Notikumu kalendārs

    Augusts    

Aicinām uz tikšanos ar domes deputātiem un speciālistiem

27.02.2019, 10:00

 

Aicinām Riebiņu novada iedzīvotājus uz tikšanos ar novada domes priekšsēdētāju, deputātiem, domes speciālistiem un pagastu teritoriālo pārvalžu vadītājiem.

 

27. februārī plkst. 10:00 – Sīļukalna pagasta teritoriālajā pārvaldē.

27. februārī plkst. 12:00 – Galēnu pagasta teritoriālajā pārvaldē.

27. februārī plkst. 14:00 – Stabulnieku pagasta teritoriālajā pārvaldē.

 

28. februārī plkst. 12:00 – Rušonas pagasta teritoriālajā pārvaldē.

28. februārī plkst. 14:00 – Silajāņu pagasta teritoriālajā pārvaldē.

28. februārī plkst. 16:00 – Riebiņu kultūras centra II stāva zālē.

 

Tikšanās laikā pagasta teritoriālo pārvalžu vadītāji informēs par paveikto 2018. gadā, novada iedzīvotāji tiks informēti par 2019. gada budžetu, kā arī tiks atbildēts uz iedzīvotājus interesējošiem jautājumiem.

 

Ceram uz Jūsu aktivitāti un dalību diskusijās ar novada domes priekšsēdētāju, pagastu pārvalžu vadītājiem, deputātiem un domes speciālistiem.

Dalīties ar galeriju: