Notikumu kalendārs

    Jūnijs    

Riebiņu novada dome realizējusi Zivju fonda projektu

05.10.2018, 09:57

 

Riebiņu novada dome aktīvi darbojas zivju resursu un vides aizsardzības, kā arī zivju resursu pavairošanas un atražošanas pasākumu jomā, cenšoties apgūt valsts un ES finansējumu: tiek izstrādāti gan zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi, gan papildināti zivju resursu krājumi, gan papildināta materiāltehniskā bāze, tādējādi rādot pozitīvu piemēru sabiedrībai, ka vide ir jāsaudzē un jāpilnveido ilgtermiņā.

 

Pasākumā “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus) ir realizēts projekts “Zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšana Riebiņu novada ūdenstilpnēs”.

 

Projekta ietvaros tika iegādāts: kvadricikls LINHAI, trīs rācijas, divas nakts redzamības iekārtas un nakts redzamības iekārtu piegaismotāji –  2 gabali.

 

 

Projekta mērķis ir nodrošināt zivju resursu aizsardzību Riebiņu novada pašvaldības kompetencē esošajos ezeros, paaugstinot zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu efektivitāti. Projekta kopējās izmaksas – EUR 14 417.50, no kurām EUR 12 323.00 Zivju fonda finansējums un EUR 2094.50 – pašvaldības finansējums.

 

Projekta rezultātā, papildinot materiāltehnisko bāzi zivju resursu aizsardzībai Riebiņu novada ūdenstilpnēs, tiks veicināta zivju resursu saglabāšana un aizsardzība ūdenstilpnēs. Rezultātā uzlabosies pašvaldības inspektoru darbs novada ūdenstilpņu apsekošanai, kontrolēšanas un malu zvejnieku aizturēšanas pasākumu veikšana.

 

 

Attīstības un plānošanas daļa

Dalīties ar galeriju: