Notikumu kalendārs

    Jūnijs    

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

03.06.2019, 13:00

 

Atbilstoši Civilprocesa likuma 606. panta 5. daļai tiek paziņots, ka ir nozīmēta pirmā izsole Sarmītei Slūkai piederošajam nekustamajam īpašumam, kas atrodas "Boņuks", Sīļukalna pagasts,Riebiņu novads, kad. Nr. 76780030525, nod. Nr. 4209. Piedzinējs A/S "SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag..

 

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 0.43ha platībā un uz zemes gabala esošām dzīvojamās ēkas un septiņām palīgceltnēm.

 

Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 9300.00. Izsoles solis EUR 93.00. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Izsole sākas 03.05.2019. plkst. 13.00 un noslēgsies 03.06.2019. plkst. 13.00.

 

Personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.  Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nepieciešams līdz 23.05.2019. iemaksāt nodrošinājuma summu EUR 930.00 ZTI Jūlijas Joffes, reģ. Nr. 22027110275, depozīta kontā: konta Nr. LV60TREL9199013001000, Valsts kase, kods TRELLV22,EKK F22010010, un, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē.

 

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Dalīties ar galeriju: