Notikumu kalendārs

    Februāris    

Eikša un Zolvas ezerā ielaisti zandarta zivju mazuļi

31.10.2019, 13:56

 

Ar  Valsts Zivju fonda atbalstu 2019. gadā Riebiņu novada dome ir realizējusi 2 projektus zivju resursu pavairošanas un atražošanas pasākumu jomā: ”Zivju resursu pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Eikša ezerā” un ”Zivju resursu pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Zolvas ezerā” pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”.

 

Projekti ir realizēti ar mērķi papildināt zivju resursu krājumus Riebiņu novada Eikša un Zolvas ezerā, līdz ar to veidojot vidi makšķerniekiem, rekreācijas un tūrisma attīstībai Riebiņu novadā. Projekta ietvaros tika iegādāti un ielaisti: Eikša ezerā – 5000 zandartu mazuļi un Zolvas ezerā – 30 000 zandartu mazuļi.

 

Attēlā: Novada kārtībnieki, kas ir atbildīgi arī par zivju resursu uzraudzību uz novada ezeriem, piedalās zandarta mazuļu ielaišanā.

 

Projekta rezultātā, papildinot zivju resursus Riebiņu novada Eikša un Zolvas ezerā, tiek radīti dabiskai atražošanai labvēlīgi apstākļi, bet Riebiņu novadā nodrošināti ilgtspējīgi izmantojami un daudzveidīgi publiski pieejamie Riebiņu novada ezeru zivju resursi.

 

Projekta ”Zivju resursu pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Eikša ezerā”  kopējā summa ir EUR 1270.50, kur Valsts zivju fonda atbalsts – EUR 1070.00 un pašvaldības finansējums – EUR 200.50.

 

Projekta ”Zivju resursu pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Zolvas ezerā” kopējā summa ir EUR 7623.00, kur Valsts zivju fonda atbalsts – EUR 6400.00 un pašvaldības finansējums – EUR 1223.00 apmērā.

 

Ezeri ir ļoti svarīgi vides tūrisma attīstībai Riebiņu novadā. Zivju resursu pavairošana ir būtisks ieguldījums, lai nodrošinātu zivju resursu ilgtspējību pašvaldības publiski pieejamās ūdenstilpēs. Zivju resursu pavairošana nodrošinās makšķernieku pieplūdumu, līdz ar to palielināsies pārdoto licenču skaits, bet ieviestā licencēta makšķerēšana dos papildus finansējumu turpmākai zivju resursu pavairošanai un atražošanas pasākumiem.

 

Projektu īstenošanas rezultētā ir veikts ieguldījums Eikša un Zolvas ezeru apsaimniekošanā, tiešie labuma guvēji no projekta īstenošanas būs Riebiņu novada, Latgales reģiona, Latvijas un citu valstu iedzīvotāji, tūristi, visi aktīvās atpūtas cienītāji, īpaši makšķernieki, kam interesē zveja Riebiņu novada ezeros, kuros tiek veikta licencētā makšķerēšana, kā arī tiks veicināta aktīvā tūrisma attīstība Riebiņu novadā.

 

 

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja

Inese Jakovele

Dalīties ar galeriju: