Notikumu kalendārs

    Septembris    

Pārrobežu projekta ietvaros gandrīz divu gadu garumā attīstītas tūrisma iespējas Latgalē un Augštaitijā

12.02.2020, 10:12

 

24. janvārī uz projekta noslēguma pasākumu vadošais partneris Preiļu novada pašvaldība aicināja visus partnerus (Riebiņu novada dome, Aglonas novada dome, Moletai pašvaldība, Anīkšču pašvaldība, Panevēžas pašvaldība, Gražutes un Sartu reģionālā parka direkcija), kas no 2018. gada 2. maija līdz 2020. gada 1. februārim realizē projektu Nr. LLI – 349 “Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā izmantojot ūdens resursus” (“Learn Eco Travel”). Projektu līdzfinansē Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020. gadam.

 

 

Projekta mērķis ir attīstīt tūrisma iespējas Latgalē un Augštaitijā, uzlabojot atpūtas vietas pie ūdens objektiem un veidojot jaunus ekotūrisma produktus un pakalpojumus, tādējādi palielinot apmeklētāju skaitu Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos. Kopējās projekta izmaksas ir 618 194,06 eiro – Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums 525 464,95 eiro un projekta partneru līdzfinansējums 92 729,11 eiro apmērā, tai skaitā Riebiņu novada pašvaldības kopējais projekta budžets sastāda 57 364,52 eiro.

 

Gandrīz divu gadu laikā projekta ietvaros realizētas daudz un dažādas aktivitātes, kurās iesaistītas vairākas mērķgrupas, reģiona iedzīvotāji un tūristi. 

 

Viens no lielākajiem projekta ieguvumiem noteikti ir ūdens objektu infrastruktūras uzlabošana un pieejamība personām ar invaliditāti ekotūrisma attīstības veicināšanai. Projekta partneri iegādājušies un aprīkojuši pludmales ar ūdens inventāru. Riebiņu novadā tūristiem atpūtas sezonā turpmāk pieejami katamarāni, ūdens velosipēdi, SUP dēļi, airu laivas, zorba un ūdens bumbas, motorizēta laiva, kā arī pakalpojuma nodrošināšanai iegādāta piekabe, moduļtipa konstrukcija un telts inventāra uzglabāšanai.

 

Jāuzsver, ka Sabalunkos kempings Gražutes reģionālajā parkā kļuvis par pirmo pilnīgi pielāgoto atpūtas vietu pie ūdens personām ar funkcionāliem traucējumiem.

 

Projekta ietvaros radīti jauni ekotūrisma produkti, tādējādi palielinot apmeklētāju skaitu pierobežas reģionā – gan mobilā aplikācija par Latvijas un Lietuvas ūdenstilpnēm “Pure Water” (“Tīrs ūdens”), gan trīs projektā izstrādātie jaunie tūrisma maršruti Latgalē un Aukštaitijā, kas pieejami arī aplikācijā. Maršruti veidoti dažāda veida ceļotājiem – tiem, kas ceļo uz pāris dienām, pieredzējušiem ceļotājiem, kas vēlas uz ilgāku laiku “pazust dabā”, un cilvēkiem ar kustību traucējumiem, un tos visus vieno uzsvars uz dabai draudzīgu ceļošanu un dabas vērtību apzināšanu.

 

Projekta aktivitāšu ietvaros tika aktualizēti vides aizsardzības jautājumi, izglītoti tūrisma speciālisti, bērni, ģimenes ar bērniem, vietējie iedzīvotāji un tūristi iesaistīti tūrisma festivālos un praktiskajos semināros.

 

Riebiņu novada 8 skolēni piedalījušies nometnēs Aglonā un Antalieptē, Lietuvā. Atzinīgi vērtēts Rušonas ezera Eko festivāls, tāpat vēl 3 festivāli, kurus rīkojuši projekta partneri Preiļos, Antalieptē, Paņevežā.

 

Papildus praktiski lietojamiem produktiem projekta partneri kopīgi izstrādājuši dokumentu – Ekotūrisma attīstības stratēģiju 2019. – 2023. gadam pārrobežu teritorijām, kurā apzināta ekotūrisma situācija un tās attīstības iespējas Latvijas un Lietuvas pierobežā. Stratēģijas mērķis ir palielināt teritorijas atpazīstamību un konkurētspēju, radot ekotūrismā integrētus un pieprasītus produktus un pakalpojumus.

 

Noslēdzoties projektam jāsecina, ka projekta reģionā Latgalē un Augštaitijā ekotūrisma resurss tiek izmantots nepilnīgi – daba, kultūrvēsturiskais mantojums, tradīcijas un vide, tādējādi joprojām ir liels potenciāls attīstīt ekotūrismu un izglītot sabiedrību, kuras izpratne par ekotūrismu nav pilnīga.

 

Riebiņu novada domes vārdā pateicība par veiksmīgu sadarbību projekta realizēšanā kolēģiem, projekta partneriem, speciālistiem un ikvienam, kas iesaistījās projekta aktivitātēs.  

 

 

Sīkāka informācija par projektu un Programmu pieejama tīmekļa vietnē www.latlit.eu, projekta kontā sociālajā vietnē https://www.facebook.com/learnecotravel/, kā arī Riebiņu novada pašvaldības vietnē www.riebini.lv.

 

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Riebiņu novada dome, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Informāciju sagatavoja:

Antra Meluškāne

projekta koordinatore Riebiņu novadā

antra.meluskane@riebini.lv

Dalīties ar galeriju: