Notikumu kalendārs

    Septembris    

Riebiņu novada pludmales volejbola turnīrs „Jāņi 2019”

22.06.2019, 10:00

 

Riebiņu novada pludmales volejbola turnīrs „Jāņi 2019”

 

NOLIKUMS

 

 1. Mērķis un uzdevumi
  1. Popularizēt pludmales volejbolu novadā.
  2. Pievērst iedzīvotājus veselīgam dzīvesveidam.
  3. Nodrošināt novada skolu jaunatnes un pieaugušo brīvā laika lietderīgu pavadīšanu.
 2. Laiks un vieta
  1. Riebiņu novada pludmales volejbola turnīrs „Jāņi 2019” (turpmāk – turnīrs) notiek Riebiņu parkā.
  2. Turnīrs norisinās – 22. jūnijā plkst. 10:00.
 3. Vadība
  1. Turnīru organizē Riebiņu novada dome. Galvenais tiesnesis – Rolands Naglis (tālr. 65324378, mob. 26173320), e-pasts rolands.naglis@riebini.lv
 4. Dalībnieki
  1. Turnīrā var piedalīties gan Riebiņu novada iedzīvotāju pludmales volejbola komandas, gan turnīra organizētāju uzaicinātās komandas. Komandu skaits ierobežots (maksimums – 12 komandas).
  2. Komandas sastāvs – 2 cilvēki. Vīrieši (40+) laukumā drīkst spēlēt 3 cilvēku sastāvā. Ir iespējams jaukts sastāvs (vīrietis + sieviete).
  3. Pieteikšanās pa tālruni 26173320 līdz š.g. 20. jūnijam plkst. 10:00 !!!
 5. Turnīra izspēles kārtība
  1. Atkarībā no dalībnieku skaita, ar izlozes palīdzību komandas tiks sadalītas apakšgrupās. Savstarpēji tiekas visas grupu komandas. Pēc tam tiek izspēlēti pusfināli – krusts. Uzvarētāji spēlē finālā, zaudētāji spēlē par III vietu.
  2. Komandas grupu spēlēs spēlē līdz diviem uzvarētiem setiem (1. sets – līdz 15 punktiem; 2. sets – līdz 15 punktiem; 3. sets (ja nepieciešams) – līdz 11 punktiem).
  3. Komanda, kas uzvarējusi ar rezultātu (2:0) saņem 3 punktus; kas uzvarējusi ar rezultātu (2:1) saņem 2 punktus. Komanda, kas zaudējusi ar rezultātu (1:2) saņem 1 punktu, bet, kas zaudējusi ar rezultātu (0:2) saņem 0 punktus. Vietu sadalījums grupās tiek noteikts pēc iegūto punktu skaita. Ja punktu skaits ir vienāds 2 komandām, tiek skatīta savstarpējā spēle, ja 3 vai vairāk komandām ir vienāds punktu skaits, tiek skaitīta visu spēļu uzvarēto/zaudēto setu attiecība.
  4. Jebkuras izmaiņas izspēles kārtībā vai šajā nolikumā neminētajos punktos tiek iepriekš saskaņotas ar turnīra dalībniekiem!!!
 6. Apbalvošana
  1. Turnīra pirmo triju vietu ieguvušās komandas tiek apbalvotas ar Riebiņu novada medaļām, kausu un diplomiem.
 7. Finansiālie noteikumi
  1. Ar turnīra organizāciju saistītie izdevumi (saskaņā ar izdevumu tāmi) tiek segti no Riebiņu novada domes piešķirtā finansējuma novada kopējo pasākumu finansēšanai.
 8. Speciālie noteikumi
  1. Spēles tiesā turnīra dalībnieki.
  2. Turnīra laikā aizliegtas spēlētāju pārejas no vienas komandas uz citu.
  3. Turnīrā piedalās tikai pieteiktie spēlētāji
  4. Spēlētāji paši atbild par savu veselības stāvokli.
  5. Sacensību laikā tiks fotografēts.

 

Galvenais tiesnesis

Rolands Naglis

Dalīties ar galeriju: