Notikumu kalendārs

    Marts    

Uz Riebiņu novada autoceļiem un ielām uzsākta infrastruktūras uzlabošana

22.06.2018, 11:49

 

        Riebiņu novada dome uzsākusi realizēt darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” SAM 5.6.2. specifiskā mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas „Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” projektu Nr. 5.6.2.0/18/I/009 “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība”, kur Riebiņu novada dome ir viens no sadarbības partneriem.

 

         Projekta Nr. 5.6.2.0./18/I/009 “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība”, mērķis ir paaugstināt Viduslatgales novados /Preiļu, Riebiņu, Aglonas/ esošo uzņēmumu sasniedzamību, attīstīt uzņēmējdarbību un paaugstināt konkurētspēju, uzlabot novada pievilcību, revitalizējot degradētās teritorijas novadā, līdz ar to arī veicinot potenciālu sociālo, ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanu novadu un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem.

 

         Projekta ietvaros plānots atjaunot 15.4 ha lielu degradēto teritoriju sadarbības novados, izveidot 57 darba vietas un 3 651 873.10 EUR komersantu ieguldījums nefinanšu investīcijās pašu nemateriālos aktīvos un pamatlīdzekļos.

 

         Projekta kopējās izmaksas visiem sadarbības partneriem 4 733 983,29 EUR no kurām attiecināmās 4 524 090.59 EUR, neattiecināmās 207 892.70 EUR, ERAF ir 3 651 873,10 EUR, valsts budžeta un pašvaldību finansējums 644 448,18 EUR.

 

Pašvaldības autoceļu un ielu atjaunošanas darbi 2018.gada jūnijā uzsākti šādiem objektiem:

 

  1. Pašvaldības autoceļa Nr. 26 Saules iela 0.38-0.47 km  un Domes iela km 0.00-0.14 pārbūve, Riebiņu pagastā Riebiņu novadā pārbūvi 0.23 km garumā.

Minētā ceļa būvdarbus veic SIA “Ošukalns”, būvdarbu kopējās izmaksas 201261.53 EUR, būvuzraudzību veic SIA “Firma L4” izmaksas sastāda 7515.31 EUR.

 

 

  1. Pašvaldības autoceļa Nr. 19 Saimniecības iela 0.00-0.250 km pārbūve, Riebiņu pagastā Riebiņu novadā pārbūvi 0.250 km garumā.

Minētā ceļa būvdarbus veic SIA “Ošukalns “, būvdarbu kopējās izmaksas 95881.88 EUR, būvuzraudzību veic SIA “Firma L4”izmaksas sastāda 4359.63 EUR.

 

 

  1. Pašvaldības autoceļa Nr.15 Opūgi-Runcavnieki 0.00-0.745 km pārbūve, Riebiņu pagastā Riebiņu novadā pārbūvi 0.745 km garumā.

Minētā ceļa būvdarbus veic SIA “Ošukalns”, būvdarbu kopējās izmaksas 276768.72 EUR, būvuzraudzību veic SIA “Firma L4” izmaksas sastāda 9804.63 EUR.

 

  1. Pašvaldības autoceļa Nr.7 Riebiņi-Kalnacki 0.00-0.795 km pārbūve, Riebiņu pagastā Riebiņu novadā pārbūvi 0.795 km garumā.

Minētā ceļa būvdarbus veic SIA “Ošukalns”, būvdarbu kopējās izmaksas 112835.96 EUR, būvuzraudzību veic SIA “Firma L4”, izmaksas sastāda 5811.63 EUR.

 

  1. Pašvaldības autoceļa Nr. 48 Duntišķi-Skangaļu karjers- Riebiņi 1.63-2.18 km pārbūve, Riebiņu pagastā Riebiņu novadā pārbūvi 0.550 km garumā.

Minētā ceļa būvdarbus veic SIA “Ošukalns”, būvdarbu kopējās izmaksas 184641.44 EUR, būvuzraudzību veic SIA “Firma L4”,izmaksas sastāda 6295.63 EUR.

 

Pašvaldības autoceļu un ielu atjaunošanas darbi,  kas tiks uzsākti 2018.gada augustā:

 

  1. Pašvaldības autoceļa Nr. 15 Upes iela 0.00-0.620 km pārbūve, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā pārbūvi 0.620 km garumā.

Minētā ceļa būvdarbus veic SIA ”Ošukalns”, būvdarbu kopējās izmaksas sastāda 168417.33 EUR, būvuzraudzību veic SIA “Firma L4”, izmaksas sastāda 5690.63 EUR.

 

 

Tā kā iepriekš minētie darbi tiks uzsākti vasarā, tad aicinām autovadītājus un iedzīvotājus izturēties ar sapratni pret satiksmes ierobežojumiem un neērtībām minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbu laikā! 

 

Vairāk informācijas par ELFLA pieejams šeit: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

 

 

                                     

                                                                           

Attīstības un plānošanas daļa

Dalīties ar galeriju: