Notikumu kalendārs

    Marts    

Aicinām novada iedzīvotājus piedalīties Riebiņu novada attīstības programmas izstrādē 2019. – 2025. gadam, piedaloties aptaujā

22.06.2018, 11:56

 

2018. gada februārī tika uzsākta Riebiņu novada attīstības programmas izstrāde 2019. – 2025. gadam, kurā tiks noteikts rīcību kopums pašvaldības ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai.

 

Riebiņu novada domes Attīstības un plānošanas daļas speciālisti sadarbībā ar Riebiņu novada attīstības programmas izstrādātājiem SIA “Konsorts” jūnija sākumā organizēja sanāksmes četrās nozaru darba grupās:

  • Pašvaldības pārvalde, sadarbība un vides jautājumu darba grupa,
  • Uzņēmējdarbības un tehniskās infrastruktūras darba grupa,
  • Veselības, sociālo jautājumu un drošības darba grupa,
  • Kultūras, izglītības un sporta darba grupa.

 

Pašvaldības speciālisti, deputāti, novada nevalstisko organizāciju pārstāvji, uzņēmēji un tūrisma pakalpojumu sniedzēji kopīgi diskutēja par jomu labajām un sliktajām pusēm, aktualizēja noteiktās prioritātes, un izvirzīja jaunus uzdevumus mērķu sasniegšanai, ko nepieciešams veikt tuvākajos septiņos gados.

 

Šobrīd notiek rezultātu apkopošana, kā arī ar attīstības programmu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze, konsultācijas ar kaimiņu pašvaldībām un Latgales Plānošanas reģionu.

 

Šobrīd iedzīvotāji aicināti piedalīties aptaujā, aizpildot anketas.

 

Iedzīvotāju aptauja:

https://www.visidati.lv/aptauja/1373117306/

 

Uzņēmēju aptauja:

https://www.visidati.lv/aptauja/1373223591/

 

Jūlijā plānota Attīstības programmas 1. redakcijas projekta izskatīšana vadības grupā. Iedzīvotājus aicinām sekot līdzi informācijai pašvaldības interneta vietnē www.riebini.lv, būt aktīviem, piedaloties aptaujā.

 

 

Attīstības programmas izstrādes vadītāja A. Meluškāne

Dalīties ar galeriju: