Notikumu kalendārs

    Jūnijs    

Stabulniekos uzsākta projekta “Ar saknēm ieaudzis Latgalē!” realizācija

04.06.2018, 14:26

 

Riebiņu novada biedrība “Atspulgs L” ar šī gada 1. jūniju biedrības telpās I. Sorokina ielā 14 ir uzsākusi Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF),  a/s Latvijas valsts meži  un Latgales reģiona attīstības aģentūras (LRAA) atbalstītā projekta “Ar saknēm ieaudzis Latgalē!’’ realizāciju.

 

Ar latgalisko dzīvesziņu saistās daudz kultūrvēsturisku tradīciju, amata prasmju, kuras jau arī vidējā paaudze sāk aizmirst. Īstenojot šo projektu, gribam panākt, lai novada, aktīvā un ne tik aktīvā sabiedrības daļa pēc iespējas plašāk sāk izmantot uz vietas pieejamos materiālos un nemateriālos resursus, atsauktu atmiņā seno senču gudrības, māku pielietot tās ikdienā, un atsauktu atmiņā seno amatu prasmes: aušanu, latvisko rotaslietu gatavošanu, māla trauku izgatavošanas mākslu.

 

Projekta mērķis ir veicināt Latgales kultūrvides, vērtību un tradīciju saglabāšanu un attīstību, apgūstot tradicionālās, sen aizmirstās amatu prasmes un iemaņas, kā arī motivēt iedzīvotāju vēlmi piedalīties pilsoniskās līdzdalības aktivitātēs, lai celtu vietējās kopienas dzīves kvalitātes uzlabošanos un vēlmi dzīvot Latgalē.

 

Projekta uzdevumi: aušanas amata apguves nodarbību noorganizēšana; māla un linu dienas meistarklases īstenošana; Latvisko rotaslietu, atšķirības zīmju izgatavošanas meistarklašu noorganizēšana; projektā izgatavoto radošo darbu izstādes noorganizēšana Stabulnieku pagasta bibliotēkā un projekta īstenošanas noslēguma pasākuma noorganizēšana.

 

Meistarklašu noslēgumā, tiks organizēta izstāde Stabulnieku pagasta bibliotēkā – kā apliecinājums labajiem darbiem, kas tālāk aizceļos uz večo ļaužu aprūpes centru Rušonā un Galēnos.

 

Saglabājot un attīstot Latgaliskās tradīcijas, reģionam parādīsim, kā ar citādām darba metodēm, netradicionāliem risinājumiem un latgalisko identitāti, varam popularizēt un saglabāt nākamajām paaudzēt tās kultūrvēsturiskās tradīcijas, kas raksturīgas Latgales reģionam: latgaliešu ēdieni, māla trauki un to tapšanas process, linu izstrādājumi, spēka zīmes un daudz kas cits.

 

Šis projekts veicinās arī sabiedrisko kultūras, atpūtas aktivitāšu un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošanu, kas balstās uz vietējiem resursiem, tādējādi saglabājot ilgtspējīgu izmantošanu.

 

Īstenojot projektu, būsim panākuši to, ka ikviens iedzīvotājs neatkarīgi no vecuma, dzimuma, izglītības līmeņa varēs piedalīties piedāvātajās aktivitātēs, varēs paplašināt saites ar citiem līdzcilvēkiem, būt līdzatbildīgs par pagastā notiekošajiem pasākumiem, jaunu ideju īstenošanu, kā arī apgūt jaunas zināšanas. Visus interesentus aicinām uz nodarbībām un meistraklasēm.

 

Projekta vadītāja

S. Grigale

Dalīties ar galeriju: