

Daniels Gucans, 8. kl. Privātā pamatskola “Gaismas tilts 97”

Sabīne Jaške, 9. kl. Rencēnu pamatskola

Aleksandrs Rukmans, 9. kl. Riebiņu vidusskola

Viktorija Nagle, 9. kl. Riebiņu vidusskola

Dace Vilcāne, 9. kl. Rikavas jauno literātu kopa “Dzejas garša”

Rūta Pinkule, 8.b kl. Rīgas 41. vidusskola

Amanda Reča, 9. kl. Rušonas pamatskola

Toms Naglis, 8. kl. Salnavas pamatskola

Loreta Ozola, 9. kl. Taurupes pamatskolas Mazozolu filiāle

Miks Saulītis, 9. kl. Taurupes pamatskolas Mazozolu filiāle

Gita Indra Bērziņa, 8. kl. Vecpiebalgas vidusskola

 

10. – 12. klase

 

Žūrijas priekšsēdētāja: bijusī R. Mūka muzeja vadītāja Marta Binduka. Šajā grupā savus darbus iesūtīja 98 skolēni. Darbi bija daudzveidīgi un savdabīgi – skolēni rakstījuši un vērtējuši gan aktuālās norises mūsdienu sabiedrībā, gan to, kādam jābūt cilvēka ideālam, kā arī meklējuši ceļu uz šo ideālu.

 

1. vieta

Ruta Mazure-Siliņa, 3. kurss Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola

Sintija Sorokina, 3. kurss Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola

 

2. vieta

Keita Emīlija Orlovska, 11.b kl. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola

Linda Smilškalne, 12. kl. Madlienas vidusskola

Alise Zālīte, 1. kurss Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola

Agnese Keita Birzniece, 10.a kl. Valmieras Viestura vidusskola

Megija Gunda Broka, 12.b kl. Viļānu vidusskola

 

3. vieta

Laima Adijāne, 11. b kl. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola

Ginta Ručevska, 11.b kl. Līvānu 1. vidusskola

Indra Pelša, 11. kl. Madonas Valsts ģimnāzija

Elīza Anna Ozola, 12.a kl. Mārupes Valsts ģimnāzija

Samanta Cvetkova, 11. kl. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola

Laima Andrijevska, 3. kurss Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola

 

Atzinība

Elmīra Botore-Tumova, 11.kl. Aglonas vidusskola

Diāna Kataja-Paegle, 11.kl. Andreja Upīša Skrīveru vidusskola

Lianda Lācgalve, 11. kl. Andreja Upīša Skrīveru vidusskola

Keita Pfafrode, 11. kl. Daugavpils Valsts ģimnāzija

Arta Romane, 12.kl. Druvas vidusskola

Tīna Gūtmane, 10.kl. Druvas vidusskola

Ance Millere, 12. kl. Ērgļu vidusskola

Elizabete Zariņa, 11. kl. Jaunpiebalgas vidusskola

Marika Popova, 10.a kl. Kārsavas vidusskola

Šarlote Lorija Nagle, 12.a kl. Kārsavas vidusskola

Samanta Prikšāne, 10.b kl. Krāslavas Valsts ģimnāzija

Niks Normunds Zauls, 12.b kl. Limbažu vidusskola

Līga Igovena, 12 b kl. Ludzas pilsētas ģimnāzija

Pēteris Šlosbergs, 12.a kl. Mārupes Valsts ģimnāzija

Kārlis Plusniņš, 12. kl. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola

Kristīne Boldaševica, 10. kl. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola

Monta Apeināne, 12. kl. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola

Trīna Pavloviča, 11.kl. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola

Annemarija Šmidkena, 3. kurss Ogres tehnikums

Dinija Krievele, 2. kurss Ogres tehnikums

Laura Grigule, 12. kl. Preiļu 2. vidusskola

Dāvids Vanags, 12. kl. Rēzeknes 5. vidusskola

Renāte Pelša, 3. kurss Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola

Toms Brēdiķis, 2. kurss Rēzeknes tehnikums

Agnija Jemeļjanova, 10. kl. Riebiņu vidusskola

Daniela Tiltiņa, 11. kl. Valdemārpils vidusskola

Ileāna Halturina, 10. kl. Varakļānu vidusskola

Anna Balode, 12.kl. Vecpiebalgas vidusskola

Marta Logina-Pundure, 11. kl. Vecpiebalgas vidusskola

Māra Kārkliņa, 11. kl. Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

 

Arī šogad konkursa dalībnieku darbus vērtēja divas viena no otras neatkarīgas žūrijas. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas žūrija sastāvēja no RTA docentes Sandras Murinskas, RTA studiju un zinātņu prorektores Angelikas Juško-Štekeles, RTA Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas Lolitas Kivlenieces-Kuzņecovas un RTA Sabiedrisko attiecību nodaļas informācijas speciālistes Ingas Kaļvas-Miņinas. Žūrijas atzinību izpelnījās un simpātiju balvas un  diplomus saņēma šādi skolēni:

 

 1. Kārsavas vidusskolas 3. klases skolniece Amanda Kadakovska
 2. Rencēnu pamatskolas 3. klases skolnieks Adrians Žavoronkovs
 3. Mērdzenes pamatskolas 4.klases skolniece Daniela Losenkova
 4. Daugavpils 11. pamatskolas 4.klases skolniece Iveta Boroņenko
 5. Aglonas katoļu ģimnāzijas 5. klases skolniece Marija Magdalēna Šēra
 6. Viļānu vidusskolas 6. klases skolniece Marta Bruzgule
 7. Viļānu vidusskolas 6. klases skolnieks Emīls Logins
 8. Berģu mūzikas un mākslas pamatskolas 7. klases skolniece Marta Elīna Zvīgule
 9. Riebiņu vidusskolas 7. klases skolnieks Arturs Valters
 10. Praulienas pamatskolas 8. klases skolniece Sanija Juška
 11. Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola 8. klases skolnieks  Oskars Bringa
 12. Daugavpils 11. pamatskolas 9. klases skolniecei  Sofija Fjodorova
 13. Preiļu 1. pamatskolas 9. klases skolnieks Markuss Martinkuss
 14. Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Restaurācijas izglītības programmas 1. kursa audzēkne Alise Zālīte
 15. Vecpiebalgas vidusskolas 11. klases skolniece Marta Logina-Pundure
 16. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas 11. klases skolniece Nikola Elizabete Mietule
 17. Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslu izglītības programmas 3. kursa audzēkne Rute Mazure-Siliņa

 

 

2018. gadā Robertam Mūkam veltītajā jaunrades darbu konkursā tika iedibināta jauna tradīcija – viena īpaša balviņa – “Vidsmuižas Annuža” – kura ietērpta rekonstruētajā 19. gs. 2. puses Vidsmuižas sievas tērpā. Tērpu rekonstruējusi un lellīti darinājusi Galēnu pamatskolas absolvente, biedrības “Latgales etnogrāfiskās vēstniecība” dibinātāja, Kultūras vēstniece Iveta Seimanova. Balva tiek pasniegta attiecīgā gada labākajai skolai - skolai, kura iesūtījusi visvairāk augsti novērtētos darbus. Šogad balviņa aizceļoja uz Rencēnu pamatskolu, kuras skolēni konkursā ieguva divas 1. vietas, četras 2. vietas, vienu 3. vietu un divas Atzinības.

 

Ņemot vērā to, ka valstī izsludināta ārkārtas situācija, konkursa noslēguma pasākums šogad nevarēja norisināties klātienē. Tomēr, lai radītu kaut nelielu klātienes sajūtu, kā arī - lai sniegtu atgriezenisko saiti, žūrijas locekļi bija parūpējušies par iepriekš ierakstītu videosveicienu konkursa dalībniekiem. 13. novembrī plkst. 13:00, kad bija paredzēts konkursa noslēguma pasākums, dalībnieki savos e-pastos saņēma saiti uz video.

 

No sirds pateicamies konkursa atbalstītājiem: Riebiņu novada domei, Latvijas Grāmatizdevēju asociācijai un personīgi Līvai Ostupei, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai un Kultūras vēstniecei un biedrības “Latgales etnogrāfiskās vēstniecība” dibinātājai Ivetai Seimanovai. Kā arī īpašs paldies Artim Kozlovskim par tehnisko atbalstu, veidojot videosveicienu konkursa dalībniekiem. Paldies par atsaucību un sapratni, labdarību un labvēlību!

 

Paldies sakām arī visiem konkursa dalībniekiem par gaišajiem, sirsnīgajiem darbiem, kurus lasot, raisījās tikai pozitīvas emocijas. Paldies pedagogiem par iedrošināšanu, konsultēšanu, atsaucību un ieguldīto darbu skolēnu radošo spēju izkopšanā!

 

           

Galēnu kultūrvēstures biedrības projekta vadītāja 

Mārīte Upeniece-Skutele

Dalīties ar galeriju: