Notikumu kalendārs

    Oktobris    

Apstiprināts veselības un sporta nedēļas organizēšanas projekts

15.09.2020, 10:21

 

Riebiņu novada dome šī gada augustā saņēma apstiprinājumu projekta “Veselības un sporta nedēļas organizēšana Riebiņu novadā” īstenošanai. Projekta konkursu organizēja biedrība “Latvijas Sporta federācijas padome” kā Eiropas Sporta nedēļas Latvijā nacionālais koordinators.

 

Projekta mērķis ir iesaistīt iedzīvotājus veselīgās un fiziskās aktivitātēs, tādējādi uzlabojot zināšanas par veselīgu un fiziski aktīvu dzīvesveidu, popularizējot sportiskas aktivitātes un sportošanas veidus, tādejādi mazinot mazkustīgu dzīvesveidu. Piešķirts finansējums EUR 995,00 apmērā pasākumu organizēšanai un norisei, kas tiek līdzfinansēts no Eiropas Savienības  Erasmus+ projekta “Eiropas sporta nedēļa” un valsts budžeta līdzekļiem. Projektā paredzēto aktivitāšu organizēšana tiek rīkota projekta “Eiropas Sporta nedēļa 2020” ietvaros.

 

Riebiņu novadā laika posmā no 23. septembra līdz 30. septembrim tiks organizēta Veselības un sporta nedēļa. Tās ietvaros tiks organizētas fizisko aktivitāšu dienas katrā Riebiņu novada izglītības iestādē, kā arī citas publiskas aktivitātes:

24. septembrī plkst. 20.00 “Nakts orientēšanās ikvienam” pie MJIC “Pakāpieni” Riebiņos.

 

25. septembrī Rušonas pamatskolas sporta laukumā plkst. 17.30 tiks organizēta aktivitāte senioriem – “Nūjošanas koptreniņš senioriem”.

 

25. septembrī plkst. 16.00 “Futbola turnīrs novada jaunatnei” Galēnu pamatskolas sporta laukumā.

 

26. septembrī plkst. 10.30 izglītojoša lekcija “Veselīga dzīvesveida stūrakmeņi” Kastīres bibliotēkā.

 

27. septembrī plkst. 11.00 Ģimeņu diena un kross pa Riebiņu ielām ar Anitu Kažemāku Siliņu, pulcēšanās pie Riebiņu novada domes.

 

29. septembrī plkst. 16.00 “Veloorientēšanās ar šaušanu mērķī Riebiņu pagastā” Riebiņos.

 

Uz visām aktivitātēm tiek aicināts ikviens iedzīvotājs! Pasākumi tiek organizēti, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

 

Projekta koordinatore

Mārīte Pokšāne

Dalīties ar galeriju: