Notikumu kalendārs

    Septembris    

Vidsmuižas draudze īsteno projektu “Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoļu baznīcas žoga pārbūve”

21.07.2020, 13:03

 

Cilvēkam ir lemts izpalīdzēt Dievam pasaules pārvaldīšanā. Bez Dieva cilvēks nevar iztikt – tāpat kā bez dienišķās maizes. Bez Dieva mēs mirstam garīgi. Galēnos garīgās dzīves centrs ir Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoļu baznīca. Draudze kopš baznīcas pirmsākumiem (1743)  rūpējusies  par dievnama uzturēšanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm un turpina to darīt arī šobrīd gan ar ziedojumiem, gan praktisku darbību.  Baznīcas telpu, dārza un stāvlaukuma uzkopšanas darbus veic draudzes locekļi, katrs ciems rindas kārtībā vienu mēnesi gadā rūpējas, lai dievnams būtu sakopts, uz altāriem atrastos ziedu pušķi, dārzā izravētas puķu dobes, nopļauts zālājs, rudenī – sagrābtas lapas, ziemā – notīrīts sniegs.

 

Baznīca katru dienu ir atvērta apmeklētājiem, ikviens var netraucēti nodoties lūgšanām sev pieņemamā laikā vai klusībā izbaudīt Dieva klātbūtni, dievnams ir pieejams un draudzīgs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tajā var iebraukt ar invalīdu ratiņiem, māmiņas savus mazuļus baznīcā ved bērnu ratiņos. Ik gadu Vidsmuižas baznīcu apmeklē ap 300 tūristu, 100 svētceļnieku no tuvākiem un tālākiem novadiem. Dievnamā notiek Latvijā slavenu ērģelnieku un koru koncerti, kāzas, kristības, bēres. Katru dienu notiek svētās Mises.

 

Šobrīd draudze prāvesta Aivara Kursīša vadībā  uzsākusi īstenot LEADER projektu Nr. 19-03-AL21-A019.2204-000010 “Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoļu baznīcas žoga pārbūve”.  Kopējās projekta izmaksas ir 24860.08 EUR, no tām ELFLA un Latvijas Valsts finansējums - 22374.07 EUR  un Riebiņu  novada domes līdzfinansējums - 2486,01 EUR. Žoga pārbūves darbus veic SIA “Rivi RV”. Projekta vadītājam prāvestam Aivaram Kursītim ir uzkrāta pieredze projektu īstenošanā, vadot vairākus būvniecības projektus citu dievnamu atjaunošanā, bet šobrīd viņa pieredze, zināšanas, degsme un enerģija lieti noder Vidsmuižā.

 

Kāpēc ir svarīgi pārbūvēt baznīcas žogu? Pirmais, ko ierauga cilvēks, apmeklējot dievnamu, ir žogs. Tas ir kā baznīcas dārza un dievnama etiķete. Savā simtgadu pastāvēšanas laikā Vidsmuižas baznīcas žogs ir cietis no vēja, lietus ūdeņiem un sniega, temperatūras maiņām un citiem ārējiem apstākļiem. Laika gaitā tas ir stipri nolietojies, radušās plaisas un iegruvumi, žoga jumta dakstiņi savu laiku ir nokalpojuši un nespēj paglābt žogu no mitruma postošās ietekmes. Vietām žoga stāvoklis jau ir tāds, ka var radīt apdraudējumu cilvēku drošībai, tas vienkārši vietām var sabrukt. Projekts ir iespēja veikt žoga pārbūves un atjaunošanas darbus.
Projekta mērķis ir veikt Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoļu baznīcas žoga pārbūvi, tādējādi saglabājot no sagrūšanas simtgadīgu kultūras pieminekli, veidojot pievilcīgu un drošu vidi dievnama apmeklētājiem, popularizējot baznīcu, Galēnus un visu Riebiņu novadu. Īstermiņa mērķis ir baznīcas žoga pārbūve, nomainot dakstiņu jumtiņu, salabojot bojātās vietas un sakārtojot žoga apkārtni. Ilgtermiņa mērķis ir saglabāt baznīcas ansambli kā vienotu kultūrvēsturisku objektu, sekmējot sakrālā tūrisma attīstību novadā. Projektā ieguldītais darbs vēl vairāk saliedēs draudzi un rosinās jaunām iniciatīvām. Tā kā šobrīd žogs atrodas tik nožēlojamā stāvoklī, ka nevis vairo apkārtējās vides pievilcību, bet drīzāk to bojā,  īstenojot projektu, situācija krasi mainīsies - tiks pārbūvēts žoga dakstiņu jumts, salabotas bojātās, izdrupušās vietas, atjaunoti ieejas vārti. Pie tiem tiks uzstādīts izgaismots ziņojumu dēlis ar draudzei aktuālu informāciju. Žogs kļūs aktīvs baznīcas dārza noformējuma elements, kas sniegs estētisku baudījumu, harmoniski iekļausies ainavā, būs pievilcīgs ikvienam dievnama apmeklētājam un kopā ar ēkām veidos vienotu baznīcas ansambli. Tas turpinās kalpot draudzei un būs kā apliecinājums Vidsmuižas draudzes locekļu dievbijībai un darba tikumam visā dievnama pastāvēšanas vēsturē.

 

Marta Binduka
 

Dalīties ar galeriju: