Notikumu kalendārs

    Augusts    

Aicina apmeklēt forumu

11.12.2018, 10:00

 

Biedrība “Preiļu rajona partnerība” a i c i n a visus LEADER programmas ieviesējus, potenciālos projektu iesniedzējus un citus interesentus piedalīties forumā Biedrības “Preiļu rajona partnerība” SVVA stratēģijas ieviešanas izvērtējums laika posmā 2016 – 2018, kas notiks 11. decembrī plkst. 10.00 Arendoles muižā, Vārkavas novads, Rožkalnu pagasts. Pieteikšanās uz forumu līdz 10.decembrim pa tālruni 22026684 vai e-pastu preilupartneriba@inbox.lv, ppartneriba@inbox.lv

 

 

 

 

 

 

DARBA KĀRTĪBA

 

 

9.30 – 10.00

 

Dalībnieku reģistrācija, rīta kafija.

10.00

Foruma atklāšana.

Kopsavilkuma informācija par SVVA stratēģijas ieviešanu 2015 - 2018

Preiļu rajona partnerības administratīvā vadītāja

Valija Vaivode

10.30

Pieredzes   stāsti no biedrības Daugavpils un Ilūkstes partnerības “Kaimiņi” un Preiļu VRG  /uzņēmējs, pašvaldība, biedrība/

 Daugavpils un Ilūkstes partnerības “Kaimiņi” administratīvā vadītāja Inga Krekele

11.30

Pieredzes stāsts no biedrības "Latgales tematiskie ciemi" -“Latgales tematiskie ciemi Latgales kultūrvides krāsainībai”

Latgales tematiskie ciemi -

Zane Praņevska  

12.00

Pusdienu pārtraukums

 

12.30

PRP SVVA stratēģijas 2015 – 2020 gadam grozījumu prezentācija

Marika Rudzīte – Griķe -

13.00

 Lauku atbalsta dienesta novērojumi un atziņas par LEADER programmas ieviešanu 2015-2018

Dace Saulīte – Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas vadītāja

13.20

Jautājumi un atbildes

 

 

13.20

Ekskursija pa Arendoles muižu

Faimja Turlaja -Arendoles muižas saimniece

14.00

Noslēgums, individuālas konsultācijas

 

Dalīties ar galeriju: