Notikumu kalendārs

    Septembris    

Atvērto durvju dienu organizēšana personām ar invaliditāti

04.11.2019, 09:00

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) 2017. gadā aizsāka un veiksmīgi īsteno pasākumu “Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti uzņēmumos”. NVA iniciatīvas mērķis ir sekmēt personu ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā un darba tirgū, kā arī mazināt stereotipus par personu ar invaliditāti nodarbināšanas iespējām.

 

Šogad NVA pasākumu “Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti” īstenos no 2019. gada 4. novembra līdz 8. novembrim un aicina darba devējus, kuri vēlas dot darba iespējas personām ar invaliditāti vai iepazīstināt ar darba vidi savā nozarē, piedalīties pasākumā.

 

Pasākuma ietvaros NVA organizēs darba meklētāju ar invaliditāti viesošanos uzņēmumos un iestādēs ar darba devēju saskaņotā laikā. Darba devēji aicināti iepazīstināt darba meklētājus ar potenciālo darbavietu, kolektīvu un darba pienākumiem.

 

Lai pieteiktos dalībai, darba devējam līdz 2019. gada 9. oktobrim jāiesniedz pieteikums (veidlapa pielikumā) NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā plānota potenciālā darba vieta (saraksts pielikumā). Lai pieteiktos NVA nereģistrēti darba meklētāji ar invaliditāti – no 2019. gada 14. oktobrim līdz 30. oktobrim jāpiesakās NVA filiālē, aizpildot pieteikumu (veidlapa pielikumā).

 

Augstu vērtējot līdzšinējo sadarbību, būsim gandarīti, ja radīsiet iespēju piedalīties un informēt pašvaldības institūcijas par dalības iespēju šajā pasākumā, kas palīdzēs satikties darba devējiem ar darba meklētājiem, veicinās sabiedrības atvērtību un vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas Latvijas darba tirgū.

 

Kontaktpersona NVA Preiļu filiālē- nodarbinātības organizatore Anita Anspoka Tālr.: 65314023,mob.: 25685343  e-pasta adrese Anita.Anspoka@nva.gov.lv

 

Kontaktpersona NVA Preiļu filiālē- nodarbinātības organizatore Nataļja Čakova Tālr.: 65314023,mob.: 25685343  e-pasta adrese Natalja.Cakova@nva.gov.lv

 

2017. gadā pasākumā piedalījās 62 darba devēji un 207 personas ar invaliditāti, 2018. gadā - 65 darba devēji un 296 personas ar invaliditāti. NVA organizētais pasākums 2017. gadā deva iespēju uzsākt darbu 7 personām ar invaliditāti, 2018. gadā - 8 personām ar invaliditāti.

 

 

Darba devēja pieteikums

pasākumam “Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti uzņēmumos”

no 2019. gada 4. novembra līdz 8. novembrim

Lūdzu aizpildīt informāciju par uzņēmumu:

Uzņēmuma nosaukums

 

 

Juridiskā adrese

 

Reģistrācijas Nr.

 

Uzņēmuma darbības nozare

 

Darba devēja pārstāvja Pasākuma ietvaros kontaktinformācija

(vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis)

 

 

Pasākuma norises datums (2019. gada 4. novembra līdz 8. novembrim)

 

Plānotais Pasākuma ilgums (stundu skaits no – līdz)

 

Pasākuma norises vietas adrese

 

 

 

Dalībnieku skaits, cik darba devējs uzņems uzņēmumā/iestādē

 

Profesijas kods un nosaukums, kurā Dalībnieks iepazīs/izmēģinās darba pienākumus

 

Brīvo darba vietu skaits piedāvātajā profesijā

 

Darba veikšanai nepieciešamās prasmes un kvalifikācija (profesijā, kuru piedāvās iepazīt)

 

 

 

 

 

Darba pienākumu apraksts (profesijā, kuru piedāvās iepazīt)

 

 

 

 

 

Vai darba vide pieejama personām ar:

Atzīmē ar “X” vienu atbilstošo lauku

redzes traucējumiem

 

dzirdes traucējumiem

 

kustību traucējumiem

 

citiem funkcionāliem traucējumiem

 

     

 

Pieteikuma aizpildīšanas datums: ___________________________

Paldies par izrādīto interesi un atsaucību piedalīties pasākumā “Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti”!

 

 

Personas pieteikums

pasākumam “Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti”

no 2019. gada 4. novembra līdz 8. novembrim

 

Vārds, uzvārds

 

Dzimšanas datums

 

Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts)

 

 

 

Izglītība

 

 

Valodas prasmes (norādīt kādas)

 

 

Datorprasmes (nav prasmes, zems, vidējs, augsts)

 

Profesija (norādīt, ja iegūta kvalifikācija)

 

 

Vēlos strādāt (norādīt profesiju/-as, kurā vēlaties un varat strādāt)

 

 

Vai Pasākumā jūs pavadīs asistents/pavadonis (jā/nē)

 

 

Funkcionālo traucējumu veids

(redzes, dzirdes, kustību traucējumi, vispārēja saslimšana)

 

 

 

 

Uzņēmums un vakance, kuru vēlas iepazīt (norādīt: uzņēmuma nosaukumu, vakanci, adresi)

 

 

Personas datu apstrādātājs (pārzinis) ir Nodarbinātības valsts aģentūra reģ. Nr. 90001634668, K.Valdemāra 38, k-1, Rīga, kontaktinformācija: nva@nva.gov.lv.

Iespējamie personas datu saņēmēji: uzņēmumi, kas īsteno Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumu “Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti”.

Ar šo esmu informēts/-a, ka mani personas dati, kas minēti Pieteikumā, tiks apstrādāti (ievākti, reģistrēti, ievadīti un nodoti) ar mērķi īstenot valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā, ievērojot personu datu aizsardzības normatīvo aktu prasības, t.sk. Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi.

 

 

Pieteikuma aizpildīšanas datums un paraksts: _______________________________

 

 

Paldies par izrādīto interesi un atsaucību piedalīties pasākumā “Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti”!

Dalīties ar galeriju: