Notikumu kalendārs

    Marts    

Ar Zivju fonda atbalstu ir realizēts projekts “Zivju resursu pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Rušona ezerā”

13.11.2018, 09:34

 

Ar Valsts Zivju fonda atbalstu 2018. gadā ir realizēts vēl viens projekts zivju resursu pavairošanas un atražošanas pasākumu jomā ”Zivju resursu pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Rušona ezerā”, pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”.

 

Projekts realizēts ar mērķi papildināt zivju resursu krājumus Riebiņu novada Rušona ezerā, līdz ar to veidojot vidi makšķerniekiem, rekreācijas un tūrisma attīstībai Riebiņu novadā. Projekta ietvaros tika iegādāti un Rušonas ezerā ielaisti 50 000 zandartu mazuļi.

 

Projekta rezultātā, papildinot zivju resursus Riebiņu novada Rušonas ezerā, tiek radīti dabiskai atražošanai labvēlīgi apstākļi un Riebiņu novadā nodrošināti ilgtspējīgi izmantojami un daudzveidīgi publiski pieejamie Riebiņu novada ezeru zivju resursi.

 

Kopējā projekta summa EUR 12 619.09, Valsts zivju fonda atbalsts EUR 10 000.00, pašvaldības finansējums – EUR 2619.09.

 

Ezers ir ļoti svarīgas vides tūrisma attīstībai Riebiņu novadā. Zivju resursu pavairošana ir būtisks ieguldījums, lai nodrošinātu zivju resursu ilgtspējību pašvaldības publiski pieejamās ūdenstilpēs. Zivju resursu pavairošana Rušona ezerā nodrošinās makšķernieku pieplūdumu Riebiņu novada Rušona ezerā, līdz ar to palielināsies pārdoto licenču skaits un ieviestā licencēta makšķerēšana, dos papildus finansējumu turpmākai zivju resursu pavairošanai un atražošanas pasākumiem Projekta īstenošanas rezultētā tiks veikts ieguldījums Rušonas ezera apsaimniekošanā, tiešie labuma guvēji no projekta īstenošanas būs Riebiņu novada, Latgales reģiona, Latvijas un citu valstu iedzīvotāji, tūristi, visi aktīvās atpūtas cienītāji, īpaši makšķernieki, kam interesē zveja Riebiņu novada ezeros, kuros tiek veikta licencētā makšķerēšana, kā arī tiks veicināta aktīvā tūrisma attīstība Riebiņu novadā.

 

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja

Inese Jakovele

Dalīties ar galeriju: