Notikumu kalendārs

    Jūnijs    

Vakance - sociālais darbinieks

19.10.2018, 17:00

 

Riebiņu novada dome konkursa kārtībā aicina darbā sociālo darbinieku

sociālās aprūpes centrā “Rušona”

 

Darba pienākumi:

  1. sniegt SAC „Rušona” iemītniekiem palīdzību un atbalstu sociālo problēmu risināšanā;
  2. palīdzēt personai attīstīt spēju risināt personiskās, starppersonu un sociālās problēmas;
  3.  atbalstīt personas attīstības iespējas, kā arī tiesības patstāvīgi pieņemt lēmumus un tos īstenot;
  4. piesaistīt sociālekonomiskos resursus un attiecīgos sociālos pakalpojumus personas vai personu grupas sociālo problēmu risināšanai;
  5. atbilstoši klienta vēlmēm un vajadzībām noteikt sociālās aprūpes pakalpojumu kompleksa vai atsevišķu pakalpojumu nepieciešamību un organizēt pakalpojumu sniegšanu;

 

Prasības pretendentiem:

 

·       atbilstoša 2. līmeņa augstākā sociālā darba  izglītība (pieļaujama uz doto brīdi apgūstama sociālā darba profesija)

-    praktiskā pieredze vai apmācības darbam ar veciem cilvēkiem tiks uzskatītas par prioritāti,

·        Organizatoriska darba prasmes, teicamas saskarsmes prasmes darbā ar cilvēkiem un darbs komandā;

·        Iemaņas darbā ar datoru (MS Office) un biroja tehniku.

·        Latviešu, krievu valodas zināšanas

 

Piedāvājam:

 

·        Izaicinošu, interesantu un dinamisku darbu

·        Ieguldījumam atbilstošu atalgojumu

·        Lielisku iespēju likt lietā iniciatīvu

 

Pieteikumu vēstules un dzīves gājuma aprakstu iesniegt personīgi Riebiņu novada domē vai sūtīt pa pastu vai e-pastu riebini@riebini.lv ar norādi vakance- sociālais darbinieks līdz 19.10.2018 . Adrese: Riebiņu novada dome, Saules 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novads, LV – 5326.

Dalīties ar galeriju: