Notikumu kalendārs

    Jūlijs    

Realizēts projekts “Stāstnieki”

10.01.2019, 11:11

Riebiņu jauniešu iniciatīvas grupa “Riebiņu jaunieši – Riebiņu nākotne” kopā ar Riebiņu jauniešu centru “Pakāpieni”, jaunatnes lietu speciālistu Oskaru Bērziņu, Studiju 3KM un Riebiņu novada domes finansiālu atbalstu, mazo grantu projekta “Mēs Latvijas 100 gadei” ietvaros realizēja projektu “Stāstnieki”.

 

Apņēmīgu un radošu jauniešu grupa, kas spēj un dara daudz sava novada labā. Aizvadītajā vasarā pavadīja savu brīvo laiku, iepazīstot labāk savu novadu. Šai darba grupai šī ir pirmā pieredze visiem kopā darboties vienā projektā, kaut gan dalībnieki līdz šim ir iesaistījušies dažādos projektos. Savukārt projekta vadītājam ir pieredze līdzīgu projektu realizēšanā Latvijas televīzijas raidījumā “Sajūti Latgali”.

 

Radošā un iniciatīvas bagātā komanda “Riebiņu jaunieši – Riebiņu nākotne”.

 

Projektā izdevās atrisināt izvirzīto problēmu – reprezentatīva, audiovizuālā materiāla nepieciešamība Riebiņu novadā, un sasniegt izvirzīto projekta mērķi - izveidot reprezentatīvu audiovizuālu materiālu par Riebiņu novadu. Izdevās arī realizēt visus 6 izvirzītos uzdevumus un tika iesaistīti jaunieši ar brīvprātīgo darbu projekta tapšanā. Projekta laikā sadarbojāmies ar pašvaldības iestādēm, lieliska sadarbība izveidojās ar pagasta pārvalžu vadītājiem, kas aktīvi palīdzēja projekta tapšanā.

 

Projekta ietvaros tika izveidots 3 minūšu garš video stāsts – kā reklāma par Riebiņu novadu, ietverot visus Riebiņu novada pagastus, dabu, kultūru, vērtības, apskates objektus un iedzīvotājus. Video reklāma ierunāta 4 valodās: latviešu, krievu, angļu un latgaliešu, tādā veidā sasniedzot pēc iespējas lielāku mērķauditorijas loku: gan novada, gan valsts, gan citu valstu iedzīvotāji un tūristi.

 

Projekta rezultātā novads ieguvis spilgtu, emocionālu un izglītojošu materiālu par Riebiņu novadu. Šobrīd Riebiņu novadā līdzīgi projekti vēl nav izveidoti, kas kvalitātes un informācijas ziņā tik labi spētu reprezentēt novadu. Šis video būs kā paliekoša vērtība nākamajām paaudzēm par novadu  kāds tas šobrīd ir. Tāpat tas ļaus citiem, kas nav Riebiņu novada iedzīvotāji, iepazīt mūsu novadu kāds tas ir Latvijas simtgades priekšvakarā.

 

Projekta rezultātu ir iespējams apskatīties interneta vietnēs: www.facebook.com, Riebiņu novada pašvaldības vietnē un Preiļu un Riebiņu tūrisma informācijas lapā, kā arī www.youtube.com un Instagram. Video būs iespējams atrast, meklējot ierakstu “Riebiņu novads”.

 

Jaunatnes lietu speciālistu

Oskars Bērziņš

 

 

Dalīties ar galeriju: