Notikumu kalendārs

    Maijs    

Īstenots Riebiņu novada biedrības “Atspulgs L” projekts “ Ar saknēm ieaudzis Latgalē!”

04.12.2018, 11:17

 

Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Atbalsts kultūras programmām reģionos” projekta Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās “Latgales kultūras programma 2018’’ ietvaros biedrība no 01.06.2018.-30.11.2018. īstenoja ieprikš minēto projektu, ar mērķi: veicināt Latgales kultūrvides, vērtību un tradīciju saglabāšanu un attīstību, apgūstot tradicionālās, sen aizmirstās amatu prasmes un iemaņas, kā arī motivēt iedzīvotāju vēlmi piedalīties pilsoniskās līdzdalības aktivitātēs, lai celtu vietējās kopienas dzīves kvalitātes uzlabošanos un vēlmi dzīvot Latgalē.

 

Projekta ietvaros notika vairākas aktivitātes, kas pilnībā tika īstenotas:

  • Aušanas amata apguves nodarbību noorganizēšana- meistarklase;
  • Latvisko rotaslietu, atšķirības zīmju izgatavošanas meistarklase;
  • “Mālu dienas” – keramikas meistarklase;"
  • “Linu dienas” – meistarklase;
  • Projektā izgatavoto radošo darbu izstādes noorganizēšana Stabulnieku pagasta bibliotēkā;
  • Projekta īstenošanas noslēguma pasākuma noorganizēšana.

 

Vislielākā atsaucība tika saņemta no bērniem un jauniešiem, kuri ikdienā ar šīm prasmēm saskaras vismazāk. Pieaugušie atsauca atmiņā, senču gudrības un ar azartu iesaistījās aušanas nodarbībās un latvisko rotaslietu veidošanā. Mums visiem ir jāapzinās, ka mēs nedrīkstam aizmirst latgalisko dzīvesziņu, daudzas kultūrvēsturiskās tradīcijas, amata prasmmes. Etniskā piederība ir ļoti būtiska cilvēka dzīvē. Cilvēka pienākums savas dzīves laikā ir šo piederību apzināties, saudzēt un izkopt, lai nodotu mantojumā nākamajām paaudzēm, un uzturētu dzīvu un spēcīgu tautas garu. No 01.11.-07.11.2018. Stabulnieku pagasta bibliotēkā bija skatāma arī meistarklasēs tapušo darbu izstāde. 30.novembrī notika projekta noslēguma pasākums, kurā pateicāmies aktīvākajiem dalībniekiem par radošajām idejām un dalību visās aktivitētēs.

 

 

Rādot pozitīvo piemēru citiem, rādot senču prasmes mūsu īstenotajās meistarklasēs un nodarbībās, mēs gribējām, lai vietējās kopienas ļaudis apzinās savu vērtību, spēju papildināt zināšanas un prasmes, ko jau varbūt ir aizmirsuši vai vispār nav lietojuši, kā arī paaugstināt līdzdalību pilsoniskajās aktivitātēs, atpūtas, arī brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs. Patiess prieks arī par to, ka daži no iedzīvotājiem nodeva savus izaustos izstrādājumus labdarībai, kurus mēs nogādājām Sociālajā dzīvojamajā mājā “Rudenāji”. Paldies finansējuma sniedzējiem par atblstu minēto aktivitāšu īstenošanā un mūsu ideju attīstīšanā.

 

 

Projekta vadītāja

S.Grigale

Dalīties ar galeriju: